Skip to content

COVID-19 ve Tıp Eğitimi

Uzaktan eğitime giriş

Uzaktan eğitim, yüzyıldan fazla süredir basılı kılavuzlar olarak ve daha sonra da 20. yüzyılın başında radyo, ses ve video kasetleri aracılığıyla aslında çok önceden hayatımızda girmişti. Bununla birlikte, eğitim modeli ancak yine 20. yüzyılın sonunda dünya çapında ağın (www) ortaya çıkmasıyla yayıldı. Çeşitli amaçlarla farklı çevrimiçi eğitim etkinlikleri modelleri geliştirildi. Devasa açık çevrimiçi kurslar, kayıtlı sınıflar, çevrimiçi canlı etkileşim, öğreticiler, kısa iletişimler ve konferanslar yabancı olmadığımız kavramlardır​1​.

On yıldan fazla bir süredir, tıp fakülteleri, dersleri ortadan kaldırarak/azaltarak pedagojiyi dönüştürmek için çalışıyorlar; anatomi salonlarını ve laboratuvarları değiştirmek/geliştirmek için teknolojiyi kullanmak; takım destekli, aktif ve öz-yönetimli öğrenmeyi uygulamak; ve bireyselleştirilmiş ve meslekler arası eğitimi teşvik etmek arayışındalar​2​.

Bununla birlikte araştırmacılar COVID-19 ile ilgili her şeyin çalışmasını yaparken “Covid-19 ve Tıp Eğitimi” çalışmaları da literatürdeki yerini aldı. Peki bu COVID-19 ve Tıp Eğitimi konulu çalışmalar ne tür eğitimsel gelişmeleri içeriyor?

 • Eğitim sunumlarının çevrimiçine dönüşü
 • COVID-19 hastalarının tedavisi konulu eğitimler
 • COVID-19 tedavi organizasyonlarını desteklemek için klinik hizmetin yeniden yapılandırma eğitimleri
 • Eğitim değerlendirmeleri  
 • Fakültenin gelişimi 
 • Öğrencilere sağlanan psikolojik ve iyilik hali destekleri
 • Fakülteye başvuru esnasındaki seçim ve kabuller yöntemleri​3​

Peki, temel eğitim sunumunda neler olmuş?

 • Klinik olmayan öğrenim için aynı tip öğretim yaklaşımlarını  (örneğin, seminerler, simüle edilmiş oturumlar, takım tabanlı öğrenme) sunmak için video konferans kullanma
 • Klinik bazlı öğrenmeyi diğer çevrimiçi öğretim yöntemleriyle değiştirme
 • Klinik ortamında fiziksel olarak bulunmadan sürekli deneyimsel öğrenmeyi/klinik teması desteklemek (ör. süpervize telefon veya video konsültasyonları)​3​.

COVID-19 salgın durumu çok ciddidir ve önceki salgın durumlardan daha uzun sürmüştür. Bu nedenle, uzaktan eğitimi arka plan olarak kullanma konusunda daha önceden herhangi bir deneyimimiz yoktur. Sonuç olarak, e-öğrenme değişikliği yapılabilir. Pandemi durumu, öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve hızlı yanıtlar ve dijital araçlarla destek sağlamak için iyi entegre edilmiş eğitimli bir ekip gerektirir. Hepimiz sanal ortamda az ya da çok zorlukla sörf yapıyoruz ve eğitimin durmaması gerektiğine inancımız tam​1​. COVID-19 dünya çapındaki tüm tıp öğrencilerini ilgilendiriyor. Bakım sağlamaya hazır olmak istiyoruz ancak bu, mevcut iklimde eğitim vermenin en iyi yolunu bulmakla başlıyor​4​.

Ne oldu? Ne yapmalı?

Ülkemizde tüm tıp fakülteleri müfredatının teorik derslerini çevrimiçi bir formata geçirdi. Yaz döneminde uygulama dersleri ve sınavları ertelendi ve yeni bir akademik takvim hazırlandı. Tamamen klinik uygulamalara dayalı staj eğitimi, pandeminin ardından ertelendi. Tabi bu değişiklikler aynı zamanda tıp fakülteleri için güçlü teknolojik altyapı ve teknik personel gerektiriyordu​5​. Rutin randevuların ve cerrahi işlemlerin iptali, testlerin yapılmaması ve bazı fakültelerde yaşanan kişisel koruyucu ekipman eksikliği öğrencilerin klinikte eğitimini kısıtlayan faktörler haline geldi​2​.

blank
https://www.yok.gov.tr/

Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Sahra Altı Afrika’daki ekonomik olarak dezavantajlı ülkeler, pandeminin sunduğu mevcut zorluklara etkili bir şekilde yanıt vermek için önceden sağlık ve tıp eğitimi sistemleri geliştirmemişlerdir. Düşük-Orta-Gelirli ülkeler dahil olmak üzere tüm ülkeler için COVID-19 salgınının en büyük sorunu, sağlık sistemleri olmuştur. Düşük-Orta-Gelirli ülkelerdeki sorunlar, COVID-19 salgınından önce, yüksek nüfus sağlık talebi ve yetersiz kaynakların birleşimi, az sayıda kalifiye sağlık uzmanı ve tıp eğitimcisi ile zaten vardı. COVID-19 salgını, tıp fakültelerinin sosyal izolasyon stratejileri ve eğitimciler nedeniyle yüz yüze öğretimi kapattığı bir zamanda, yüksek kaliteli tıp eğitimi vermeye nasıl devam edebileceklerini yeniden düşünmenin büyük sorumluluğuyla dünyanın dört bir yanındaki tıp eğitimcilerinin üstesinden gelmelerini gerektirdi​6​.

