Skip to content

Acil Tıp ve Nüfusun Yaşlanması: Bir Eylem Çağrısı

Merhabalar Ramazan Bayramı’nızı kutlar küçüklerimin gözlerinden yaşlılarımızın ellerinden öperim (-:
Yaşlılarımız demişken; ekser olarak ihmal edilen ama bayram sabahı acile getirilen yaşlılarımızı unutmayalım diye güncel yayınlanan bir makaleyi genel olarak ve ülkemize de uyarlayarak sizlere iletmek istiyorum. Hayırlı bayramlar ve iyi okumalar dilerim.


Acil Tıp Hizmet Sunumlarındaki Son Durum

Maalesef tüm yaş gruplarında acil servis başvurularındaki büyüme, nüfus artışını aşıyor ve 2030’dan itibaren belirgin şekilde artacağı, artış oranının en yüksek oranda yaşlılarda olacağı tahmin ediliyor. 85 yaş ve üzeri kişilerin acil servis başvurularının 2010’da %100 olan başlangıç ​​seviyesinden 2030’da %236’ya, 2040’ta %402’ye ve 2050’de %574’e çıkacağı tahmin edilmekte.​1​ Yaşlı insanların acil bakım ihtiyaçları nispeten karmaşıktır ve daha uzun süreler gerektiriyor. Haliyle bu durum, daha yüksek ambulans kullanımı, daha uzun acil servis kalışları ve daha yüksek kabul oranları dahil kaynak gereksinimlerini oluşturmakta.​2​ İleri yaş ayrıca artan kırılganlık, artan hastane kaynaklı komplikasyonlar, daha uzun süreli yatış süresi ve artan sağlık bakım masraflarını doğurmakta. ​3​

Acil Servis talebinde öngörülen değişiklikler, sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini korurken yaşlı insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için sağlık politikasının, finansman araçlarının, klinisyen eğitiminin, iş gücünün ve bakım modellerinin acilen gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır ve bu bütün sağlık camiası için bir eylem çağrısıdır.

Sağlık sistemleri yöneticileri ve politika liderleri: Bir eylem çağrısı

Gelişmiş ülkelerdeki sağlık sistemleri liderleri, Uzun Vadeli Sağlık Reformları Yol Haritasında özetlenen reformların uygulanmasını hızlandırmalıdır. Sağlıklı uzun yaşamı ve sağlık sektörünün sürdürülebilirliğini destekleyen reformlara öncelik verilmelidir:

1. Değer ve ihtiyaç temelli sağlık finansmanı, aşağıdakilere yönelik esneklik sağlar:

 • Kanıta dayalı, yenilikçi bakım modellerini teşvik edin
 • Düşük değerli bakıma yatırım yapmayın

2. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlanmasında pratisyen hekimlerin merkezi rolünü kabul edin ve birinci basamak hizmetini giderek parçalayan modellere yatırım yapmayın

3. Bakım ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek amacıyla sistemler arasındaki arayüzleri optimize etmek için veri sistemlerinin hastaneler, yaşlı bakımı ve Ulusal Engellilik Sigortası Programı genelinde entegrasyonu

4. Aşağıdakiler aracılığıyla sağlıklı yaşlanmayı desteklemek ve engellilikten uzak yaşam yıllarını en üst düzeye çıkarmak:

 • Birincil önleme ve sağlık okuryazarlığı yatırımı
 • Zamanında ve uygun fiyatlı birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik
 • Kanıta dayalı kronik hastalık yönetiminin ve ileri bakım planlamasının teşvik edilmesi

5. Hastane doluluğu ve verimlilik tedbirlerinin uygulanması yoluyla ihtiyaçla orantılı yatırımın sağlanması ve mevcut hastane yatağı kullanımının iyileştirilmesi için sermaye altyapısının ve hastane yataklarının nüfus yaşlanma modellerine göre değerlendirilmesi.

