Skip to content

AV Blok, 2. Derece Mobitz Tip I (Wenckebach Fenomeni)

Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

Tanım

 • PR aralığının iletilmeyen bir P dalgası ile sonuçlanan, artarak uzaması.
 • PR aralığı düşen vurudan hemen önce en uzundur.
 • PR aralığı düşen vurudan hemen sonra en kısadır.

Diğer Özellikler

 • P-P aralığı nispeten sabit kalır
 • PR aralığı süresindeki en büyük artış tipik olarak siklusun ilk ve ikinci vurusu arasındadır.
 • Siklustaki her bir vuruda RR aralığı gitgide kısalır.
 • Wenckebach patterni P:QRS arasında 3:2, 4:3 ve 5:4 oranında tekrar etme eğilimindedir.

Tipik bir Wenckebach EKG Örneği

Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Dr Harry Patterson, FACEM
 • Bu EKG’de Wenckebach AV blok varlığının ilk belirtisi QRS komplekslerinin, kısa duraklamalar ile birbirinden ayrılmış gruplar halinde kümeleşmesidir (Bu fenomen genellikle 2. Derece AV blok ya da iletilmeyen prematür atriyal kompleks, zaman zaman da sinoatriyal kaçış bloğunu gösterir).
 • Her grubun sonu iletilmeyen bir P dalgasıdır; PR aralığı bir kompleksten diğerine gitgide artar.
 • Burada Wenckebach patterni 5 P dalgasına 4 QRS kompleksi siklusları şeklinde tekrar etmektedir (5:4 iletim oranı).
 • Bir kompleksten diğerine PR aralığında gerçekleşen artış belli belirsizdir. Bununla birlikte, siklustaki ilk ve son PR aralığı karşılaştırıldığında fark daha belirgindir.
 • QRS komplekslerinin düzensizliğine rağmen P-P aralığı nispeten sabittir.

Mekanizma

 • Mobitz I genellikle AV düğüm seviyesindeki geri dönüşümlü iletim bloğuna bağlıdır.
 • Hatalı çalışan AV düğüm hücreleri bir impulsu iletmede başarısız olana kadar, gitgide yorulma eğilimindedir. Bu durum, birden bire ve beklenmedik zamanda bozulma göstermeye eğilimli olan His-Purkinje hücrelerinden farklıdır.

Nedenleri

 • İlaçlar: beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, digoksin, amiodaron
 • Artmış vagal tonus (ör.atletler)
 • İnferior MI
 • Miyokardit
 • Kardiyak ameliyatı takiben (mitral kapak tamiri, fallot tetratolojisi tamiri)

Klinik Önemi

 • Mobitz I genelde, çok az hemodinamik sorun yaratan ve üçüncü derece kalp bloğuna ilerleme riski düşük benign bir ritmdir.
 • Asemptomatik hastalarda tedavi gerekmez.
 • Semptomatik hastalar genellikle atropine yanıt verir.
 • Kalıcı pace nadiren gerekir.

İlginç bir Wenckebach Vakası

Mitral kapak ameliyatını takiben atriyal-paceli hastada Mobitz I

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • QRS komplekslerinden önce atriyal odaktan “spike”lar (dikenler – P dalgaları) gelmektedir.
 • Atriyal pace’den çıkan “spike”lar arasındaki mesafe, spikelardan biri iletilmeyene kadar, gitgide artar.

Wenckebach Tanısı?

Aşağıdaki EKG Wenckebach AV blok örneği olarak bu sayfada gösterilmiştir. Kasıtlı olarak yapılan hatayı farkettiniz mi?

Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library
 1. Bu EKG’de Wenckebach AV bloğa ait hangi özellikler mevcuttur?
 2. Wenckebach AV bloğa ait hangi özellikler bilhassa eksiktir?
 3. Bu traseyi açıklayacak hangi muhtemel durumlar mevcuttur?

Bu soruların cevapları ve açıklamaları için bu blogdaki yazıyı okuyunuz.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Hampton, JR. The ECG in Practice (5th edition), Churchill Livingstone 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..