COVID-19 salgını, geleneksel yüz yüze öğretim ve öğrenimde büyük bir kesintiye neden oldu. Tüm yüz yüze etkinlikleri çevrimiçi ortama taşımak için büyük bir çaba sarf edildi.  COVID-19 salgını sırasında düşük ve orta gelirli ülkelerde tıp eğitimi için mevcut teknoloji kullanımı henüz potansiyeline ulaşmış değil ve öğretim kadrosunu ve öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesindeki eksiklik, çevrimiçi öğretim ve öğrenmenin tam potansiyeline ulaşmaktan kaçınabilir. Her ülkenin bağlamını ve zorluklarını göz önünde bulundurmak, yüksek kaliteli bir çevrimiçi öğretim ve öğrenimi sürdürmenin en önemli noktasıdır​6​.

COVID-19’un sağlık sistemleri ve tıp eğitimi üzerindeki etkisi su götürmez bir gerçektir. COVID-19’un etkileri tıp eğitimi süreci boyunca hissedildi ve sayısız değişiklik gerektirdi. Çok sayıda kampüs kilitlendi. Kişisel koruyucu ekipman, sosyal mesafeyi koruma ihtiyacı, sınıflarda ve hatta çalışma ortamlarında yüz yüze öğrenmenin askıya alınmasına neden oldu​3​. Muhtemelen salgının ötesinde devam edecek olan senkron ve asenkron uzaktan öğrenmeye hızlı bir geçiş gerçekleşti. COVID-19’dan etkilenen öğrencilerin, katılımı, yapısı ve organizasyonunun anahtar rol oynadığı bu sistemde, klinik eğitimin sürdürülmesi, önem taşımaktadır. Telesağlık, KKE ve fiziksel mesafe kullanılarak sağlanabilir. Eğitimsel gelişmeleri raporlamanın kalitesi ve detayı iyileştirilmelidir​3​.

Eğitim organizasyonları, zorlukların üstesinden gelmek için yaklaşımlarını hızla ayarladı. Öğrenmeyi ve eğitimsel ilerlemeyi desteklemek için bir dizi eğitimsel gelişme rapor edildi. Dergiler, COVID ile ilgili yeniliklerin ve uyarlamaların eğitimcilere zamanında ulaşmasını sağlamak için değerlendirmeleri hızlandırdı. Bu, çok kısa bir süre içinde çok sayıda farklı kalitede makalenin yayınlanmasıyla sonuçlandı. Uygulamalarını sürekli gelişen pandemiye uyarlamaya çalışmakla meşgul eğitimciler, gelişmeleri tartışan ve değerlendiren güncel harmanlanmış kaynağa halen ihtiyaç duymaktadırlar​3​.

Makalelerin çoğu, sağlam değerlendirme veya araştırma sorgulamasından ziyade deneyimlerin paylaşılmasına odaklanmıştır. Tüm eğitim araştırmalarında olduğu gibi, bunun birincil eğitim ve araştırma zayıflıklarını mı yoksa raporlama sorunlarını mı yansıttığına karar vermek zordur. Sonuç değerlendirmesi söz konusu olduğunda hızlı gelişmeler göz önüne alındığında, bu tür araştırma zayıflıkları anlaşılabilir olabilir, ancak gelişmelerin raporlanması düşünüldüğünde gerekçelendirilmesi daha zordur. Herhangi bir yüksek kaliteli geliştirme, temel oluşturan teorik çerçeveleri açıkça tanımlamalı, geliştirme için gereken kaynakları ifade etmeli, ortamı tanımlamalı, eğitim yöntemlerini tanımlamalı ve farklı bağlamlarda tekrarlanabilirliği teşvik etmek için geliştirme içeriğini açıklamalıdır. Bu nedenle maalesef mevcut literatür hayal kırıklığı yaratmakta ve birçoğunun bunu sunmaması, kanıt temelindeki açık bir boşluğu vurgulamaktadır​3​.

Tıp öğrencileri için sanal eğitim, pandeminin etkilerine rağmen eğitiminin devam etmesini sağlamıştır. COVID-19 salgını, tıp fakültelerine, öğrencileri için sanal öğrenmenin uygulanmasını ve etkililiğini geliştirmek ve ilerletmek için mükemmel bir fırsat sağlamıştır. Tıp fakülteleri, sanal öğretime geçişi benimsemeli, en etkili ve uygun öğretimin sunulmasını sağlamak için web tabanlı güvenli değerlendirmeler ve öğrenci etkileşimli kaynaklar gibi materyaller geliştirmeye devam etmelidir. Sanal öğretim, önemli miktarda yatırım gerektirir ve dünya çapındaki birçok fakülte bununla mücadele etmektedir; kurumlar, içeriği geliştirmek ve öğrencilerin öğrenimini hızlandırmak için web tabanlı öğrenme materyallerini aktif olarak paylaşmaya çalışmalıdır. Teknik zorluklar ve güvenlik endişeleri sanal öğrenmenin önündeki kaçınılmaz engellerdir; hem öğrenciler hem de personel bu engelleri en aza indirmeye çalışmalıdır​7​.

