Skip to content

IM Adrenalin Sonrası Anafilaksi Yönetimi: Hastayı Ne Zaman Taburcu Edelim?

30 yaşında bir hasta kabuklu deniz ürünleri yedikten sonra anafilaksi belirtileri ile acil servise gelir. Muayenede ürtikeryal bir döküntü fark ediyorsunuz ancak mukozal şişlik veya solunum sıkıntısı belirtileri yok. Vitaller stabil. Hastaya anafilaksi tanısı nedeniyle 0,5 mg intramüsküler (IM) epinefrin uygulandı. Tedaviden sonra semptomları tamamen düzelen hasta, artık kendini daha iyi hissettiğini evde çocuğunun beklediğini eve gidip gidemeyeceğini sorar.

Acil servis hekimleri olarak birçok klinik durumu belirli düzeyde biliriz; ancak bazı klinik durumları, anafilaksi bunlardan biri, onları adımızdan daha iyi bilmeli ve yönetebilmeliyiz. Yukarıdaki vaka örneğinde de eminim bir çoğunuz bulguların oturmasını beklemeden klinikte durumdan şüphelenip aynı tedaviyi uygulardınız. Peki tedaviyi uyguladık hastayı hemen gönderelim mi? Ya da ne kadar süre takip edelim? Hadi gelin biraz yayınlara bakıp işimize yarayacak birşeyler var mı bakalım..

Giriş

Anafilaksi hızlı tanı ve tedavi gerektiren ciddi bir durumken, hasta gözlem süresi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bifazik reaksiyonların olasılığı genel olarak düşük olmakla birlikte, tedavide gecikme yaşayan, yetersiz tedavi almış veya birden fazla epinefrin uygulaması yapılmış hastalar için ikinci bir reaksiyon riski bulunmaktadır. Bu tür durumlar, gözlem süresinin uzmasına neden olabilir.

IM epinefrin ile uygun tedavi edildikten sonra bile, anafilaksinin tekrarlanma riskine bifazik reaksiyon denir. Bifazik reaksiyonlar genellikle ilk anafilaktik reaksiyondan sonra birkaç saat içinde meydana gelebilir; ancak bazı durumlarda birkaç gün sonra bile ortaya çıkabilirler. Çoğu klinik kılavuz, semptomların tamamen düzelmesi durumunda sabit bir gözlem süresi önermemektedir. Bununla birlikte, hastaların taburcu edilmeden önce bifazik reaksiyonlar hakkında bilgilendirilmesi ve acil durumlar için epinefrin ile taburcu edilmeleri önerilmektedir.

Literatür

Anafilaksi semptomlarının gerilemesinden sonra tekrarlaması, akla ilk bifazik bir reaksiyonu getirir. Ancak bu, geçici bir şekilde adrenalin yanıtı veren uzamış bir anafilaktik durum ya da gıda kaynaklı reaksiyonlarda gastrointestinal sistemden alerjenin daha fazla emilmesine ya da daha geç atılmasına bağlı durum sonucunda da olabilir. Bu iki durumu birbirinden ayırt etmek zor olabilir. Geçmiş kılavuzlar bifazik reaksiyon oranının %20’ye yakın olduğunu belirtse de, yakın tarihli meta-analizler ve Avrupa Anafilaksi Kayıtları bu oranın %4,6’ya kadar düştüğünü belirtmektedir.​1–3​

Literatürde, bifazik anafilaksi reaksiyonlarının başlama süreleri hakkında çeşitli raporlar bulunmaktadır. World Allergy Organization (WAO) 2011 kılavuzlarına göre, bifazik semptomlar genellikle 1 ila 72 saat içinde tekrarlayabilir ve çoğunlukla 8-10 saat içinde görülür.​4​ Ancak, literatürdeki medyan sürelere göre, bifazik reaksiyonların yarısı ilk semptomların başlamasından 11 saat sonra ortaya çıkmaktadır. Avrupa Anafilaksi Kaydına göre ise, bifazik reaksiyonların üçte biri ilk semptomlardan 12 saat sonra meydana gelmektedir.​1​ Bu veriler, anafilaksi yönetiminde hastaların gözlem sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınması gereken önemli farklılıkları ortaya koymaktadır. Bifazik reaksiyonların zamanlaması, hasta güvenliği açısından önemli olup, gözlem sürelerinin kişiye özgü risk değerlendirmeleriyle belirlenmesini gerektirir.

