Skip to content

Akselere Kavşak Ritmi

Özet

 • Akselere kavşak (nodal) ritim (AJR), AV düğümdeki pacemaker aktivitesi sinüs düğümününkini aştığında ortaya çıkar.
 • Bu durum AV düğümde artmış otomatisite ile sinüs düğümünde azalmış otomatisite bir araya geldiğinde gerçekleşir.
 • Nedenleri arasında miyokard iskemisi, digoksin toksisitesi, kardiyak operasyon, miyokardit ve beta agonistler (ör. izoprenalin) bulunur.
 • AJR’nin hızı, hızı 40-60 vuru/dak olan kavşak (nodal) kaçış ritminin aksine, tipik olarak 60-130 vuru/dak’dır.
 • Hızı > 100 vuru/dak olduğu zaman kavşak (nodal) taşikardi olarak adlandırılabilmektedir.
 • AVNRT gibi re-entran nodal taşikardilerden ayırmak için sıklıkla non-paroksismal kavşak (nodal) taşikardisi veya otomatik kavşak (nodal) taşikardisi olarak da isimlendirilir.
Akselere nodal ritim Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Akselere Kavşak Ritmi
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

EKG Özellikleri

 • Ventrikül hızı genelde 60-130 vuru/dak arasındadır.
 • Özellikle beta agonistler/ sempatomimetikler ile daha yüksek hızlar da (> 200 vuru/dak) meydana gelebilir.
 • Retrograd P dalgaları mevcut olabilir ve QRS komplekslerinden önce, sonra veya QRS kompleksi boyunca ortaya çıkabilir.
 • Retrograd P dalgaları genellikle inferior derivasyonlarda ters dönmüştür, aVR ve V1’de yukarı dönüktür.
 • Önceden var olan dal bloğu ya da hız ile ilişkili aberran iletim yoksa, QRS süresi 120 ms’den kısadır.
 • Ventrikül hızının genellikle atriyal hızdan daha fazla olduğu bir AV disosiasyon ile birlikte görülebilir.

Ayırıcı Tanı

Hızlı AJR’yi AVNRT ya da AVRT gibi re-entran taşikardilerden ayırt etmek güç olabilir.

 • Ritmin düzensizliği ve kalp hızının değişkenliği otomatik kavşak (nodal) taşikardisini akla getirmelidir.
 • Otomatik kavşak (nodal) taşikardisi tipik olarak vagal manevralara yanıtsızdır – ventriküler hızda geçici bir yavaşlama görülebilir fakat sinüs ritmine dönmez.

Aberran iletili AJR’yi akselere idioventriküler ritimden ayırt etmek güç olabilir.

 • Füzyon ve kaçak ritimlerin varlığı nodalden çok ventriküler odak varlığına işaret eder.

EKG Örneği

Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

Akselere kavşak (nodal) ritmi:

 • 115 vuru/dak dar kompleks taşikardi.
 • Retrograd P dalgaları – II, III ve aVF’de ters, V1 ve aVR’de yukarı doğru.
 • Kısa PR aralığı (< 120 ms) atriyalden çok nodal odağa işaret eder.

 

Yazar Katkıları

Metin: John LarkinEd Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Surawicz B, Knilans TK. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice. 6th Edition. Saunders Elsevier 2008.
 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Mattu A, Brady W. ECGs for the Emergency Physician 2, BMJ Books 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

3 Yorumlar


blank
Ara
Yükleniyor..