Tıp öğrencileri için sanal öğretim yeni bir tecrübedir. Sosyal etkileşim eksikliği, izolasyon, kaygı ve anksiyete duygularını artırabilir. Bu süre zarfında akranlarından ve kurumlardan kaynaklı fiziksel, zihinsel ve sosyal destek eksikliği, motivasyonun azalması, sosyal katılım eksikliği, yaşam kalitesinde azalma ve artan stres seviyeleri öğrenmeyi engelleyebilir. Tecrit duyguları sosyal geri çekilmeye daha da katkıda bulunabilir ve sanal öğretim, öğrenci katılımının düşmesine neden olabilir; buna karşılık, yukarıda belirtilen faktörler akademik performansı da düşürür​7​.

Cevap bekleyen sorular

Bu değişikliklerden hemen sonra bazı sorular akla geliyor. İdeal olarak, öğrenci, süpervizör gerektiren öğrenci olarak ekibin bir parçasıdır. Öğrencilerin profesyonel kimliğinin oluşumu, bu ortamlarda öğretime ve rol modellemeye dayanır. Kriz sırasında hangi öğrenci katılımı düzeyinin bu önceliklendirmeyi en iyi temsil ettiğidir​2​? Anlamlı klinik teması sürdürmenin yolları, özellikle lisans öğrencileri arasında bugüne kadar yeterince araştırılmamıştır​3​.

 • Öğrencinin klinikteki rolü tam olarak nedir?
 • Öğrenci böyle bir krizde hizmete katkıda bulunabilir mi?
 • Bu tür bir eğitim profesyonellik için yeterli mi?​2​ 

Araştırmalar temel bir paradoksu ortaya çıkardı. Hizmet ve işyeri temelli öğrenme daha önce yakından entegre edilmişken, bunlar artık daha sağduyulu hale geldi. Amaç ve ilişkili risklerin her biri için daha açık farkındalık meydana geldi. Hizmet sunumunun kendisi COVID-19 salgını nedeniyle dönüştürüldü. Hizmetin gelecekte sürdürülebilirliğini sağlamak için, uygun tele-sağlık ve kişisel aktiviteler dengesi ile öğrenciler için sürekli hasta temelli eğitimi etkinleştirmemiz gerekir​3​.

Salgın, öğrenci ve öğretmenlerin bir sınıfta bir araya gelmesine izin verdi. Peki

 • Hangi çevrimiçi platformun kullanılması daha uygun?
 • Hangi sınıf modeli (senkron veya asenkron model) daha etkili?
 • Çevrimiçi dersler için en iyi süre nedir?
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin çevrimiçi öğrenme sürecine ilişkin algıları nelerdir​1​?

Türkiye’nin daha önce yaşadığı Marmara depremi gibi doğal afetlerde öğrenciler eğitimlerine devam ederek sağlık hizmetlerine katkıda bulundular​5​. Bununla birlikte, bunun gibi oldukça bulaşıcı bir pandemide öğrenciler COVID-19 için potansiyel vektörler olabilir ve bunu kendilerine bulaştırabilirler​2​. Pandemi süresince

 • Tıp eğitiminde hangi gelişmeler veya değişiklikler uygulandı?
 • Bu gelişmelerin veya değişikliklerin etkisi nedir?
 • Bu gelişmeleri veya değişiklikleri uygulayan ekipler gelecekte uygulanacak ne gibi dersler aldı?​3​
uzaktan eğitim
Mesafeli İntern Eğitimi

Uzaktan Eğitimin Avantajları 

Enfeksiyon riski olmadan doğrudan hasta etkileşimi sağlar. Tıp öğrencileri için yeni bir hastalık ve aktif salgın hakkında fikir verir. Coğrafi konum veya maliyete bakılmaksızın uzmanlar tarafından özel öğretime anında erişim sağlar ve erişim kolaylığı nedeniyle ders katılımı artar. Öğrenciler, tercih ettikleri ortamlarda eğitim materyallerine istedikleri zaman erişebilirler. En son tıbbi gelişmelerden haberdar olmayı sağlar. Sosyal medyanın sanal öğretime ek olarak kullanılmasını mümkün kılar. Bilgi ve ilgiyi artırmak için sanal konferanslar faydalıdır. Tıp bilgisini artırırken ve fark yaratırken öğrencilerin iç motivasyonunun gelişmesini teşvik eder. Kolektif bir hedefe ulaşmak için geliştirilmiş ekip çalışması becerilerini geliştirir.  Sanal gerçeklik simülasyonunun doğrudan hasta teması kadar etkili olabilir. Kanıta dayalı klinik yönetimi hızlandırmaya yardımcı olmak için artan disiplinler arası öğrenme ve kurumlar arasında artan akademik işbirliği sağlar.

