Skip to content

Kafaiçi Basınç Artışı (KİBAS)

Elektrokardiyografik Anormallikler

Artmış kafaiçi basınç (KİB) mutlak karakteristik EKG değişiklikleri ile birliktedir:

Görülebilecek olan diğer muhtemel EKG değişiklikleri şunlardır:

 • ST segment elevasyonu / depresyonu – myokardiyal iskemi veya perikarditi taklit edebilmektedir.
 • Artmış U dalga amplitüdü.
 • Diğer ritim bozuklukları : sinüs taşikardisi, kavşak ritimleri, prematür ventriküler kontraksiyonlar, atriyal fibrilasyon.

Kimi vakalarda, bu EKG anormallikleri ekokardiyografik bölgesel duvar haraket kusurları kanıtları ile birliktedir (sözde “nörojenik sersemlemiş myokard”).

Nedenleri

Artmış kafaiçi basınca bağlı EKG değişiklikleri en yaygın olarak masif kafaiçi kanama ile birlikte görülmektedir:

 • Subaraknoid kanama.
 • İntraparenkimal kanama (hemorajik inme).

Ayrıca şunlar ile birlikte de görülebilmektedir:

 • Beyin ödemine yol açan masif iskemik inme.
 • Travmatik beyin hasarı.
 • Beyin metastazları (nadir).

Bir vaka serisinde, uzamış QT aralığı ile birlikte serebral T dalgaları EKG patterni SAK hastalarının %72’sinde ve intraparenkimal hemoraji hastalarının %57’sinde görülmüştür.

EKG Örnekleri

Örnek 1 – SAK

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Subaraknoid kanamaya ikincil yaygın, dev T dalga inversiyonları (“serebral T dalgaları”)
 • Ayrıca QT aralığı da aşırı miktarda uzamıştır (600 ms).

Örnek 2 – SAK

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Subaraknoid kanamaya ikincil belirgin QT uzaması ile birlikte bir diğer serebral T dalgası örneği.

Örnek 3 – SAK

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Subaraknoid kanamaya ikincil hafif ST depresyonu ile birlikte yaygın T dalga inversiyonu.
 • QT aralığı uzamıştır (R-R aralığının yarısından fazla).
 • Her ne kadar klinik tablo çok daha farklı olacaksa da (komaya karşılık göğüs ağrısı), bu EKG patterni T dalga morfolojileri oldukça benzer olduğundan rahatlıkla myokard iskemisi ile karışabilir.

Örnek 4 – Travmatik Beyin Hasarı

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG libary
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG libary
 • Bu EKG önceden sağlık problemi olmayan ciddi travmatik beyin hasarı ve masif olarak artmış kafaiçi basıncı olan 18-yaş kadın hastadan alınmıştır.
 • Perikardit benzeri morfoloji ile birlikte yaygın ST elevasyonu mevcuttur ve resiprokal değişiklik yoktur (aVR ve V1’deki hariç).
 • ST elevasyonunu açıklayacak kardiyak hasar/anormallik mevcut değildi.
 • Kafaiçi basınç kontrol altına alındıkça ST segmentleri normale dönmüştür (thiopentone ve hipertonik salin tedavisini takiben).

Video

Amal Mattu karakteristik EKG bulguları ile birlikte intrakraniyal kanama vakasını anlatıyor.

http://www.youtube.com/watch?v=E27t7nNJAt8&feature=player_embedded

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..