Skip to content

Akselere İdioventriküler Ritim (AIVR)

Akselere ventriküler ritim olarak da bilinir.

Özet

 • Ektopik ventriküler odak hızı sinüs düğümünün hızını aştığında AIVR ortaya çıkar.
 • Sıklıkla artmış vagal tonus ve azalmış sempatik tonus ile ilişkilidir.
 • Özellikle iskemi ve digoksin toksisitesinde tetiklenmiş aktivite rol oynayabilse de, kabul edilen mekanizma ventriküler odaktaki otomatisitenin artışıdır.
 • Çoğunlukla iyi tolere edilen, benign, kendini sınırlayan bir aritmidir.

EKG Özellikleri

 • Düzenli ritim
 • Hızı 50-110 vuru/dak.
 • Üç veya daha fazla ventriküler kompleks
 • QRS kompleksleri > 120 ms
 • Füzyon ve kaçak vurular

İzoritmik AV disosiasyon: Atriyal hızın ventriküler hızdan daha fazla olduğu tam kalp bloğunun aksine, birbirine yakın hızlarda sinüs ve ventriküler kompleksler arası gelişen AV disosiasyon durumudur. İzoritmik AV disosiasyon genellikle AV düğümdeki ventrikülde geriye doğru iletilen (karışme- ayrışma) ventriküler uyarılar nedeniyle, AV düğümü gelecek olan sinüs uyarılarına karşı refrakter hale getirmesiyle gelişen fonksiyonel bir bloktur.

AIVR’nin hızının benzer morfolojideki diğer durumlardan ayrılmasını sağladığına dikkat ediniz.

Nedenleri

AIVR’nin birçok nedeni mevcuttur. Bunlar:

 • Akut myokard infarktüsünün reperfüzyon fazı (=en yaygın sebep)
 • İlaç toksisitesi, özellikle digoksin, kokain ve desfluran gibi uçucu anestezikler
 • Elektrolit bozuklukları
 • Kardiyomyopati
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Myokardit
 • Kardiyak arrest sonrası spontan dolaşımın geri gelmesi (ROSC)
 • Atletik kalp

Yönetim

 • AIVR benign bir ritimdir ve çoğunlukla tedavi gerekmez.
 • Genellikle kendi kendini sınırlayıcıdır ve sinüs hızı ventriküler odağı geçince düzelir.
 • Antiaritmik verilmesinden ani hemodinamik kötüleşmeye yol açabileceğinden kaçınılmalıdır.
 • Altta yatan neden tedavi edilmelidir: ör. elektrolitlerin düzeltilmesi, myokard perfüzyonunun yeniden sağlanması.
 • Düşük kardiyak outputlu hastalar AV senkronizasyonu sağlanarak atriyal vuruların düzenlenmesinden fayda görebilirler – bu durumda atropin sinüs hızını ve AV iletimi hızlandırmak için kullanılabilir.

EKG Örnekleri

Örnek 1a
Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

Akselere idioventriküler ritim:

 • 60 vuru/dak hızında ventriküler ritim.
 • Çok sayıda kaçak (capture) vuru.

Birbirini takip eden sinüs ve idiyoventriküler odaklar mevcuttur. Sinüs hızı idioventriküler hızı aştığı zaman gerçekleşen sinüs capture vuruları ile kendini gösteren, altta yatan sinüs aritmisi mevcuttur.

Bu hasta, sinüs bradikardisi ve aritmisine yol açan, yüksek istirahat vagal tonusuna sahip 36 yaşında sağlıklı bir maraton koşucusu idi.

Örnek 1b
Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

Aynı hastaya ait diğer bir EKG’de:

 • 60 vuru/dak AIVR
 • Sık sinüs kaçak vuruları ile izoritmik AV disosiasyon
 • Füzyon vurusu görülmektedir.
Ventriküler kompleksleri (V), capture vurusunu (C), füzyon vurusunu (F) gösteren AIVR Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Ventriküler kompleksleri (V), capture vurusunu (C), füzyon vurusunu (F) gösteren AIVR
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library
Örnek 2
Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

Akselere idioventriküler ritim:

 • 75 vuru/dak ventriküler ritim
 • AV disosiasyon – aVL’de ritim şeridi üzerinde görülen disosiye olmuş P dalgası. Diğer yerlerde disosiye P dalgaları QRS komplekslerinde aralıklarla bozulmalara yol açmaktadır.
 • Solu daha uzun tavşan kulağı görünümü mevcuttur – V1’de uzun R dalgası başlangıcı ile birlikte çentikli bir R dalgası vardır; bu QRS komplekslerinin ventriküler orijinli olduğu durumlara yüksek oranda spesifiktir.
Disosiye P dalgalarının görüldüğü AIVR Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Disosiye P dalgalarının görüldüğü AIVR
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library
Solu daha uzun tavşan kulağı = QRS kompleksleri ventriküler orijinli Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Solu daha uzun tavşan kulağı = QRS kompleksleri ventriküler orijinli
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library
Örnek 3
Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

Akselere idioventriküler ritim:

 • 90 vuru/dak.lık geniş kompleks.
 • Görünen P dalgası mevcut değil.

Bu disritmi anterior STEMI’den dolayı gelişen reperfüzyonu takiben meydana gelmiştir.

Yazar Katkıları

Metin: John LarkinEd Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Davis M, Davis P, Ross D. Expert Guide to Sports Medicine, American College of Physicians 2003.
 • Mattu A, Brady W. ECGs for the Emergency Physician 2, BMJ Books 2008.
 • Phibbs, BP. Advanced ECG: Boards and Beyond (2nd Edition), Saunders Elsevier 2006.
 • Riera ARP, Barros RB, de Sousa FD, Baranchuk A. Accelerated Idioventricular Rhythm: History and Chronology of the Main Discoveries. Indian Pacing and Electrophysiology Journal;2010; 10(1):40-48
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.
 • Zimmerman FH. Clinical Electrocardiography: PreTest Self-Assessment and Review, McGraw-Hill 1994.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..