Skip to content

AV Blok, 2. Derece Sabit Oranlı Bloklar

Tanım

  • P dalga:QRS kompleksi oranının sabit olduğu 2. derece kalp bloğudur (ör. 2:1, 3:1, 4:1).
  • Sabit oranlı bloklar hem Mobitz I hem de Mobitz II iletiminin sonucu olabilmektedir.

Örnekler

2:1 blok

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
  • Atriyal hız yaklaşık 75 vuru/dakikadır.
  • Ventriküler hız yaklaşık 38 vuru/dakikadır.
  • İletilmeyen P dalgaları her T dalgası sonunda T dalgasının üzerine gelmiştir.

3:1 blok

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
  • Atriyal hız (mor oklar) yaklaşık 90 vuru/dakikadır.
  • Ventriküler hız yaklaşık 30 vuru/dakikadır.
  • Her üçüncü P dalgasının neredeyse tamamen T dalgası içerisinde nasıl gizlendiğine dikkat ediniz.

Mobitz I mi II mi?

İpuçları olsa da, sabit oranlı bloğu oluşturan iletim bozukluğunun tipini saptamak her zaman mümkün değildir.

Blok AV düğüm seviyesinde olduğundan, Mobitz I iletim daha çok dar QRS kompleksleri meydana getirir. Bu tip sabit oranlı bloklar atropin ile düzelme eğilimindedir ve genel olarak bakıldığında daha iyi prognozludur.

Sol dal bloğu veya bifasiküler blok varlığında ortaya çıktığından, Mobitz II iletim tipik olarak geniş QRS kompleksleri meydana getirir. Bu tip sabit-oranlı blok atropin ile kötüleşmeye meyilli olup 3. derece kalp blok veya asistoliye ilerler.

Yine de bu şekilde ayrım yapmak yanıltıcı da olabilir. Mobitz tip II’lerin yaklaşık %25’inde, blok his demetinde olup dar QRS kompleksi oluşturur. Dahası, Mobitz I de, önceden var olan dal bloğu veya interventriküler ileti gecikmesi varlığında geniş QRS kompleksi oluşturabilir.

Emin olmanın tek yolu, hastayı bir süre gözlemlemek (kardiyak monitör takibi, uzun ritm çıktıları almak, sık EKG çekmek) ve PR aralıklarına ne olduğunu incelemektir. Sıklıkla, 2:1 ya da 3:1 blok atakları karakteristik olarak Wenckebach ya da Mobitz II atakları esnasında görülür.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

  • Hampton, JR. The ECG in Practice (5th edition), Churchill Livingstone 2008.
  • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..