Evde teknik becerilerin sürekliliğini sağlamak için simülasyon programlarının artan araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekler. Çalışma alışkanlıklarının izlenmesi ve takip toplantıları ile kişiselleştirilmiş hedefe yönelik çalışma planları oluşturur. Öğrencileri akademik, zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak destekleyen bütüncül yaklaşım sunar. Tıbbi ekip üzerindeki klinik yükü azaltabilir. Belirli zamanlarda web tabanlı dersler, öğrencileri öğrenmelerinden sorumlu tutar. Klinik muhakeme becerilerinin gelişmesini sağlar.  Akranlar ve öğretmenler arasında destekleyici öğrenme ortamı vardır. Daha sağlam içerik oluşturur. Tersine çevrilmiş sınıf tarzı öğrenme, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine, eleştirel düşünme ve kendi kendine öğrenmeye izin verir. Esnek öğrenme ortamı vardır bu sayede sosyal öğrenme ve bilişsel çıraklık yoluyla tıbbi bilgi ve klinik muhakeme becerilerinde ilerleme görülür.  Salgına rağmen sürekli öğrenme sağlar​7​.

blank

Uzaktan Eğitimin Dezavantajları

Klinik deneyim ve değerlendirme eksikliğine neden olur. Tıp fakültesinden izolasyon; akranlarla azaltılmış etkileşim ve tartışma ortamı mevcuttur. İnternet erişimiyle ilgili sorunlar dahil olmak üzere teknik sorunlar söz konusu olabilir. Teknolojiye artan bağımlılık görülür. Sanal öğretim, özellikle altyapı yetersizse, fakülteler için maliyetli ve zaman alıcıdır ve ayrıca kısa sürede yeni, işleyen bir sanal tıbbi platform oluşturmak zordur. İş ve ev arasındaki sınırların kaybolur. Etkili klinik rol modellerinin bulunmaması nedeniyle mesleki gelişim eksik kalabilir. Hasta başında eğitimin eksikliği, doğrudan hasta bakımı eksikliği, muayene becerilerinin gelişmesinin durması, eğitmenlerden geri bildirim kaybı vardır. Akademik girdi olmadan, öğrenciler etkisiz öğrenme stratejilerine, zayıf motivasyona ve evde öğrenimle maksimize edilen yetersiz iletişim becerilerine sahip olabilir. Anatomiyi diseksiyon, pratik öğretim veya kemikler, örnekler ve modeller gibi fiziksel yardımlar olmadan anlamada zorluklar yaşanır. İnsan görsel etkisinin ortadan kalkmıştır.  COVID-19 enfeksiyonu riski nedeniyle gelecekteki kadavra kıtlığı yaşanabilir. Odaklanma ve konsantrasyonu sürdürmede zorluklar görülür. Resmi değerlendirme eksikliği söz konusudur.

Sanal öğrenme ile daha az öğrenci katılımı olabilir; katılım izlenemez. Artan izolasyon, kaygı, sosyal katılım ve etkileşim eksikliği nedeniyle artan stres ve anksiyete riski oluşturabilir. Bilgisayar korsanları, oturumları etkileyecek potansiyel güvenlik ihlalleri yaratabilir. Zayıf ses ve video kalitesi söz konusudur.  Sanal stajyerlik, tüm tıp öğrencilerini kapsayacak şekilde kolayca ölçeklenemez. Tıbbi bir kursun her yönünü sanallaştırılamaz.  Kaydedilen oturumlar nedeniyle öğretmen-öğrenci etkileşimini ortadan kalkar. Sınırlı kamera açıları nedeniyle karmaşık cerrahi becerileri öğrenmede zorluk yaşanır. Sanal öğrenmeden kaynaklanan fiziksel rahatsızlık, örneğin yorgunluk, ekranlara bakmanın görsel rahatsızlığı ve sabit kalan kas veya eklem ağrıları görülür. Öğrenciler, çalışma hayatının gerçeklerine hazırlanmak için hasta ile doğrudan temas halinde serviste zaman geçirmelidir. Öğrenciler, sanal öğrenmeyi gerçekleştirirken becerilerine olan güvende bir düşüş olur. Uzun vadeli sanal öğrenmenin öğrenciler, idari personel ve öğretmenler üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Resmi değerlendirme eksikliği vardır. Sanal teknolojinin değerlendirilmesi az gelişmiştir; değerlendirme yapısının değişmesi gerekir, öğrenciler kopya çekebilir​7​.

Telemedicine için ipuçları 

COVID-19 salgını, tıp öğrencilerinin eğitimi için gerekli olan hasta vizitlerini yapmak için nispeten nadiren kullanılan bir araç olan teletıp dönüşümünü katalize etti. Bununla birlikte, her tıp fakültesi, öğrencileri teletıp yoluyla eğitmeye hazır olmayabilir. Ayaktan hasta senkron video vizitlerinin en iyi nasıl yapılacağına ilişkin eğitim, tıp eğitiminde bir boşluk olarak tanımlanmıştır. 2020’den önce, teletıp eğitimi düzensiz bir şekilde sadece birkaç tıp fakültesinde klinik öncesi ve klinik müfredata dahildi. COVID19’un ardından 2020 baharından bu yana öğrencilere teletıp ve ilgili en iyi uygulamaları öğretmede daha fazla yenilik yapılmış olsa da teletıp müfredatı, yeterli deneyim veya öğrencilerin hastalarla senkron sanal ziyaretlere aktif katılımı olmadan hazırlanmıştır.

