Skip to content

AV Blok, 3. Derece (Tam Kalp Bloğu)

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Tanım

 • Tam kalp bloğunda, AV iletim tamamen kaybolmuştur. Supraventriküler uyarılardan hiçbiri ventriküllere iletilmez.
 • Perfüzyonu sağlayacak olan ritim, nodal (kavşak, düğüm) ya da ventriküler kaçış ritmi ile sağlanır. Hastada ventrikül kaçış ritminin durması sonucunda senkop (eğer kendiliğinden sonlanıyorsa) ya da ani kardiyak ölüm (eğer uzamışsa) görülebilir.
 • Tipik olarak, hastada birbirinden bağımsız bir atriyal ve ventriküler seri oluşur ve ciddi bradikardi ile birlikte görülür, buna da AV disosiasyon denir.

Tam Kalp Bloğu Örneği

Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Atriyal hız yaklaşık 100 vuru/dakikadır.
 • Ventriküler hız yaklaşık 40 vuru/dakikadır.
 • İki hız birbirinden bağımsız; atriyal impulsların ventriküllere iletildiğine dair hiçbir kanıt mevcut değil.

Mekanizma

 • Tam kalp bloğu, Mobitz I veya Mobitz II kalp bloğunun vardığı son noktadır.
 • Mobitz I’deki gibi AV düğüm hücrelerinin giderek yorulması sonucu gelişebilir (ör. inferior MI’ın akut fazında artmış vagal tonusa bağlı).
 • Ya da, Mobitz II’deki gibi, aniden His-Purkinje sisteminde tam ileti kaybına bağlı olarak gelişebilir (ör. akut anterior MI’da septal infarkta ikincil olarak).
 • İlki atropine daha çok yanıt verir ve daha iyi prognoza sahiptir.

Tam Kalp Bloğu Nedenleri

Nedenleri ikinci derece Mobitz I ve Mobitz II ile aynıdır. En önemli etyoloji şunlardır:

Klinik Önemi

 • 3. derece kalp bloğu hastaları ventrikül aresti ve ani kardiyak ölüm açısından yüksek risk altındadırlar.
 • Acilen kardiyak monitörizasyon, geçici pacemaker ve sıklıkla kalıcı pacemaker takılması gerekir.

Ayırıcı Tanı

Tam kalp bloğu şunlar ile karıştırılmamalıdır:

 • Yüksek derece AV blok: Ventirkül hızı çok yavaş olsa da düşük oranda AV iletimin mevcut olduğu, ciddi 2. derece kalp bloğu tipi.
 • AV disosiasyon: Bu terim, atriyal ve ventriküler kasılmaların birbirinden bağımsız geliştiğini belirtir. Tam kalp bloğundan başka durumlar sebebiyle de görülebilir (ör., AIVR veya VT gibi bir ventriküler ritme bağlı “karışma-ayrışma”).

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Tam kalp bloğu:

 • Atriyal hız ≈85 vuru/dakikadır.
 • Ventriküler hız ≈38 vuru/dakikadır.
 • Atriyal impulsların hiçbirinin ventriküllere iletilmediği görülmektedir.
 • Ritim kavşak (nodal) kaçış ritmi tarafından sağlanmaktadır.
 • Belirgin inferior ST yükselmesi, sebebin inferior STEMI olduğuna işaret etmektedir.

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Tam kalp bloğu :

 • Atriyal hız ≈60 vuru / dakikadır.
 • Ventriküler hız ≈27 vuru / dakikadır.
 • Atriyal impulsların hiçbirinin ventriküllere iletilmediği görümektedir.
 • Yavaş ventriküler kaçış ritmi mevcuttur.

Örnek 3

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Tam kalp bloğu:

 • Atriyal hız 100 vuru/dakikadır.
 • Ventriküler hız sadece 15 vuru/dakika!
 • Bu hastada acilen atropin/isoprenaline ve pace tedavisi gereklidir!

Örnek 4

Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

İzoritmik AV disosiasyon ile birlikte tam kalp bloğu (uzun DII)

 • Atriyal hız ~ 85 vuru/dakikadır.
 • Ventriküler hız ~ 42 vuru/ dakikadır.
 • Nodal kaçış ritmi mevcuttur.
 • Ventriküler hız atriyal hızın yaklaşık yarısı kadar olduğundan, ilk bakışta ritm 2:1 iletimli ikinci derece kalp bloğuymuş gibi görünmektedir.
 • Buna rağmen, daha detaylı bakıldığında, Bazı P dalgalarının QRS kompleksi ile üstüste geldiği ve PR aralığının değişken olduğu görülebilir. Ventriküler hız ise düzenlidir.
 • Bu da atriyal impulsların ventriküllere iletilmediğini doğrulamaktadır.
 • P dalgaları ve QRS kompleksleri arasındaki ilişki çok nadiren ve şans eseri varmış gibi görünmektedir (= izoritmik AV disosiasyon)

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Hampton, JR. The ECG in Practice (5th edition), Churchill Livingstone 2008.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

1 Yorum


blank
Ara
Yükleniyor..