Skip to content

U dalgası T dalgasının peşinden gelen, genelde T dalgası ile aynı yönde küçük bir sapmadır.
En iyi V2 ve V3 derivasyonlarında görülür.

EKG Dalga, İnterval ve Segmentleri
EKG Dalga, İnterval ve Segmentleri
Normal U Dalgası
Normal U Dalgası

U dalgasının kaynağı

U dalgasının kaynağı bilinmemektedir. Kaynağını inceleyen üç yaygın teori şunlardır:

 • Purkinje liflerinin gecikmiş depolarizasyonu
 • Orta-miyokardiyal “M hücreleri”nin uzamış repolarizasyonu
 • Ventrikül duvarındaki mekanik kuvvetlerle oluşan after-potential

Normal U dalgalarının özellikleri

 • U dalgası normalde T dalgası ile aynı yöndedir.
 • U dalga boyutu kalp hızı ile ters orantılıdır: kalp hızı azaldıkça U dalgası büyür.
 • U dalgası genelde kalp hızı 65/dk’nın altına düştüğünde görünür hale gelir.
 • U dalgasının voltajı genelde T dalgasının voltajının %25’inden küçüktür: orantısız geniş U dalgaları anormaldir.
 • U dalgası normal amplitüdü en fazla 1-2 mm’dir.

U dalgası anormallikleri

 1. Belirgin U dalgaları
 2. Ters dönmüş U dalgaları

1. Belirgin U dalgaları

 • U dalgaları > 1-2 mm ya da yüksekliği T dalga yüksekliğinin %25’inden daha fazla ise “belirgin U dalgası” adı verilir.
 • Belirgin U dalgalarının en yaygın sebebi bradikardidir.
 • Anormal belirgin U dalgaları karakteristik olarak ciddi hipokalemide görülür.

Belirgin U dalgaları aynı zamanda şu durumlar ile birlikte görülebilir:

 • Hipokalsemi
 • Hipomagnezemi
 • Hipotermi
 • Artmış intrakraniyal basınç
 • Sol ventrikül hipertrofisi
 • Hipertrofik kardiyomyopati

Aşağıdaki ilaçlar belirgin U dalgalarına sebep olabilmektedir:

 • Digoksin
 • Fenotiazinler (tioridazin)
 • Sınıf Ia antiaritmikler (kinidin, prokainamid)
 • Sınıf III antiaritmikler (sotalol, amiodaron)

Belirgin U dalgasına sebep olan durumların çoğunun aynı zamanda uzun QT’ye de yol açtığına dikkat ediniz.

Sinüs bradikardisine bağlı belirgin U dalgaları
Anorexia nervoza'ya bağlı sinüs bradikardisi olan hastada belirgin U dalgaları
Anorexia nervoza’ya bağlı sinüs bradikardisi olan hastada belirgin U dalgaları
Hipokalemiye bağlı belirgin U dalgaları
K⁺ 1.9 olan hastada belirgin U dalgaları
K⁺ 1.9 olan hastada belirgin U dalgaları
Digoksine bağlı belirgin U dalgaları
Digoksin kullanan bir hastada belirgin U dalgaları
Digoksin kullanan bir hastada belirgin U dalgaları
Kinidine bağlı belirgin U dalgaları
Kinidin alan hastada belirgin U dalgaları
Kinidin alan hastada belirgin U dalgaları

2. Ters U dalgaları

 • U dalga inversiyonu anormaldir (yukarı bakan T dalgasının olduğu derivasyonlarda).
 • Negatif U dalgası bir kalp hastalığı varlığı için yüksek derecede spesifiktir.

Ters U dalgalarının ana nedenleri:

 • Koroner arter hastalığı
 • Hipertansiyon
 • Valvüler kalp hastalığı
 • Konjenital kalp hastalığı
 • Kardiyomiyopati
 • Hipertiroidi

Göğüs ağrısı ile başvuran hastada ters U dalgaları:

 • Miyokard iskemisi açısından oldukça spesifiktir
 • Anstabil anjinanın ve gelişmekte olan miyokard enfarktüsünün en erken belirteci olabilir.
 • LAD/LMCA‘da ≥ %75 tıkanıklığı ve sol ventrikül disfonksiyon varlığını gösterdiği gösterilmiştir.
Anstabil anjinaya bağlı ters U dalgaları
Anstabil anjinası olan bir hastada ters U dalgaları. Kaynak: lifeinthefastlane.com - Girish ve ark. izniyle.
Anstabil anjinası olan bir hastada ters U dalgaları.
Kaynak: lifeinthefastlane.com – Girish ve ark. izniyle.
Prinzmetal anjinaya bağlı ters U dalgaları
Prinzmetal anjinası olan bir hastada ters U dalgaları. Kaynak: lifeinthefastlane.com - Pérez Riera ve ark. izniyle.
Prinzmetal anjinası olan bir hastada ters U dalgaları.
Kaynak: lifeinthefastlane.com – Pérez Riera ve ark. izniyle.
NSTEMI’a bağlı ters U dalgaları

NSTEMI’si olan bu hastada lateral derivasyonlarda (I, V5 ve V6) hafif U dalgası inversiyonuna dikkat ediniz; bu EKG’deki tek anormal bulgu U dalga inversiyonudur.

NSTEMI’si olan hastada ters U dalgaları
NSTEMI’si olan hastada ters U dalgaları

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Gerson MC, McHenry PL. Resting U wave inversion as a marker of stenosis of the left anterior descending coronary artery. Am J Med. 1980 Oct;69(4):545-50. PMID: 7424944
 • Girish MP, Gupta MD, Mukhopadhyay S, Yusuf J, Sunil Roy TN, Trehan V. U wave: an important noninvasive electrocardiographic diagnostic marker. Indian Pacing Electrophysiol J. 2005 Jan 1;5(1):63-5. PMID: 16943944
 • Pérez Riera AR, Ferreira C, Filho CF, Ferreira M, Meneghini A, Uchida AH, Schapachnik E, Dubner S, Zhang L. The enigmatic sixth wave of the electrocardiogram: the U wave. Cardiol J. 2008;15(5):408-21. Review. PMID: 18810715
 • Sovari AA, Farokhi F, Kocheril AG. Inverted U wave, a specific electrocardiographic sign of cardiac ischemia. Am J Emerg Med. 2007 Feb;25(2):235-7. PMID: 17276833
 • Zimmerman FH. Clinical Electrocardiography: Pre-Test Self-Assessment and Review, McGraw-Hill 1994.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.
 • Wikipedia. The U Wave. http://en.wikipedia.org/wiki/U_wave

 

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..