Sanal hasta ziyaretleri bağlamında öğretmenin olası zorluklarının üstesinden gelmek için, öğrencinin rolünün planlanmasına ve olası teknoloji hatalarının üstesinden gelinmesine özel dikkat gösterilmelidir. Klinik uygulamalar, hasta başına ayrılan süre, aracı ve destek personeli, meslekler arası ekiplerin mevcudiyeti açısından farklılık gösterir. Aşağıda özetlenen 12 ipucu, farklı klinik ortamlara ve kaynak sınırlamalarına uyarlanabilen bir uygulama modelini temsil etmektedir​8​.

 • Sanal vizitten önce öğrencinizle bir araya gelin

Hazırlık anahtardır. Vizitten önce, gündem oluşturmak ve beklentileri belirlemek için öğrencinin yanı sıra bakım ekibinin uygun üyeleriyle (yüz yüze veya sanal olarak) bir araya gelin. Hangi hastaların görüleceğini ve her ziyaret için öğrencinin rolünü planlayın. İyi hazırlanmış plan ve net bir iletişim, teletıp ziyaretleri için özellikle önemlidir. Her vizitin ne kadar uzun olması gerektiğini ve zamanın nasıl yapılandırılacağını gözden geçirin. Öğrencinin vizitin hangi yönlerini gerçekleştireceği ve klinik öğretmenin hangi noktada/noktalarında hazır bulunacağı konusunda anlaşın. Öğrenci, klinik öğretmeni ve hasta arasındaki uygun sınırları tartışın, özellikle kişisel bilgilerin (telefon numaraları gibi) yalnızca öğretim için nasıl kullanılacağını ve karşılaşmadan sonra silinebileceğini açıklayın. Öğrenciyi, ortaya çıkabilecek potansiyel güvenlik ve mahremiyet endişelerine hazırlayın.

Beklentileri netleştirin, uygun şablon hazırlayın ve geri bildirim için zaman belirleyin. Ziyareti kolaylaştırmak için klinik öğretmenleri ve öğrenciler arasında başka iletişim modlarının kullanılıp kullanılmayacağını belirtin: örneğin, güvenli anlık mesajlaşma yoluyla iletişim, başka bir konuyu veya ekip üyesini ne zaman tamamlayacağınızı veya geçeceğinizi belirtmek için yararlı olabilir.

 • Teknolojik aksaklıklarını planlayın

Önceden planlama ve iletişim, hasta, öğrenci ve klinik öğretmenler adına hayal kırıklığını önlemek için gereklidir. Teletıptaki çoğu teknoloji başarısızlığı önceden planlama ile hafifletilebilir. Birincisi, klinik öğretmeni, öğrenci veya hasta tarafındaki teletıp araçlarındaki teknik beceri ve yeterlilik eksikliği, vizitin yürütülmesini engelleyebilir ve odak noktasını klinik öğretimden uzaklaştırabilir. Herhangi bir yeni beceriyi öğrenmek pratik gerektirdiğinden, öğrencilere vizitten önce seçilen teletıp platform(lar)ı ile pratik yapma talimatı verilmelidir. Hastalara ve bakıcılara, uygun olduğunda bir aracı yardımını gerektirebilecek teletıp platform(lar)ındaki eğitime erişim imkanı sunulmalıdır

Öğretim üyesi ve öğrencinin vizitten önce hangi platform(lar)ın kullanılacağını belirlemesini ve teletıp platformunun başarısız olması durumunda alternatif iletişim moduna sahip olmak için telefon numaralarını paylaşması önemlidir. Güvenli mesaj metinleri, teknoloji hatalarını çözmek için hızlı ve gerçek zamanlı bir yöntem sunar. Öğrencinin ve klinik öğretmenin iki cihaz seçeneğine (bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve/veya sabit hat gibi) sahip olmasını sağlamak, teletıp vizitinin hızla farklı bir modaliteye dönüştürülmesini sağlayacaktır. Çoğu durumda, video teletıp başarısız olursa, telefonla sesli teletıp yine de mümkündür.

 • Teknoloji ve sağlık hizmeti farklılıkları arasındaki ilişkiyi ele alın

Uygun akıllı telefonlara ve bilgisayarlara yetersiz erişimin yanı sıra yüksek hızlı internet bağlantısına sınırlı ve/veya güvenli olmayan erişim nedeniyle sorunlar yaşanabilir. Klinik öğretmenler, kurumlarında hangi kaynakların ve erişim seçeneklerinin mevcut olduğunu ve hastalar için nasıl elde edeceklerini tanımlamalı, böylece ihtiyaç duyulduğunda kolayca ulaşılabilir olmalarını sağlamalıdır. Klinik öğretmenler, klinik vizitlerden önce öğrencilerle bu engelleri ele almalı ve video erişim eksikliğinin sağlık hizmeti eşitsizliklerini sürdürmede oynayabileceği rolü göz önünde bulundurmalıdır. Aynı zamanda, klinik öğretmenlerinin yüksek kaliteli bakım ve eğitimin gerekirse telefonla video olmadan sunulmasının yolları konusunda açık olması gerekir.

