Skip to content
Uzun QTc'ye (510 ms) neden olan hipokalsemi Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Uzun QTc’ye (510 ms) neden olan hipokalsemi.
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Tanımlar

 • Normal düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyi = 2.2 – 2.6 mmol/L. (8.8 – 10.4 mg/dl)
 • Hafif-orta hipokalsemi = 1.9 – 2.2 mmol/L. (7.6 – 8.8 mg/dl)
 • Ciddi hipokalsemi = < 1.9 mmol/L. (< 7.6 mg/dl)

Nedenleri

 • Hipoparatiroidizm
 • Vitamin D eksikliği
 • Akut pankreatit
 • Hipomagnezemi
 • Diüretikler (furosemide)
 • Psödohipoparatiroidizm
 • Konjenital bozukluklar (ör. DiGeorge sendromu)
 • Kritik hastalık (ör. Sepsis)
 • Hatalı ölçüm (ör. EDTA’lı kan tüpü)

Semptomlar

EKG Değişiklikleri

 • Hipokalsemi, primer olarak ST segmentini uzatarak QTc uzamasına neden olmaktadır.
 • T dalgası tipik olarak değişmeden kalmaktadır.
 • Atriyal fibrilasyon bildirilmiş olmasına rağmen disritmiler nadirdir.
 • Torsades de pointes görülebilmekte fakat hipokalemi veya hipomagnezemi ile olandan daha nadirdir.

Daha Fazla Örnek

Örnek 1 – Hipoparatiroidizmli (tiroidektomi sonrası) ve serum düzeltilmiş kalsiyum düzeyi 1.40 mmol/L olan hastada Qtc 500ms.

Nijer ve ark.dan (2010) alınmıştır.
Nijer ve ark.dan (2010) alınmıştır.

 

Örnek 2 – Di George sendromlu ve serum kalsiyum düzeyi 1.32 mmol/L olan hastada QT uzaması.

Kar ve ark. dan (2005) alınmıştır.
Kar ve ark. dan (2005) alınmıştır.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP and Rosen PR. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier 2005
 • Kar PS, Ogoe B, Poole R, Meeking D. Di-George syndrome presenting with hypocalcaemia in adulthood: two case reports and a review. J Clin Pathol. 2005 Jun;58(6):655-7.
 • Kumar P, Clark M. Kumar & Clark’s Clinical Medicine (7th edition). London: Elsevier (2009).
 • Nijjer S, Ghosh AK, Dubrey SW. Hypocalcaemia, long QT interval and atrial arrhythmias. BMJ Case Reports 2010; doi:10.1136/bcr.08.2009.2216 .
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

 

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..