Skip to content

Kitap Klübü: Rosen’s Emergency Medicine 8. Baskı

Rosen’ın Acil Tıp kitabının 2014 yılı 8. basımı iki cilt halinde yayımlandı. 1983 yılında, Peter Rosen’ın çalışırken, öğrenirken ve uygularken acil tıbbın biyolojisinin yer aldığı bir başvuru kaynağını yaratmak hayaliyle doğan kitap, 1988, 1992, 1998, 2002, 2006 ve 2010 yıllarında gelişerek bugünlere ulaşmış.

Yaratıcısı Peter Rosen’ın kurucu editör olarak yer aldığı kitap, 2012 yılında, bir gece aniden uykusunda ölen John Andrew Marx’a ithaf edilmiş. Beklenmedik bir şekilde yaşama veda eden Marx, kıdemli editörler (Robert S. Hockberger , Ron M. Walls) ve diğer editörlerce, baş editör olarak saygıyla listenin en üstüne yerleştirilmiş.

Kitap, iki ciltten ve yedi bölümden (part) oluşuyor.  I. bölümde “Temel Klinik Kavramlar” yer alıyor. Kendi içinde iki alt bölüme (section) ve 35 konu başlığına (chapter) ayrılan bu kısımda acil tıp pratiğine başlayanlar için temel konularla tanışma, bir acil tıp bakışına sahip olma olanağı sunuluyor. Kitabın tamamında konular bir perspektif bölümüyle başlıyor. Perspektif bölümünde, okuyucuya konulara acil tıp bakış açısıyla nasıl yaklaşılması gerektiği sunuluyor.

I. bölümde yer alan ilk alt bölümde “Kritik Yönetim Prensipleri” aktarılmış. Havayolu, şok, resusitasyon, sedasyon ve analjezi gibi bölümleri içeriyor. İkinci alt bölümde ise “Kardinal Prezentasyonlar” başlığı altında ateş, halsizlik, senkop, baş ağrısı, dispne, nöbetler,  hemoptizi, vertigo, göğüs ağrısı, karın ağrısı, bulantı kusma, GİS kanama, ishal, kabızlık, sırt ağrısı gibi konular yer alıyor. “Perspektif” ile başlayan girişin ardından konular acil tıp pratiğinde ihtiyaç duyulan bilgileri patofizyoloji, akış şemaları, klinik prezentasyon, tanı araçları gibi bölümler içerisinde okuyucuya sunulmuş. Bölümlerin sonunda ise taburculuk başlığı altında hasta taburcu edilirken göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalara yer verilmiş. Bu bölümde yer alan tablolarla, hastanın şikayetine yönelik, kritik hastalıklar, acil hastalıklar ve acil olmayan nedenler özetlenmiş. Bu tablolar, kısa sürede hızla hastanın şikayetine yönelik ayırıcı tanıları sistematik şekilde düşünmenize yardımcı oluyor.

Acil tıpla yeni tanıştığım asistanlığımın ilk aylarında,  çekirdek eğitim programı seminerlerinde öğrendiğimiz bu temel kavramların önemini, kıdem kazandıkça daha derin hissediyorum.

II. bölüm “Travma”ya ayrılmış. Genel konseptlerin aktarıldığı ilk alt bölümü, travmaya sistem yaralanmaları olarak yaklaşan ikinci alt bölüm izliyor. Ortopedik lezyonlar ve yumuşak doku yaralanmalarının ardından bölüm “Adli Acil Tıp” konu başlığıyla sona eriyor.

III. bölümde “Tıp ve Cerrahi” başlığında konular, 12 alt bölümde (section),  67 başlık (chapter) altında sistemlere yönelik (pulmoner, kardiyak vb.) acil tıp perspektifiyle incelenmiş. Acil tıp pratiğinde karşılaştığımız başlıca konular bu bölüm içerisinde yer alıyor. Kitabın omurgası bu bölüm diyebiliriz.

IV. bölüm “Çevre ve Toksikoloji” adı altında çevresel aciller ve toksikoloji konularına ayrılmış.

Bölüm V’de “Özel Popülasyonlar” alt başlıklara ayrılmış. Pediyatrik, hamile, geriyatrik, immün yetmezliği olan, organ transplantasyonu yapılmış, alkol ve madde bağımlısı, gelişimsel ya da fiziksel olarak özürlü ve problemli hastaların sorunları bu bölümde ayrı başlıklar altında acil tıp bakış açısıyla anlatılmış.

VI. bölümde “Acil Tıbbi Hizmetler” başlığı altında acil tıp servisleri, acil hava transportu, afet hazırlığı gibi konular ele alınmış.

VII: bölümde ise “Acil Tıp Pratiği” incelenmiş. Müşahede ve klinik karar verme birimleri, acil ultrason, süreç gelişimi ve hasta güvenliği konuları bu bölümde yer almış.

Kitap çevirim içi olarak da okunabiliyor. www.expertconsult.inkling.com adresinden, elektronik posta adresi ve şifre ile kayıt yaptıktan sonra, ilk cildin ön kapağının içinde yer alan, üzerindeki kısım kazınınca ortaya çıkan aktivasyon koduyla kitaba çevirim içi ulaşılabiliyor. Bilgisayarınızda kitabı olurken, dinamik bir yaklaşımla, kitap içerisinde arama yapabiliyor, sağda yer alan kısıma kişisel notlar alabiliyor ve referanslara ulaşabiliyorsunuz.

Burada önemli bir teknik ayrıntıyı bilmelisiniz ki, aynı anda iki farklı bilgisayarda aynı kodla aktive edilmiş çevirim içi içerik görüntülenemiyor, yani bir kitap alalım herkes internetten ulaşsın yaklaşımına teknik bir kısıtlama getirilmiş.

Kitaba internetten ulaştığınızda, her bölüme özel değerlendirme sorularıyla kendinizi sınav edebilme olanağınız da oluyor. Ayrıca sadece çevirim içi ulaşılabilen “Bonus Çevirimiçi İçerik” medikolegal konuları, tıbbi literatür ve kanıta dayalı tıp gibi bölümleri size sunuyor.

App Store ve Google play uygulamalarıyla, kitaba mobil cihazlardan da ulaşılabilmesi hedeflenmiş.

Rosen’s Emergency Medicine, acil tıbbın en kapsamlı başvuru kaynaklarından birisi olarak, 2014 son basımıyla yerini aldı. Gerisi öğrenme isteğinize ve çabanıza kalıyor.

Bir büyüğümüzün dediği gibi;” Ana kitaplardan öğrenir, klavuzlarla güncel kalır, FOAM ile günü yakalarsınız.”

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..