6.Sağlıklı yaşlanma, yaşlıların akut bakımı ve sağlık sistemlerine yönelik araştırma yatırımlarına öncelik verilmesi

Acil Servis liderleri ve klinisyenler: Bir eylem çağrısı

Acil servisleri ve acil servis klinisyenlerini nüfusun yaşlanmasına hazırlama stratejisi önemli olmasına rağmen, yaşlılara yönelik yetersiz acil servis bakımı, gelişmiş dünyadaki acil servis hastaları için belgelenmiş bir sorundur. ​4​ Yaşlı insanlara yönelik yetersiz bakım, terapötik nihilizm, bunun sonucunda ortaya çıkan önlenebilir zarar ve artan hastanede yatış süresi, tüm acil servis hastalarına yüksek kaliteli, güvenli bakım sunma yeteneğimizi azaltıyor. Acil servis liderleri ve klinisyenlerin tümü, yaşlı kişilerin acil servis bakımında bir en uygun kültürü yaratma mücadelesine sahip olmalıdır; bunlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 1. Yaş ayrımcılığını ve bunun yaşlı insanların acil bakımını nasıl olumsuz etkilediğini anlamak
 2. Acil geriatrik bakımda kanıta dayalı uzmanlığın kazanılması ve sürdürülmesi
 3. Hasta merkezli sonuçları iyileştirmek için kanıta dayalı acil servis ve acil servis ikame bakım modelleri yoluyla kaynakları zayıf yaşlı kişilere yönlendirmek, böylece acil servis ve hastane kapasitesini serbest bırakmak
 4. Özellikle önlenebilir zarar riskine katkıda bulunulduğunda, örneğin rutin idrar testi ve geçerli endikasyonların yokluğunda gereksiz antibiyotik tedavisi gibi düşük değerli bakıma yatırım yapılmaması
 5. Bakım geçişlerini iyileştirmek, kapasite oluşturmak ve farklı ortamlardaki klinisyenlerin kapsamın içerisinde çalışmasına olanak sağlamak için bakım süreci genelinde sağlık hizmeti ortaklarıyla etkileşime geçirmek

Genel olarak toplum: Bir eylem çağrısı

Toplumun bireysel üyeleri sağlık sisteminin sürdürülebilirliğine aşağıdaki yollarla katkıda bulunabilir:

 1. Sağlıklı yaşlanma yaşam tarzı seçimlerini ve yaşlıların topluma katkısına yönelik olumlu bir tutumu benimsemek
 2. Değerlere ve sağlık hizmetleri hedeflerine uygun bakımı mümkün kılan gelişmiş bakım planlarını belgelemek, güncellemek ve aileyle iletişim kurmak.

Çözüm

Nüfusumuz yaşlandıkça çoğumuz ve ailelerimiz acil servislere başvuranlar arasındayız veya olacağız. Yaşlı insanlara yönelik sağlık hizmetleri sonuçlarını iyileştirmek ve böylece kapasiteyi serbest bırakmak ve nüfus yaşlanması karşısında sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini geliştirmek, hep birlikte çalışmak için küçük bir fırsat penceresi sunar.

Bir eylem çağrısı da benden: kişisel ve profesyonel geleceğinizde deneyimlemek istediğiniz değişimin kendisi olun.

Kaynaklar

 1. 1.
  Burkett E, Martin-Khan M, Scott J, Samanta M, Gray L. Trends and predicted trends in presentations of older people to Australian emergency departments: effects of demand growth, population aging and climate change. Aust Health Rev. 2017;41(3):246-253. doi:10.1071/AH15165
 2. 2.
  Burkett E, Martin-Khan M, Gray L. Comparative emergency department resource utilisation across age groups. Aust Health Rev. 2019;43(2):194-199. doi:10.1071/AH17113
 3. 3.
  Cunha A, Veronese N, de M, Ricci N. Frailty as a predictor of adverse outcomes in hospitalized older adults: A systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev. 2019;56:100960. doi:10.1016/j.arr.2019.100960
 4. 4.
  Skar P, Bruce A, Sheets D. The organizational culture of emergency departments and the effect on care of older adults: a modified scoping study. Int Emerg Nurs. 2015;23(2):174-178. doi:10.1016/j.ienj.2014.11.002

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..