Skip to content

“İdiyopatik Fasiküler Sol Ventriküler Taşikardi”, “Belhassen-tipi VT”, “Verapamile-Duyarlı VT” veya “İntrafasiküler Taşikardi” olarak da bilinir.

Tanım

 • Fasiküler taşikardi sol ventrikülün en yaygın idiyopatik VT’sidir.
 • Re-entran taşikardidir, tipik olarak yapısal kalp hastalığı olan genç hastalarda görülmektedir.
 • Verapamil tedavide ilk tercihtir.

İdiyopatik VT

 • VT vakalarının %10’u yapısal kalp hastalığı olmadan ortaya çıkar ve idiyopatik VT adını alır.
 • İdiyopatik VT’lerin çoğunluğu (%75-90) sağ ventrikülden kaynaklanmaktadır (ör. sağ ventriküler çıkış yolu taşikardisi ).
 • Fasiküler VT, sol ventrikülden kaynaklanan en sık idiyopatik VT tipidir (idiyopatik VT’lerin %10-15’i).

Nedenleri

 • Genellikle sağlıklı genç hastalarda (15-40 yaş arası, %60-80’i erkek) ortaya çıkar. Atakların çoğu istirahatte görülse de egzersiz, stres ve beta agonistler ile de tetiklenebilir. Mekanizma, sol ventrikülde yer alan ektopik odağa bağlı re-entran taşikardidir.

Önemli. Benzer bir fasiküler VT paterni digoksin toksisitesi ile de görülebilir, ancak burada mekanizma fasikül bölgesinde gelişen otomatisitedir.

Elektrokardiyografik Özellikler

 • Monomorfik ventriküler taşikardi (ör. füzyon kompleksleri, AV disosiasyon, yakalama vuruları)
 • QRS süresi 100-140 ms – bu diğer VT formlarından daha dardır.
 • 60-80 ms’lik (S dalgasının en alt ucunda R gelmesi) kısa RS aralığı – diğer VT tiplerinde RS aralığı genellikle > 100 ms’dir.
 • Sağ dal bloğu.
 • Aks sapması re-entry döngüsünün anatomik konumuna bağlıdır.

Sınıflandırma

Fasiküler taşikardi, re-entran döngünün anatomik lokalizasyonuna karşılık gelen EKG morfolojisine dayanarak sınıflandırılabilir:

 1. Posterior fasiküler VT (vakaların %90-95’i): Sağ dal bloğu morfolojisi + sol aks sapması; sol arka fasiküle yakın ortaya çıkar.
 2. Anterior fasiküler VT (vakaların %5-10’u): Sağ dal bloğu morfolojisi + sağ aks sapması; sol anterior fasiküle yakın ortaya çıkar.
 3. Üst septal fasiküler VT (nadir): atipik morfoloji – genellikle sağ dal bloğudur ancak sol dal bloğunu andırabilir; dar QRS ve normal akslı olan vakalar da bildirilmiştir. Septumun yukarısından çıkar.

Tanı ve Yönetim

 • Tanı koymak güç olabilir ve bu ritim sıklıkla sağ dal bloklu SVT olarak yanlış tanı alır; tanı, VT’nin spesifik özelliklerinin gözlemlenmesi ile konur, ör. füzyon/yakalama vuruları, AV disosiasyon.
 • İdiyopatik fasiküler taşikardi sıklıkla adenozin, vagal manevralar ve lidokaine yanıtsız olduğundan tedavisi güçtür. Buna rağmen, karakteristik olarak verapamile yanıt verir.
 • Digoksinin indüklediği fasiküler VT digoksin bağlayıcılara yanıt verir.

EKG Örneği

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
heartpearls.com’dan alınmıştır. Kaynağa gitmek için resme tıklaynız.

İdiyopatik fasiküler VT:

 • QRS genişliğinde ufak artış (≈120 ms) ile birlikte geniş kompleks taşikardi.
 • Sağ dal bloğu morfolojisi (V1’de RSR’).
 • Sol aks sapması (-90 derece).
 • Dar-kompleks yakalama vurusu (kompleks #6).
 • II. derivasyon ritim çizgisinde görülen çeşitli disosiye P dalgaları (3., 10., 14., 18. ve 22. QRS kompleksleri ile ilişkilendirilmiş).

Bu ritim kolaylıkla bifasiküler bloklu (sağ dal bloğu + sol anterior fasiküler blok) SVT olarak yanlış düşünülebilir – buna rağmen, disosiye P dalgaları ve dar kompleks yakalama vurusu varlığı bunun sol posterior fasikülden çıkan fasiküler VT olduğuna işaret etmektedir.

 

Yazar Katkıları

Metin: John Larkin

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Edhouse J, Morris F. ABC of clinical electrocardiography: Broad complex tachycardia-Part II. BMJ. 2002 Mar 30;324(7340):776-9. Full Text.
 • Eynon CA, Howe L, Firoozan S. Fascicular tachycardia: uncommon or just unrecognised? Emerg Med J 2002;19:477–478. Full Text
 • Francis J, Venugopal K, Khadar SA, Sudhayakumar N, Gupta AK. Idiopathic Fascicular Ventricular Tachycardia. Indian Pacing Electrophysiol J. 2004 Jul-Sep; 4(3): 98–103 Full text
 • Moreno Reviriego S. Idiopathic fascicular left ventricular tachycardia. An article from the E-Journal of the ESC Council for Cardiology Practice, Dec 2010. Full text.
 • Quimby TW, Clark AA, Fix ML. Idiopathic Ventricular Tachycardia: Belhassen Type. West J Emerg Med. 2010; 11(4):389-390 Full Text
 • Surawicz B, Knilans TK. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice. 6th Edition. Saunders Elsevier 2008.
 • Wieland JM, Marchlinski FE. Electrocardiographic Response of Digoxin-Toxic Fascicular Tachycardia to Fab Fragments: Implications for Tachycardia Mechanism Pacing Clin Electrophysiol. 1986 Sep;9(5):727-38. PMID: 2429280

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..