Hastanın teletıp platformunu kurmasına yardımcı olmak için ziyaretten önce yardımcılar da görevlendirilebilir. Mümkün olduğunda, aile üyeleri veya arkadaşlar değil, profesyonel aracılar kullanılmalıdır. Uygun olduğunda, aile üyeleri/bakıcılar hastanın izniyle ziyarete katılmaya davet edilebilir. Bu, özellikle fiziksel ve/veya bilişsel bozuklukları olan hastalar veya teknik yardımdan yararlanacak olanlar için yararlı olabilir.

 • Geri bildirim için önceden plan yapın

Zamanında, spesifik ve eyleme geçirilebilir geri bildirim, öğrencilerin klinik beceri gelişimi için esastır. Öğrencilerin klinik ortamda, vizit hakkında öğretmenlerle yüz yüze düşünme ve performansları hakkında geri bildirim alma fırsatları vardır. Sanal karşılaşmalarda, tüm taraflar genellikle ziyaretin sonunda ayrıldığından, bu anlar daha azdır. Bu nedenle, önceden planlamak ve öğrenciyle birlikte, vizitin hemen ardından, oturumun sonunda veya daha önce düzenlendiği gibi başka bir zamanda geri bildirimin ne zaman ve nasıl yürütüleceğine karar vermek önemlidir. Öğrenciler telefon veya e-posta yerine video yoluyla geri bildirim almayı tercih edebilir. Sanal ziyaret sırasında öğrenci performansı hakkında notlar almak, belirli ve eyleme geçirilebilir örneklerle geri bildirim sağlamaya yardımcı olacaktır.

 • Öğrenciye vizitten önce hastayla iletişim kurması için fırsatlar sağlayın

Tıp öğrencileri için vizitten önce hastayla ilgilenmek değerli bilgiler ve eğitim sağlayabilir. Örneğin, öğrenciler hastalarla tanışabilir. Vital bulgulara ihtiyaç duyulursa, öğrenciler hastalara evde bir tansiyon manşonu, termometre ve/veya ölçeğin nasıl kullanılacağı konusunda rehberlik edebilir, kalp atış hızlarını kontrol edebilir ve solunum hızlarını gözlemleyebilir. Teletıp ziyaretinin hedeflerine ve yapısına bağlı olarak, öğrenciler viziti planlanan randevu saatinden önce başlatabilirler. Öğrenciler ayrıca bu fırsatı ilaç listesini güncellemek, hasta dosyasını tamamlamak veya gerekirse bir yardımcının mevcut olduğundan emin olmak için kullanabilir. Öğrenciler ayrıca aile üyeleri/bakıcılar da dahil olmak üzere ziyarette kimlerin bulunacağını belirleyebilir.

 • Öğrencinin hastalarla ilişkisini geliştirin

Sanal ziyaretlerin doğası, öğrenciler için anlamlı öğrenme deneyimleri yaratmak için çok önemli olan hastalarla terapötik bir birliktelik geliştirmeyi daha zor hale getirebilir. Bu, özellikle klinik rotasyonlarının yapısı nedeniyle hastalarla uzun süreli ilişkileri olmayabilecek tıp öğrencileri için önemlidir. Klinik öğretmenler, klinikte uygulanan ve sanal ortama kolayca uyarlanabilen teknikleri kullanarak öğrenci-hasta bağını güçlendirmede aktif rol oynayabilir. İlk olarak, öğrencinin teletıp vizitine katılması için hastadan bilgilendirilmiş onay aldığınızdan emin olun. Öğrenci kendini tanıtabilir veya klinik öğretmeni, öğrencinin vizitteki rolünü açıklığa kavuştururken giriş yapabilir. Empatik ifadeler sanal ortama kolayca aktarılsa da, empatinin sözsüz iletişimi daha zordur.

 • Öğrenci ile ilişkinizi kurun

Öğrenci ile ilişki geliştirmek, olumlu bir öğrenme ortamı yaratmak için çok önemlidir. Bu, öğrencilerin klinik öğretmenleriyle hasta görüşmeleri arasında veya klinik gününün sonunda, spontan konuşmalara girme fırsatlarının daha az olduğu sanal ortamda daha zor olacaktır. Bu nedenle, klinik öğretmenlerinin, vizitleri değerlendirmek için klinik sonrası toplantı planlamak gibi bir tür gayri resmi görüşmeler için aktif olarak fırsatlar yaratması gerekir. Klinik öğretmenlerinin öğrencilerini tanıması ve ilgi alanlarının, güçlü yönlerinin ve stres faktörlerinin (örneğin kişisel veya aile sağlığı sorunları, ekonomik stres, çevrimiçi öğrenmeye uyum sağlama) farkında olmaları önemlidir. Öğrenciler, klinik öğretmenlerini kişisel düzeyde tanımaya değer verirler ve gelecekteki kariyerlerinin nasıl görüneceğini hayal ederler.

