Skip to content

Özet

 • Potasyum kalbin normal aktivitesinin düzenlenmesi için yaşamsal öneme sahiptir.
 • Azalmış ekstraselüler potasyum düzeyleri reentran aritmi gelişme potansiyeli olan miyokard hipereksitabilitesine neden olur.

 Tanımlar

 • Hipokalemi potasyum düzeyinin < 3.5 mEq/L olması olarak tanımlanır.
 • Orta derece hipokalemi serum düzeyi < 3.0 mEq/L olmasıdır.
 • Ciddi hipokalemi serum düzeyi < 2.5 mEq/L olmasıdır.

Hipokaleminin EKG Üzerine Etkileri

K, 2.7 mEq/L altına düştüğünde değişiklikler ortaya çıkar:

 • P dalga amplitüd ve genişliğinde artış.
 • PR aralığında uzama.
 • T dalga düzleşmesi ve inversiyonu.
 • ST depresyonu
 • Belirgin U dalgaları (en iyi prekordiyal derivasyonlarda görülür).
 • T ve U dalgalarının birleşmesine bağlı belirgin uzamış QT aralığı (= uzun QU aralığı)

Hipokaleminin kötüleşmesi ile birlikte:

 • Sık supraventriküler ve ventriküler ektopik vurular.
 • Supraventriküler taşiaritmiler: AF, atriyal flutter, atriyal taşikardi.
 • Hayatı tehdit eden ventriküler aritmi gelişimi potansiyeli ör. VT, VF ve Torsades de Pointes.
Hipokalemide T dalga inversiyonu ve belirgin U dalgaları Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Hipokalemide T dalga inversiyonu ve belirgin U dalgaları
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
Hipokalemi ile birlikte belirgin uzun QT aralığı (gerçekte T-U füzyonu) Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Hipokalemi ile birlikte belirgin uzun QT aralığı (gerçekte T-U füzyonu)
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Yararlı İpuçları

 • Hipokalemi sıklıkla malign ventriküler aritmi riskini arttıran hipomagnezemi ile ilişkilidir.
 • Aritmisi olan tüm hastalarda potasyum ve magnezyum düzeyini kontrol edin.
 • Miyokardı stabilize edip aritmilere karşı korumak için potasyumu 4.0 – 4.5 mEq/L ve magnezyumu > 1.0 mEq/L düzeyine çıkartın – bu çoğu koroner yoğun bakım ve yoğun bakım ünitesinde standart uygulamadır.

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Hipokalemi:

 • ST depresyonu.
 • T dalga inversiyonu.
 • Belirgin U dalgaları.
 • Uzun QU aralığı.

Bu hastanın serum K düzeyi 1.7 mEq/L idi.

 

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Hipokalemi:

 • ST depresyonu.
 • T dalga inversiyonu.
 • Belirgin U dalgaları.
 • Uzun QU aralığı.

Serum K ‘u 1.9 mEq/L idi.

 

Örnek 3

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Torsades de Pointese neden olan hipokalemi:

 • Aynı hastaya ait bir diğer EKG
 • TdP paroksizmini başlatan ‘R on T’ ye (ya da bu ‘R on U’ mu?) neden olan atriyal ektopiye dikkat ediniz.

 

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Ganong, WF. Review of Medical Physiology (22nd edition). Lange / McGraw-Hill 2005.
 • Hampton, JR. The ECG in Practice (5th edition), Churchill Livingstone 2008.
 • Phibbs BP. Advanced ECG: Boards and Beyond (second edition). Elsevier 2006.
 • Slovis C, Jenkins R. ABC of clinical electrocardiography: Conditions not primarily affecting the heart. BMJ. 2002 Jun 1;324(7349):1320-3. Review. PMID: 12039829. Full text.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..