Skip to content

Astım Atağı ve Magnezyum

Astım atağı tedavisinde brokodilatatörler ve steroidler temel ilaç tedavileridir. Ağır astım ataklarında tedaviye yanıt alınamadığında, alternatif tedavide magnezyum sülfat kullanımı etkili olabilmektedir.

Acil servise başvuran ağır astım atağı olan, FEV1’i %25-30 olan, başlangıç tedavisine yanıt vermeyen erişkinler ve bir saatlik tedavi sonrası FEV1 değeri beklenenin %60’ının üzerine çıkmayan bazı hastalarda magnezyum hastaneye yatış oranını azaltabileceği gösterilmiştir.

Magnezyum sülfatın etkisi, düz kaslarda kalsiyum kanallarını bloke ederek kas kasılmasını engelleme ve kas spazmını çözme şeklindedir.

Astım atağı tedavisinde intravenöz magnezyum tedavisi, IV teofilin ve IV β2 agonist tedavilerinden daha etkili bulunmuştur.

2 gr magnezyum, 50 ml %0,9’luk salin solüsyonu içinde 30 dakikadan uzun sürede infüzyon şeklinde kullanılmalıdır.

Nadir görülen yönetilebilir ve doza bağımlı yan etkileri flushing, bulantı, kusma, kas güçsüzlüğü, derin tendon reflekslerinin kaybolması, hipotansiyon ve solunum depresyonudur.

Magnezyum sülfatın standart tedavi rejiminin alternatifi olmadığı unutulmamalıdır.

 

Kaynaklar:

  1. Türk Toraks Derneği Astım Tanı ve Tedavi Rehberi
  2. Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention. Revised 2007; available from www.ginasthma.org
  3. Rowe BH, Edmonds BL, Spooner CH. et.al. Evidence-based treatments for acute asthma. Respir Care 2001; 46:1380-90.
  4. Aldington S, Beasley R. Asthma exacerbations -5: Assesment and management of severe asthma in adults in hospital. Thorax 2007; 62:447-58.
  5. Rowe BH, Camargo Jr CA: The use of magnesium sulfate in acute asthma: rapid uptake of evidence in North American emergency departments. J Allergy Clin Immunol  2006; 117:53-58.
  6. Silverman RA, Osborn H, Runge J, et al: IV magnesium sulfate in the treatment of acute severe asthma: a multicenter randomized controlled trial. Chest  2002; 122:489-497.
  7. Cheuk DK, Chau TC, Lee SL: A meta-analysis on intravenous magnesium sulphate for treating acute asthma. Arch Dis Child  2005; 90:74-77.
  8. Kokturk N, Turktas H, Kara P, et al: A randomized clinical trial of magnesium sulphate as a vehicle for nebulized salbutamol in the treatment of moderate to severe asthma attacks. Pulm Pharmacol Ther  2005; 18:416-421.
  9. Adams Emergency Medicine Clinical Essentials Second Edition. Bölüm 48 sayfa 403.
  10. Rosen’s Emergency Medicine Concepts and Clinical Practice  7th Edition, Bölüm 71 sayfa 898.

 

 

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..