Birleşik Krallık Resüsitasyon Konseyi Anafilaksi Çalışma Grubu (RCUK), 2000 yılına kadar rapor edilen vakalarda, anafilaksi tetikleyicisiyle temas edildikten sonra meydana gelen ölümlerin hiçbirinin 6 saatten sonra gerçekleşmediğini belirlemiştir. Bu verilere dayanarak RCUK, hastaların en az 6 saat gözlem altında tutulmasını önermiştir.​5​ Ancak, 2014 yılında yapılan bir güncelleme, ölümlerin %2,5’inin tetikleyiciye maruziyetten 6 saat sonra gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bunun üzerine 2011 yılında NICE, anafilaktik reaksiyondan sonra gözlem süresinin etkinliği konusunda net bir kanıt olmadığını belirtmiş, ancak semptomların başlangıcından itibaren 6-12 saat gözlem süresini tavsiye etmiştir. Yayınlanan literatür, mevcut gözlem sürelerinin bifazik reaksiyonların yarısından fazlasını yakalayamayacağını göstermekte, bu da gözlem sürelerinin hasta bazında kişiselleştirilerek değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bilgiler, anafilaksi yönetiminde gözlem sürelerinin dikkatli bir şekilde planlanması ve hasta özelliklerine göre ayarlanması gerektiğine işaret etmektedir.

2020 yılında Joint Task Force on Practice Parameters (JTFPP), bifazik anafilaksi riskinin daha şiddetli başlangıç semptomları ya da birden fazla adrenalin dozu gerektiren vakalarla bağlantılı olduğunu gösteren bir meta-analize dayanarak, bu tür durumlar için uzatılmış gözlem süresini önermektedir.​6​ JTFPP’ye göre, şiddetli olmayan ve semptomları gerilemiş düşük riskli hastalar için 1 saatlik bir gözlem süresinin yeterli olduğunu önermektedir. Bu öneri, 2019 tarihli bir meta-analizin bulgularıyla da desteklenmektedir; analiz, 1 saatlik gözlem süresinin bifazik reaksiyonların %95’ini yakalayabileceğini bildirmiştir. ​7​Gözlem süresinin uzatılmasının, yakalanan bifazik reaksiyon oranını sadece küçük bir oranda artıracağı, 4 saatlik bir gözlemle %96.5, 6 saatle %97.3 ve 12 saatle %98.2 oranında bifazik reaksiyon tespit edilebileceği belirtilmiştir.​8​ Bu nedenle, özellikle düşük riskli hastalar için uzun süreli gözlem hem maliyet etkinliği hem de hastalar ve bakıcılar için pratik olmayabilir. Bu öneriler, hastaların risk profilini dikkate alarak kişiselleştirilmiş gözlem stratejileri geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Mevcut kanıtlar gözden geçirildiğinde anafilaksi sonrası gözlem süresiyle ilgili önceki RCUK tavsiyelerinin, bifazik reaksiyon riskini hafifletmede yanıltıcı bir güvenlik hissi verebilir. Bu nedenle, ilgili riskleri ve faydaları dengeli bir şekilde değerlendirmek amacıyla, anafilaksi sonrasında gözlem süresini belirlemek için daha pragmatik, risk odaklı ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşım daha uygun olacaktır. Hastaların bireysel risk faktörlerini dikkate alarak, her bir hasta için en uygun gözlem süresinin belirlenmesi, hastaların gereksiz yere uzun süre hastanede kalmamalarına yardımcı olacak, aynı zamanda yüksek risk taşıyan hastalar için yeterli gözlem olanağı sağlanacaktır.

