Skip to content

AV Blok, 2. Derece Sabit Oranlı Bloklar

Melis Efeoğlu

Yayın tarihi:

8 Aralık 2013 ~

kategoriler:

Reklam

Tanım

  • P dalga:QRS kompleksi oranının sabit olduğu 2. derece kalp bloğudur (ör. 2:1, 3:1, 4:1).
  • Sabit oranlı bloklar hem Mobitz I hem de Mobitz II iletiminin sonucu olabilmektedir.

Örnekler

2:1 blok

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
  • Atriyal hız yaklaşık 75 vuru/dakikadır.
  • Ventriküler hız yaklaşık 38 vuru/dakikadır.
  • İletilmeyen P dalgaları her T dalgası sonunda T dalgasının üzerine gelmiştir.

3:1 blok

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
  • Atriyal hız (mor oklar) yaklaşık 90 vuru/dakikadır.
  • Ventriküler hız yaklaşık 30 vuru/dakikadır.
  • Her üçüncü P dalgasının neredeyse tamamen T dalgası içerisinde nasıl gizlendiğine dikkat ediniz.

Mobitz I mi II mi?

İpuçları olsa da, sabit oranlı bloğu oluşturan iletim bozukluğunun tipini saptamak her zaman mümkün değildir.

Blok AV düğüm seviyesinde olduğundan, Mobitz I iletim daha çok dar QRS kompleksleri meydana getirir. Bu tip sabit oranlı bloklar atropin ile düzelme eğilimindedir ve genel olarak bakıldığında daha iyi prognozludur.

Sol dal bloğu veya bifasiküler blok varlığında ortaya çıktığından, Mobitz II iletim tipik olarak geniş QRS kompleksleri meydana getirir. Bu tip sabit-oranlı blok atropin ile kötüleşmeye meyilli olup 3. derece kalp blok veya asistoliye ilerler.

Reklam

Yine de bu şekilde ayrım yapmak yanıltıcı da olabilir. Mobitz tip II’lerin yaklaşık %25’inde, blok his demetinde olup dar QRS kompleksi oluşturur. Dahası, Mobitz I de, önceden var olan dal bloğu veya interventriküler ileti gecikmesi varlığında geniş QRS kompleksi oluşturabilir.

Reklam

Emin olmanın tek yolu, hastayı bir süre gözlemlemek (kardiyak monitör takibi, uzun ritm çıktıları almak, sık EKG çekmek) ve PR aralıklarına ne olduğunu incelemektir. Sıklıkla, 2:1 ya da 3:1 blok atakları karakteristik olarak Wenckebach ya da Mobitz II atakları esnasında görülür.

[divider]

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

[divider]

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

  • Hampton, JR. The ECG in Practice (5th edition), Churchill Livingstone 2008.
  • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Melis Efeoğlu

YAZAR

Acilci.net çevirmeni ve ilk kadın yazarıdır. Melis, 1 yıldan kısa bir sürede LITFL EKG Kütüphanesi’nin tamamını çevirdi. LITFL ile ortak planlanan bu projenin tamamı onun eseri. Hala eski yazıların güncellenmesi ve bağlantılarının kalıcılığını sağlamak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Acil Tıp uzmanlığını alan Melis, şu an yine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.
Reklam
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin