Skip to content

Cevabı Görselinde – 24

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Reklam
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Mehmet Ali Aslaner

Kapadokya'da geçirdiği 5 yılın ardından akademik hayatına bir Gazili olarak devam etmeyi planlamaktadır. Şu sıralar yoğunlaştığı başlıca konular "Acil Ultrasonografi" ve "Geriartrik Bilinç Bulanıklığı" üzerinedir. [email protected]

Bir bakışta ultrason: Hızlı tanı ve tedavi

Yetmiş dokuz yaşında kadın hasta sabah uyandığında göbek etrafında ağrısı olduğu ve sonrasında ağrıda rahatlama olmaması üzerine tarafımıza başvuruyor. Vitalleri stabil olan hastanın inspeksiyonunda herhangi bir patoloji saptanmamasına rağmen, palpasyonunda sağ paraumblikal bölgede 2*2 cm kitle ele geliyor.

Ultrason görüntünüz..

Tanınız

İnkarsere umblikal herni

Prosedür

USG eşliğinde herni redüksiyonu

Yorum

Umblikal herni, erişkin abdominal duvar hernilerinin %6 ila %14’ünü oluşturmaktadır. Kadınlarda 3 kat daha sık görülmektedir. Erkeklerde daha sık inkarsere olarak başvuru görülürken, kadınlarda asemptomatik herni olarak saptanmaktadır. Kronik abdominal distansiyonu olan hastalarda (gebelik, siroz, periton diyalizi, obezite) riskin arttığı belirtilmektedir. Herni; preperitoneal yağ dokusu, omentum ve ince barsağı içerebilmektedir (1).

uptodate.com

Ultrasonografik değerlendirme

Konvex prob batın içi organları değerlendirmede, lineer prob ise herniye yapıyı değerlendirmede tercih edilir. Doppler görüntüleme ise herniye olan dokunun (barsak, omentum vb.) kanlanmasını değerlendirmede kullanılır (2).

USG eşliğinde herni redüksiyonu ile ilgili literatürde yeterli veri olmamasına rağmen klinik deneyimlerim ve sınırlı veriler başarı oranını arttırdığını göstermektedir (3,4). Medscape tarif ettiği şekli ile uygulama basamakları şu şekildedir ve geliştirilebilir;

  • Hastaya uygun pozisyon verin (supin pozisyon-abdominal duvar hernileri için; 20 derece trandelenburg-kasık hernileri için) (5)
  • Yüksek frekanslı prob seçin
  • Herni boynunun bulunduğu maksimum defekt açıklığını bulun
  • Herniye dokuyu maksimum açıklık düzlemine dik tutun ve içinden geçirin
  • Proksimal ucu açıklık boyunca yönlendirirken dokuyu distal bir noktadan sıkıştırın
Herni redüksiyonu sonrası defekt alanının görünümü
Kaynaklar
  1. Coste A, Jaafar S, Parmely J. statpearls. Published online June 29, 2021. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459312/
  2. Lassandro F, Iasiello F, Pizza N, et al. Abdominal hernias: Radiological features. World J Gastrointest Endosc. 2011;3(6):110-117. doi:10.4253/wjge.v3.i6.110
  3. Chen S, Lee C, Liu Y, et al. Ultrasound may decrease the emergency surgery rate of incarcerated inguinal hernia. Scand J Gastroenterol. 2005;40(6):721-724. doi:10.1080/00365520510015485
  4. Maeda Y, Nakahara O, Saito S, Nasu J, Baba H. Ultrasound-guided non-invasive retraction for strangulated obturator hernia allows elective radical surgery: analysis of 12 cases. surg case rep. Published online April 7, 2021. doi:10.1186/s40792-021-01165-z
  5. Gillespie A, Snelling PJ. Point-of-care ultrasound guided reduction of an incarcerated umbilical hernia. Visual Journal of Emergency Medicine. Published online April 2020:100732. doi:10.1016/j.visj.2020.100732

“Cevabı Görselinde” serisinin diğer yazıları.

Reklam

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Reklam
Reklam

Kullanıcı Girişi