Anafilaksi Sonrası Önerilen Gözlem Süreleri​9​

Gözlem SeçenekleriŞartlarAçıklama
Hızlı Taburcu
(2 saat gözlem sonrası)
5-10 dakika içinde tek doz IM epinefrine iyi yanıt verilmesi
Semptomların tamamen gerilemiş olması
Hastanın kullanılmamış ve nasıl kullanılacağına dair eğitim almış adrenalin oto-enjektörüne (AAI) sahip olması
Taburculuk sonrası uygun gözetimin sağlanacak olması
Bu şartlar altında, hastaların daha hızlı taburcu edilmesi uygun olabilir.
Minimum 6 saat gözlem– 2 doz IM epinefrine ihtiyaç duyulması
VEYA
– Önceki bifazik reaksiyon öyküsü
Bu şartlar, hastanın potansiyel olarak riskli olduğunu ve daha uzun süre gözlem altında tutulması gerektiğini gösterir.
En az 12 saat gözlem– 2’den fazla doz adrenalin gerektirmesi
– Ağır astımı veya ciddi solunum yetmezliğine neden olan reaksiyon geçirmişse
– Alerjenin sürekli emilim olasılığı (örn. yavaş salınımlı ilaçlar nedeniyle)
– Gece geç saatte veya durumuna hemen yanıt veremeyecek şekilde başvuran hastalar
– Acil tıbbi yardıma erişimin zor olduğu bölgelerde yaşayan hastalar
Bu durumlar, bifazik reaksiyon veya diğer komplikasyonların izlenmesi için daha uzun süreli gözlemi gerektirebilir.

Referanslar

 1. 1.
  Kraft M, Scherer Hofmeier K, Ruëff F, et al. Risk Factors and Characteristics of Biphasic Anaphylaxis. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Published online November 2020:3388-3395.e6. doi:10.1016/j.jaip.2020.07.036
 2. 2.
  Turner PJ, Ruiz‐Garcia M, Patel N, et al. Delayed symptoms and orthostatic intolerance following peanut challenge. Clin Experimental Allergy. Published online March 21, 2021:696-702. doi:10.1111/cea.13865
 3. 3.
  Turner PJ, DunnGalvin A, Hourihane JO. The Emperor Has No Symptoms: The Risks of a Blanket Approach to Using Epinephrine Autoinjectors for All Allergic Reactions. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Published online November 2016:1143-1146. doi:10.1016/j.jaip.2016.05.005
 4. 4.
  Simons FER, Ardusso LRF, Bilò MB, et al. World Allergy Organization Guidelines for the Assessment and Management of Anaphylaxis. World Allergy Organization Journal. Published online 2011:13-37. doi:10.1097/wox.0b013e318211496c
 5. 5.
  Soar J, Pumphrey R, Cant A, et al. Emergency treatment of anaphylactic reactions—Guidelines for healthcare providers. Resuscitation. Published online May 2008:157-169. doi:10.1016/j.resuscitation.2008.02.001
 6. 6.
  Shaker MS, Wallace DV, Golden DBK, et al. Anaphylaxis—a 2020 practice parameter update, systematic review, and Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) analysis. Journal of Allergy and Clinical Immunology. Published online April 2020:1082-1123. doi:10.1016/j.jaci.2020.01.017
 7. 7.
  Kim TH, Yoon SH, Hong H, Kang HR, Cho SH, Lee SY. Duration of Observation for Detecting a Biphasic Reaction in Anaphylaxis: A Meta-Analysis. Int Arch Allergy Immunol. Published online 2019:31-36. doi:10.1159/000496092
 8. 8.
  Shaker M, Wallace D, Golden DBK, Oppenheimer J, Greenhawt M. Simulation of Health and Economic Benefits of Extended Observation of Resolved Anaphylaxis. JAMA Netw Open. Published online October 23, 2019:e1913951. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.13951
 9. 9.
  Dodd A, Hughes A, Sargant N, Whyte AF, Soar J, Turner PJ. Evidence update for the treatment of anaphylaxis. Resuscitation. Published online June 2021:86-96. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.04.010

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..