Skip to content

AV Blok, 2. Derece Mobitz Tip II

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Tanım

 • PR aralığında artarak devam eden bir uzama olmadan belli aralıklarla iletilmeyen P dalgaları (Mobitz I ile karşılaştırın)
 • İletilen vuruların PR aralıkları sabittir.
 • P dalgaları sabit hızda seyreder.
 • Düşen (QRS oluşturmayan) vuruların yer aldığı RR aralığı, kendinden önceki RR aralığının tam katıdır (ör. tek düşen vuru için kendisinden önceki RR aralığının iki katı, iki düşen vuru için üç katı vs.)

Mobitz II Örneği

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Oklar, düşen QRS komplekslerini işaret etmektedir.

Mekanizma

 • Mobitz II, His-Purkinje sistemi düzeyindeki bir iletim kusuruna bağlıdır.
 • Mobitz I, AV iletimde fonksiyonel bir baskılanmaya bağlı iken (ör., ilaçlar, geri döndürülebilir iskemi) Mobitz II daha çok iletim sistemindeki yapısal bozukluğa (ör., infarkt, fibroz, nekroz) bağlıdır.
 • Hastalarda tipik olarak öncesine ait sol dal bloğu ya da bifasiküler blok zaten mevcuttur, geri kalan son fasikülün de aralıklı olarak bloğa uğraması neticesinde 2. Derece AV blokgelişir (“bilateral dal bloğu”).
 • Vakaların yaklaşık %75’inde iletim bloğu His demetinin distalinde olup geniş QRS kompleksleri oluşturur.
 • Vakaların kalan %25’inde, iletim bloğu His demetinin içerisindedir ve dar QRS kompleksleri oluşturur.
 • AV düğüm hücrelerinin giderek yorulmasına bağlı gelişen Mobitz I’den farklı olarak, Mobitz II, His-Purkinje hücrelerinin aniden ve beklenmeyen şekilde supraventriküler impulsun iletimini yapmamasıyla sonuçlanan bir “ya hep, ya hiç” olgusudur.
 • İletim blokajının bir paterni olmayabilir, ya da P dalgaları ile QRS kompleksleri arasında sabit bir ilişki olabilir. Ör. 2:1 blok, 3:1 blok.

Mobitz II Nedenleri

 • Anterior MI (Dallardaki nekroz ile birlikte olan septal infarkta bağlı)
 • İletim sistemindeki idiyopatik fibroz (Lenegre ya da Lev hastalığı)
 • Kardiyak cerrahi (özellikle septum yakınındaki cerrahilerde, ör. mitral valv onarımı)
 • İnflamatuar durumlar (romatolojik ateş, miyokardit, Lyme Hastalığı)
 • Otoimmün (SLE, sistemik skleroz)
 • İnfiltratif miyokard hastalıkları (amiloidoz, hemokromatoz, sarkoidoz)
 • Hiperkalemi
 • İlaçlar: beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, digoksin, amiodaron

Klinik Önemi

 • Mobitz II, Mobitz I’e göre daha yüksek hemodinamik risk, daha ciddi bradikardi ve 3. derece tam kalp bloğuna ilerleme riski taşır.
 • Hemodinamik instabilite aniden ve beklenmedik şekilde başlayabilir, senkopa (Stokes-Adams atağı) ya da ani kardiyak ölüme neden olabilir.
 • Asistoli riski yılda %35 civarındadır.
 • Mobitz II, kardiyak monitörizasyon, geçici ve sonra kalıcı pacemaker takılmasını gerektirir.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Hampton, JR. The ECG in Practice (5th edition), Churchill Livingstone 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

7 Yorumlar


blank
Ara
Yükleniyor..