Skip to content

Mehmet Ali Aslaner

Mehmet Ali Aslaner

Mehmet Ali Aslaner

Kapadokya'da geçirdiği 5 yılın ardından akademik hayatına bir Gazili olarak devam etmeyi planlamaktadır. Şu sıralar yoğunlaştığı başlıca konular "Acil Ultrasonografi" ve "Geriartrik Bilinç Bulanıklığı" üzerinedir. [email protected]
Cevabı Görselinde
Mehmet Ali Aslaner

Cevabı Görselinde – 24

Bir bakışta ultrason: Hızlı tanı ve tedavi Yetmiş dokuz yaşında kadın hasta sabah uyandığında göbek etrafında ağrısı olduğu ve

Cevabı Görselinde
Mehmet Ali Aslaner

Cevabı Görselinde – 23

Bir bakışta ultrason: Küçük(!) riskli girişimler Yetmiş yaşında erkek hasta sol kasık bölgesinde şişlik, ağrı ve morluk şikayeti ile

Cevabı Görselinde
Mehmet Ali Aslaner

Cevabı Görselinde – 22

Bir bakışta ultrason: Yeni bulgular Elli üç yaşında erkek hasta, iş yerinde ilk önce halsizlik ve yorgunluk şikayetleri ve

Cevabı Görselinde
Mehmet Ali Aslaner

Cevabı Görselinde – 21

Bir bakışta ultrason: Gebede yan ağrısı Otuz beş yaşında gebe hasta, gece hiçbir şikayeti yokken sabah uyandığında göğüs sağ

Kardiyoloji
Mehmet Ali Aslaner

Diyastolik Disfonksiyon

Vaka Hipertansiyon ve KOAH tanılı 60 yaşında kadın hasta, acil servise nefes darlığı ve öksürük ile başvuruyor. Birkaç aydır

COVID-19
Mehmet Ali Aslaner

COVID-19 ve Ultrasonografi

Covid-19 pandemisinde akciğer ultrasonografisi ile çalışmalar diğer konularda olduğu gibi hızla çoğaldı ve artmaya devam edecek. Daha enfeksiyonu yeni