Skip to content

Paroksismal atriyal taşikardi (PAT), unifokal atriyal taşikardi, ektopik atriyal taşikardi olarak da bilinir.

Özet

 • Atriyal taşikardi, atriyum içerisinden, fakat sinüs düğümü dışından köken alan, supraventriküler taşikardinin bir formudur.
 • Hem atriyal flutter hem de multifokal atriyal taşikardi, atriyal taşikardinin özel tipleridir.

Patofizyoloji

 • Genellikle tek ektopik odaktan köken almaktadır.
 • Altta yatan mekanizma içerisinde reentry, tetiklenmiş aktivite veya artmış otomatisite bulunabilmektedir.
 • Paroksismal ya da sürekli olabilmektedir.
 • Digoksin toksisitesi, atriyal yaralanma, aşırı katekolamin, konjenital anomaliler gibi birçok nedeni olabilmekle birlikte, idiopatik de olabilmektedir.
 • Sürekli atriyal taşikardi nadir görülmekte ve taşikardinin indüklediği kardiyomyopatiye ilerleyebilmektedir.

EKG Özellikleri

 • Atriyal hız >100 vuru/dakika.
 • Ektopik orijine bağlı olarak, P dalga morfolojisi sinüs P dalgası ile karşılaştırıldığında anormal morfolojidedir.
 • Genellikle anormal bir P dalga aksı mevcuttur (ör. II, III, aVF inferior derivasyonlarında terstir).
 • En az üç adet birbirini izleyen birbirinin aynısı P dalgası mevcuttur.
 • Önceden var olan dal bloğu, aksesuar yolak ya da hız ilişkili aberran iletim varlığı dışında, QRS kompleksleri genellikle normal morfolojidedir.
 • İzoelektrik hat mevcuttur (atriyal flutterın aksine).
 • AV blok bulunabilir – bu genellikle, digoksinin vagotonik etkilerine bağlı olarak AV düğüm baskılanması sonucu düşük ventriküler hız ile sonuçlanan digoksin toksisitesi durumu hariç (bloklu PAT), yüksek atriyal hıza karşı oluşan fizyolojik yanıttır.

EKG Örneği

Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

Ektopik atriyal taşikardi:

 • 120 vuru/dakika hızında dar kompleks taşikardi mevcuttur.
 • Her QRS kompleksinin önünde anormal bir P dalgası gelmektedir – V1’de yukarı doğru, II, III ve aVF inferior derivasyonlarında ters.

Yazar Katkıları

Metin: John LarkinEd Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Surawicz B, Knilans TK. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice. 6th Edition. Saunders Elsevier 2008.
 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Brady WJ, Truwit JD. Critical Decisions in Emergency & Acute Care Electrocardiography. Wiley Blackwell 2009.
 • Poutiainen AM, Koistinen MJ, Airaksinen KE, Hartikainen EK, Kettunen RV, Karjalainen JE, Huikuri HV. Prevalence and natural course of ectopic atrial tachycardia. Eur Heart J. 1999 May;20(9):694-700. PMID: 10208790

LITFL

 

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..