Skip to content

Ventriküler Fibrilasyon

Giriş

 • Ventriküler fibrilasyon (VF) en önemli kardiyak arrest ritmidir.
 • Ventriküller aniden 500 vuru/dakikaya varan hızda kasılmaya çabalar.
 • Hızlı ve düzensiz elektriksel aktivite ventrikülleri senkronize şekilde kasılamayacak duruma getirerek ani kardiyak output kaybına yol açar.
 • Kalp bu noktadan sonra etkili bir pompa değildir ve titreşen bir “şey” halini alır.
 • İleri yaşam desteği hızlıca sağlanmazsa, bu ritim istisnasız bir biçimde ölümcüldür.
 • Uzamış ventriküler fibrilasyon miyokardiyal enerji kaynaklarının tükenmesine bağlı olarak kaba VF’den ince VF’ye ve nihayetinde asistoliye doğru, dalga formu yüksekliğinde azalma ile sonuçlanır.

EKG Bulguları

 • Değişken yükseklikte karmakarışık düzensiz sapmalar.
 • Tanımlanabilen P dalgası, QRS kompleksi veya T dalgası yoktur.
 • Dakikada 150 ila 500 vuru hızında.
 • Yükseklik süre ile azalır (kaba VF -> ince VF).

Mekanizma

İskemik kalp hastalığında VF’den önce şunlar olabilir:

Ventriküler fibrilasyonda altta yatan mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır, çeşitli mekanizmalar varsayılmıştır:

 • Çoklu sinyal mekanizması – Çok sayıda küçük dolaşan sinyaller oluşmuştur. Fibrilasyon, sinyallerin bazıları tarafından oluşturulan re-entry halkaları tarafından sağlanır.
 • Ana çark mekanizması – Stabil bir re-entry halkasının, “ana çark”ın oluştuğu durum. “Ana çark” daha sonra EKG’de karmakarışık elektriksel aktivite ile sonuçlanan, yayılan anstabil “çocuk” dalgalarını oluşurur. Hayvan modelleri herhangi bir VF’de bir veya birden fazla “ana çark”ın mevcut olduğunu ileri sürmektedir.

Nedenleri

 • Miyokardiyal iskemi / infarkt
 • Elektrolit anormallikleri
 • Kardiyomiyopati (dilate, hipertrofik, restriktif)
 • TdP -> VF ‘ ye neden olan uzun QT (kazanılmış/konjenital)
 • Brugada sendromu
 • İlaçlar (ör. AF + WPW olan hastalarda verapamil)
 • Çevresel – elektrik çarpması, boğulma, hipotermi
 • Pulmoner emboli
 • Kardiyak tamponad
 • Künt travma (commotio cordis)

Burada güzel bir nedenler listesi bulunmaktadır.

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Ventriküler fibrilasyonda tipik ritim çizgisi.

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • İnce VF görüntüsü.

Örnek 3

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • VF asla 12 derivasyon EKG ile tanı almamalıdır!!

 

Örnek 4

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Sonrasında VF’ye dönüşen, Torsades de Pointes’e neden olan ‘R on T’ fenomeni.
 • Bu vakada ritim çizgisinin standart 12 derivasyondan sonrasını kaydettiğine dikkat ediniz (eş zamanlı kayıt yapan diğer birçok EKG makinesinin aksine).

Örnek 5

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • R on T daha sonra VF’ye dönüşen polimorfik VT’ye yol açmaktadır.
 • EKG’nin ilk kısmındaki inferior ST elevasyonu inferior STEMI veya basitçe ventriküler pace etkisi olabilir. Her QRS kompleksinin önündeki küçük pace spikelarına dikkat ediniz.
 • ST elevasyonunun yüksekliği (>5mm) bunun paceli hastada gelişen bir inferior STEMI olabileceğini düşündürmektedir (Sgarbossa kriterlerine bakınız).
 • Tekrar, ritim çizgisi 12 derivasyon EKG’den sonrasını kaydetmiştir.

Örnek 6

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Bu hasta 10 dakikada 5 defa şoklanarak VF’den çıkartılmıştır!
 • Her birinde eş zamanlı ritim, ikinci ve üçüncü ritim çizgilerinde bazı füzyon kompleksleri ile birlikte, akselere idioventriküler ritim (AV disosiasyon ile birlikte geniş QRS) gibi görülmektedir.

Yazar Katkıları

Metin: John Larkin

EKG’ler (resim ve yorumlar): Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Australian Resuscitation Guidelines 2010.
 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Ideker RE, Rogers JM. Human Ventricular Fibrillation : Wandering Wavelets, Mother Rotors, or Both? Circulation. 2006;114(6):530-2 .
 • Nash MP, Mourad A, Clayton RH, Sutton PM, Bradley CP,Hayward M, Paterson DJ, Taggart P, Evidence for Multiple Mechanisms in Human Ventricular Fibrillation. Circulation 2006, 114:536-542 .
 • Surawicz B, Knilans TK. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice. 6th Edition. Saunders Elsevier 2008.
 • Tusscher KHWJ, Mourad A, Nash MP, Clayton RH, Bradley CP, Paterson DJ, Hren R, Hayward M, Panfilov AV, Taggart P.  Organization of ventricular fibrillation in the human heart: experiments and models. Exp Physiol 2009 May;94(5):553-62 .

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

4 Yorumlar

 1. merhaba. öncellikle elinize sağlık gayet güzel bir çalışma olmuş. kafama takılan bir soru vardı. vf de asla 12 derivasyonlu ekg ile tanı konulmamalı demişsiniz. neden nedir?


blank
Ara
Yükleniyor..