 • Öğrenciyi teletıp vizitine aktif olarak dahil edin

Yüz yüze hazırlıkta olduğu gibi, öğrencilerin hasta vizitlerine katılımı, aktif gözlemden, ziyareti gerçekleştirirken liderliğe kadar, deneyim düzeylerine ve öğrenme ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, teletıp vizitlerinin sanal platformu, klinik öğretmenlerinin, vizitin belli bir anında öğrencilerin devreye girebileceklerini veya liderliği ele alabileceklerini belirten sözlü olmayan ipuçlarını okumalarını zorlaştırabilir. Bu, özellikle öğrencinin vizitteki rolü açıkça belirlenmediğinde geçerlidir. Ek olarak, öğrencilerin sohbete girmesi veya bir soruları olduğunu belirtmesi daha zordur. Öğrenciyi marjinalleştirmekten kaçınmak için, klinik öğretmenlerinin ziyaret sırasında kasıtlı olarak ara vermeleri ve öğrenciyi ek sorular sormaya, sanal sınavın bazı kısımlarını gerçekleştirmeye veya hasta danışmanlığı sunmaya aktif olarak davet etmeleri gerekir.

Klinik öğretmenin lider rolü üstlenmesi gereken durumlarda, öğrencilere not taslağını hazırlayarak, eksik veriler için bir çizelge incelemesi yürüterek ve/veya hasta eğitim materyalleri bularak “aktif olarak gölge” yapabilirler. Öğrenci viziti yürütmede başı çekiyorsa, klinik öğretmenleri, uygun olduğunda özerkliği teşvik etmek için başlangıçta sanal odada bulunmamayı düşünmelidir. Her seviyedeki öğrenciler, vizit sırasında ortaya çıkabilecek sorular için daha sonra ele alınabilecek notlar almaya teşvik edilmelidir.

 • Uyarlanabilir olun

Tüm klinik ortamlar, öğretim elemanlarının esnek olmasını, öğretim stratejilerini öğrencilerinin özel öğrenme ihtiyaçlarına ve hastalarının ihtiyaçlarına/tercihlerine göre uyarlanmasını gerektirir. Öğretme stilleri, öğrencilerin, sanal fizik muayene yapmasına yardımcı olmak için hastaya koçluk yapma konusunda yardımcı olmak gibi özellikle teletıp vizitlerinde ortaya çıkan zorluklara uyarlanabilir. Hem senkron hem de asenkron öğrenmeyi içeren teletıpta öğretim sağlamak için birden çok öğretim yaklaşımını tanımak ve dahil etmek, ek öğrenme fırsatları sunacaktır.

 • Hastalarla doğrudan etkileşimi teşvik edin

Teletıp vizitinde senkron sanal bakım etkileşimleri, öğrencilere hastalarla süregelen çalışma fırsatları sağlar, öğrenmelerini geliştirir ve hastayla ilişkilerini ve bağlılıklarını genişletmeye yardımcı olur. Klinik öğretmenler, hastaları ile öğrenci etkileşimini genişletmek için aşağıdaki yaklaşımları dikkate alabilir. Planlanan ziyaretten önce öğrenciler tıbbi kaydı gözden geçirebilir ve ardından öyküyü başlatmak, ilaç tedavisi uzlaşması gerçekleştirmek, sosyal ve aile öykülerini elde etmek/güncellemek ve/veya hastaların ziyarette ele almak istediği temel endişeleri belirlemek için hastayla bağlantı kurabilir. Planlanan ziyaretten sonra öğrenci, beklenmeyen hasta sorularını yanıtlamak, tedaviye verilen yanıtları keşfetmek ve test veya konsültasyon almada zorluk gibi bakım engellerini belirlemek için hastalarla yeniden bağlantı kurabilir.

 • Teletıp klinik becerilerinin geliştirilmesini teşvik edin

Vizitten önce ve sonra çalışma konularını belirlemek için aynı fırsat yelpazesi, yüz yüze hasta vizitinde olduğu gibi teletıpta da mevcut olsa da, üç özellik teletıp için benzersizdir. Birincisi, teletıp sınavının nasıl yapılacağını öğrenmek yeni bir beceridir: klinik öğretmenleri, teletıp için uygun olan fizik muayenenin seçilmiş kısımlarını gözlemleme ve uygulama tekniklerini gözden geçirmelidir. İkinci olarak, tüm hasta sorunları sanal değerlendirme için uygun değildir. Öğrenciler, bir hastanın yüz yüze bir vizit gerektirip gerektirmediğini belirlemek için video veya telefon triyajına katılarak klinik muhakeme becerilerini geliştirebilirler. Üçüncüsü, teletıp, öğrenicilere klinik soruları yanıtlamak için gerçek zamanlı literatür taraması yapma ve hasta ile meşgul kalırken bakım noktasında elektronik tıbbi kaynakları kullanma fırsatı verir.

 • Meslekler arası bağlılığı vurgulayın

Aynı yerde bulunmayan meslekler arası ekipler, işbirliği yapmak, hastalara ekip temelli bakım sağlamak ve öğrencilerin meslekler arası ekip üyeleriyle vizitlere katılmaktan ve onlardan bir şeyler öğrenmekten yararlanmasını mümkün kılmak için bir teletıp vizitinde birlikte çalışabilir. Örneğin, öğrenciler hemşire, fizyoterapist ve/veya beslenme uzmanı tarafından yapılan bir değerlendirmeyi gözlemleyerek ve vizitten sonra eşzamanlı olarak veya e-posta yoluyla soru sorma fırsatına sahip olarak öğrenebilirler. Telepsikiyatri, COVID-19 sırasında bakımın bir başka kritik yönü olmuştur ve uygun durumlarda, öğrenciler, meslekler arası zihinsel sağlık bakımı hakkında fikir edinmek için ruh sağlığı uzmanlarıyla işbirliği yapma fırsatına da sahip olabilirler.

Sonuç

Krizler, sorunların yanı sıra bazı çözümler sunar. COVID-19 krizinde bile tıp eğitimi deneyimlerinden ders almalı ve pratik çözümler üretmelidir. Bunları yaparken ileriyi düşünmeli ve bilimsel yaklaşımı ön planda tutmalıdır. Ders materyallerinin güncellenmesi, uzaktan eğitim ve sanal öğrenmeye uygun hale getirilmesi geçişin bir faydası olarak görülse de, bu şekilde verilen eğitimin sonuçları sonrasında çok dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir. Tıp eğitimi her şeyde olduğu gibi değişime ve gelişime açık bir alandır ve bu değişimler zorlu zamanlarda hızlanır. Eğitimciler, yeni eğitim ilkelerini ve uygulamalarını belirlemek için öğrencilerle mevcut değişikliklerin etkilerini analiz etmelidir​5​.

SARS salgınının getirdiği zorluklara rağmen, tıp eğitiminde ilerlemeye yol açan çeşitli becerikli girişimler uygulandı. Bir Çin tıp fakültesinde, müfredatı tamamlamak için çevrimiçi probleme dayalı öğrenme teknikleri uygulandı; bu yöntemler, sonraki yıllarda uygulandıkları ölçüde son derecede popüler oldular. Bu etkileyici beceriler, sıkıntı zamanlarında bile teselli her zaman bulunabileceğini gösteriyor. COVID-19 salgını karşısında tıp eğitimi için hangi marifetlerin ortaya çıkacağını görmeyi bekliyoruz​9​.

COVID-19 salgını, tele-sağlığın ilerlemesi, uyarlanabilir araştırma protokolleri ve çözümlere ulaşmak için esnek yaklaşımlarla klinik denemelerle tıpta kalıcı bir dönüşümü temsil edebilir. Zor deneyimlerden öğrenmenin (örneğin, HIV’in ortaya çıkışı, afetlere tepki) keşfi, bilimi ve hasta bakımını değiştirdiği birçok örnek vardır. Öğrenciler ve eğitimciler, yeni ilkeleri ve uygulamaları öğrenmek ve uygulamak için mevcut değişikliklerin etkilerini belgelemeye ve analiz etmeye yardımcı olabilir. Bu, sadece aktif müfredat yeniliği ve dönüşümü ortamında tıp eğitiminin ilerlemesine katkıda bulunmanın zamanı değil, aynı zamanda tıptaki birçok disiplin için ufuk açıcı bir an olabilir​2​.


Kaynakça

 1. 1.
  Camargo C, Tempski P, Busnardo F, Martins M, Gemperli R. Online learning and COVID-19: a meta-synthesis analysis. Clinics (Sao Paulo). 2020;75:e2286. doi:10.6061/clinics/2020/e2286
 2. 2.
  Rose S. Medical Student Education in the Time of COVID-19. JAMA. 2020;323(21):2131-2132. doi:10.1001/jama.2020.5227
 3. 3.
  Gordon M, Patricio M, Horne L, et al. Developments in medical education in response to the COVID-19 pandemic: A rapid BEME systematic review: BEME Guide No. 63. Med Teach. 2020;42(11):1202-1215. doi:10.1080/0142159X.2020.1807484
 4. 4.
  Theoret C, Ming X. Our education, our concerns: The impact on medical student education of COVID-19. Med Educ. 2020;54(7):591-592. doi:10.1111/medu.14181
 5. 5.
  Tokuç B, Varol G. Medical Education in Turkey in Time of COVID-19. Balkan Med J. 2020;37(4):180-181. doi:10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2020.4.003
 6. 6.
  Cecilio-Fernandes D, Parisi MCR, Santos TM, Sandars J. The COVID-19 pandemic and the challenge of using technology for medical education in low and middle income countries. MedEdPublish. Published online 2020. doi:10.15694/mep.2020.000074.1
 7. 7.
  Wilcha R. Effectiveness of Virtual Medical Teaching During the COVID-19 Crisis: Systematic Review. JMIR Med Educ. 2020;6(2):e20963. doi:10.2196/20963
 8. 8.
  Hovaguimian A, Joshi A, Onorato S, Schwartz A, Frankl S. Twelve tips for clinical teaching with telemedicine visits. Med Teach. Published online February 8, 2021:1-7. doi:10.1080/0142159X.2021.1880558
 9. 9.
  Ahmed H, Allaf M, Elghazaly H. COVID-19 and medical education. Lancet Infect Dis. 2020;20(7):777-778. doi:10.1016/S1473-3099(20)30226-7

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..