Skip to content

Ventriküler Kaçış Ritmi

İdioventriküler Kaçış Ritmi olarak da bilinir.

Tanım

 • 20-40 vuru/dakika hızında ventriküler ritim.
 • QRS kompleksleri geniştir. Sol ya da sağ dal bloğu morfolojisinde olabilir.

Mekanizma

Pacemaker hücreleri ileti sisteminin farklı bölgelerinde yerleşik olup her bölgenin bağımsız olarak kalp ritmini sürdürme kabiliyeti vardır. Pacemaker hücrelerinin spontan depolarizasyon hızı iletim sistemini yavaşlatır:

 • SA düğüm (60-100 vuru/dakika)
 • Atriyum (<60 vuru/dakika)
 • AV düğüm (40-60 vuru/dakika)
 • Ventriküller (20-40 vuru/dakika)

cardiac-conduction-system

Normal şartlar altında, daha distalde yer alan pacemaker hücreleri daha yukarılarında (proksimalde) yer alan ve daha hızlı olan pacemaker hücreleri tarafından baskılanır (sinüs ritmi). AV düğüme veya ventriküle ulaşan supraventriküler impulsların hızı ektopik pacemakerın hızından daha yavaş ise Nodal ve ventriküler kaçış ritmleri ortaya çıkar.

Nedenleri

Nodal veya ventriküler kaçış ritminin aciliyetine sebebiyet veren durumlar şunlardır:

EKG Örnekleri

Örnek 1 – Ventriküler kaçış ritmi ile birlikte sinüs arresti

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Bu EKG’de şunlar görülmektedir:

 • Sinüs duraklaması / arrest (ritim çizgisinde görünür tek P dalgası mevcut).
 • 25 vuru/dakika hızında sol dal bloğu morfolojisi ile birlikte geniş kompleks kaçış ritmi.
 • Sol dal bloğu morfolojisi (V1’de dominant S dalgası) sağ dal demetinden çıkan bir ventriküler kaçış ritmini akla getirmektedir.

 

Örnek 2 – Ventriküler kaçış ritmi ile birlikte tam kalp bloğu

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Bu EKG’de şunlar görülmektedir:

 • 3. derece AV blok ile birlikte sinüs ritmi.
 • 27 vuru/dakika civarında geniş kompleks kaçış ritmi.
 • Sağ dal bloğu + sol posteriyor fasiküler blok morfolojisi sol anterior fasikülden kaynaklanan ventriküler kaçış ritmini düşündürmektedir.

 

Örnek 3 – Ventriküler kaçış ritmi ile birlikte tam kalp bloğu 

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Bu EKG’de şunlar görülmektedir:

 • 3. derece AV blok ile birlikte sinüs ritmi.
 • Aşırı yavaş geniş kompleks kaçış ritmi (15 vuru/dakika civarı).
 • Sağ dal bloğu morfolojisi, sol dal demetinin içerisinde bir yerden çıkan ventriküler kaçış ritmine işaret etmektedir.

 

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..