Skip to content

Sol Ventriküler Hipertrofi (LVH)

Özet

 • Aort stenozu ve hipertansiyon gibi durumlara sekonder aşırı basınç yüklenmesine yanıt olarak sol ventrikül hipertrofiye olur.
 • Bu sol taraf EKG derivasyonlarında (I, aVL, V4-6) artmış R dalga amplitüdü ve sağ taraf EKG derivasyonlarında (III, aVR, V1-3) artmış S dalga derinliği ile sonuçlanır.
 • Kalınlaşan sol ventrikül duvarı lateral derivasyonlarda uzamış depolarizasyona (artmış R dalga piki) ve gecikmiş repolarizasyona (ST ve T dalga anormallikleri) yol açar.

LVH tanısı için kriterler

 • LVH tanısı için aşağıda birkaçı özetlenmiş olan sayısız kriter mevcuttur.
 • En yaygın kullanılan Sokolov-Lyon kriterleridir (V1’de S dalga derinliği + V5-6’da en uzun R dalga yüksekliği > 35 mm).
 • LVH için tanısal kabul edilebilmesi için voltaj kriterleri non voltaj kriterleri tarafından desteklenmelidir.

Voltaj kriterleri

Ekstremite derivasyonları

 • I.derivasyon’daki R dalgası + III. derivasyondaki S dalgası > 25 mm.
 • aVL’de R dalgası > 11 mm.
 • aVF’de R dalgası > 20 mm.
 • aVR’de S dalgası > 14 mm.

Prekordiyal derivasyonlar

 • V4, V5 veya V6’da R dalgası > 26 mm.
 • V5 veya V6’daki R dalgası artı V1’deki S dalgası > 35 mm.
 • Prekordiyal derivasyonlarda en büyük R dalgası artı S dalgası > 45 mm.

Voltaj dışı kriterler

V5 veya V6’da > 50 ms artmış R dalgası tepe süresi.

Sol taraf derivasyonlarında ST segment çökmesi ve T dalga inversiyonu : sol ventriküler ‘gerilme’ paterni olarak da bilinir.

LVH’da görülen ek EKG değişiklikleri

Voltaj kriterleri ile LVH: V2'de S dalgası + V5'te S dalgası > 35 mm. Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Voltaj kriterleri ile LVH: V2’de S dalgası + V5’te S dalgası > 35 mm.
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
Sol ventrikül gerilme patterni : lateral derivasyonlarda ST depresyonu ve T dalga inversiyonu. Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Sol ventrikül gerilme patterni : lateral derivasyonlarda ST depresyonu ve T dalga inversiyonu.
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Sol Ventriküler Hipertrofi Nedenleri

 • Hipertansiyon (en yaygın neden)
 • Aort stenozu
 • Aort regürjitasyonu
 • Mitral regürjitasyon
 • Aort koarktasyonu
 • Hipertrofik kardiyomyopati

Faydalı ipuçları

 • Tek başına voltaj kriterleri LVH için tanısal değildir.
 • LVH’ı tespit etmede EKG değişiklikleri duyarsız bir araçtır (ekokardiyografide görülen klinik olarak anlamlı sol ventriküler hipertrofisi olan hastalar nispeten normal EKG’ye sahip olabilirler).

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Bu EKG sol ventrikül hipertrofisinin birçok özelliğini göstermektedir:

 • Belirgin olarak artmış sol ventrikül voltajları: V1’de S dalgası + V6’da R dalgası > 35 mm, aVL’de R dalgası > 11 mm.
 • Artmış R dalgası tepe süresi: V5-6’da QRS kompleksi çıkışı uzamıştır, minör QRS genişlemesine neden olur.
 • Sol ventrikül gerilme patterni: V5-6, I ve aVL lateral derivasyonlarında T dalga inversiyonu.
 • Sol aks sapması.
 • Sol atrial genişleme bulguları.

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

LVH için güzel bir diğer örnek:

 • Belirgin olarak artmış sol ventrikül voltajları: bitişiğindeki derivasyonlar ile örtüşen iri prekordiyal R ve S dalgaları (SV2 + RV6 >> 35 mm).
 • V5-6’da QRS genişlemesi ile birlikte R dalgası tepe süresi > 50 ms.
 • I, aVL ve V5-6’da ST çökmesi ve T dalga inversiyonu ile birlikte sol ventrikül gerilme patterni.
 • V1-3’te ST elevasyonu.
 • V1-3’te belirgin U dalgaları.
 • Sol aks sapması.

Bunun gibi ciddi sol ventrikül hipertrofisi neredeyse sol dal bloğu ile aynı görünür – sol ventrikül hipertrofisi varlığı için temel ipucu aşırı yüksek sol ventrikül voltajlarıdır. 

Örnek 3

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Dr Smith’s ECG blog’dan alınmıştır. Kaynağa gitmek için resme tıklayınız.
 • Muazzam  bir şekilde artmış QRS voltajları mevcuttur – V3’teki S dalgaları o kadar derin ki resmen sayfadan aşağı düşüyorlar!
 • V1-3’te ST elevasyonu basitçe çok derin S dalgaları ile uyumludur (“ılımlı diskordans”).
 • Sol ventrikül gerilme patterni tüm derivasyonlarda (V5-6, I, II, III, aVF) pozitif R dalgası ile görülmektedir.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Edhouse J, Thakur RK, Khalil JM. ABC of clinical electrocardiography. Conditions affecting the left side of the heart. BMJ. 2002 May 25;324(7348):1264-7. Review. PMID: 12028984. Full text.
 • Hampton, JR. The ECG in Practice (5th edition), Churchill Livingstone 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

2 Yorumlar

 1. En yaygın kullanılan Sokolov-Lyon kriterleridir (V1’de S dalga derinliği + V5-6’da en uzun T* dalga yüksekliği > 35 mm).

  *R dalgası değil mi?


blank
Ara
Yükleniyor..