Skip to content

Elektrokardiyografik Özellikler

Ciddi hipotiroidizm (miksödem) şu triada neden olur:

 • Bradikardi
 • Düşük QRS voltajı
 • Yaygın T dalga inversiyonları (genellikle ST deviasyonu olmadan)

Görülebilen diğer EKG değişilklikleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Mekanizma

EKG değişiklikleri şunlara ikincil olabilir:

 • Miyokardiyum içerisindeki jelatinöz bağ dokusunun miksödematöz birikintileri.
 • Sempatik sinir sistemi aktivitesinde azalma.
 • Serum tiroksin düzeylerindeki azalmanın miyokardiyum üzerine etkileri (azalmış inotropi/kronotropi).

EKG Örnekleri

Örnek 1 – Miksödem koması

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Bu EKG, koma, hipotermi, ciddi bradikardi ve inotroplara dirençli hipotansiyon ile yoğun bakıma sevk edilen 79-yaş erkek bir hastanın başvuru anındaki EKG’sidir.
 • Tespit edilemeyecek düzeyde düşük T4 ve belirgin TSH yükselmesi mevcuttu.
 • EKG’de, ciddi miksödemin tipik özelliği olan QRS voltaj düşüklüğü (özellikle ekstremite derivasyonlarında), belirgin bradikardi (30 vuru/dak) ve yaygın T dalga inversiyonu görülmektedir.

Örnek 2 – Miksödem koması (tedavi sonrası)

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • İntravenöz T3 ve T4 ile tiroid replasmanı başlanmasınından hemen sonra aynı hastaya ait EKG.
 • Kalp hızı normale dönmüş ve T dalga inversiyonu düzelmiş.
 • Ekstremite derivasyonlarındaki düşük voltaj sebat ediyor (muhtemelen miyokardiyumdaki miksödematöz infiltrasyona bağlı).

Örnek 3 – Miksödem

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Miksödeme bağlı düşük QRS voltajının bir diğer örneği.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns EKG’ler: Ed Burns Çeviri: Melis Efeoğlu Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz. This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..