Skip to content

Kavşak Kaçış Ritmi

Tanım

 • 40-60 vuru/dakika hızında kavşak ritmi.
 • QRS kompleksleri tipik olarak dardır (< 120 ms).
 • QRS kompleksleri ve öncesinde gelen atriyal aktivite arasında ilişki yoktur (ör. P dalgaları, flutter dalgaları, fibrilatuar dalgalar).

Mekanizma

Pacemaker hücreler iletim sistemi boyunca, her birinin bağımsız olarak kalp ritmini sürdürme kabiliyeti olan, farklı bölgelerde bulunur. Pacemaker hücrelerinin spontan depolarizasyon hızı iletim sistemini yavaşlatır:

 • SA düğüm (60-100 vuru/dakika)
 • Atriyum ( < 60 vuru/dakika)
 • AV düğüm (40 – 60 vuru/dakika)
 • Ventriküller (20-40 vuru/dakika)

cardiac-conduction-system Normal şartlar altında, diğer pacemakerlar yukarısındaki daha hızlı olan pacemaker tarafından baskılanır (sinüs ritmi). Kavşak ve ventriküler kaçış ritmleri AV düğüme veya ventriküle ulaşan supraventriküler impulslar ektopik pacemakerın hızından daha yavaş ise ortaya çıkar.

Nedenleri

Kavşak veya ventriküler kaçış ritminin aciliyetine sebebiyet veren durumlar şunlardır:

 • Ciddi sinüs bradikardisi
 • Sinüs arresti
 • Sino-atriyal kaçış bloğu
 • Yüksek derece ikinci derece AV blok
 • Üçüncü derece AV blok
 • Hiperkalemi
 • İlaçlar: beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri veya digoksin zehirlenmesi.

EKG Örneği

3. derece AV blok ve nodal kaçış ritmi ile birlikte atriyal fibrilasyon (“düzenli hale gelmiş AF”)

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Bu EKG’de görünenler:

 • Kaba atriyal fibrilasyon ( > 400 vuru/dakika hızında atriyal kompleksler ile birlikte düzensiz ritim).
 • 60 vuru/dakika hızında düzenli dar kompleks ritim.
 • Atriyal fibrilasyon ve düzenli ritm kombinasyonu atriyal impulsların hiçbirinin ventriküllere iletilmediğini göstermektedir; burada tam kalp bloğu mevcuttur.
 • Bu bakımdan dar kompleks ritim nodal kaçış ritmidir.
 • Düzenli hale gelmiş AF karakteristik olarak digoksin toksisitesinin sonucu olarak görülmektedir.

Kavşak Ritimlerin Terminolojisi

 • Nodal bradikardi = < 40 vuru/dakika hızında nodal ritim.
 • Nodal kaçış ritmi = 40-60 vuru/dakika hızında nodal ritim.
 • Akselere nodal ritm = 60-100 vuru/dakika hızında nodal ritim.
 • Nodal taşikardi = > 100 vuru/dakika hızında nodal ritim.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns EKG’ler: Ed Burns Çeviri: Melis Efeoğlu Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz. This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..