Skip to content

Sağ Ventriküler Gerilme (Strain)

Sağ ventriküler hipertrofi veya dilatasyona bağlı repolarizayon anormalliğidir.

Elektrokardiyografik Özellikler

Sağ ventriküle denk gelen derivasyonlarda ST çökmesi ve T dalga inversiyonudur; bunlar:

  • Sağ prekordiyal derivasyonlar: V1-3, sıklıkla V4’e kadar yayılır.
  • İnferior derivasyonlar: II, III, aVF, en sağ tarafa dönük derivasyon olduğundan, sıklıkla en çok III. derivasyondan bahsedilir.

Önemli. ST/T dalga değişikliklerinin sol ventriküler derivasyonlarda mevcut olduğu sol ventriküler gerilme patterni ile karşılaştırın.

Nedenleri

Akut veya kronik sağ ventriküler hipertrofi veya dilatasyon durumunda artmış pulmoner arter basınçları ile birliktelik göstermektedir.

EKG Örnekleri

Örnek 1 – Sağ ventriküler hipertrofi

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
  • Tipik sağ ventrikül gerilme patterni: bu hastada sağ ventriküler hipertrofiye bağlı, V1-4’te (artı III. derivasyon) ST çökmesi ve T dalga inversiyonu.

Örnek 2 – Masif pulmoner emboliye bağlı akut sağ ventriküler dilatasyon

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
  • Hem prekordiyal hem de inferior derivasyonları içeren sağ ventrikül gerilme patterni: Masif pulmoner emboliye bağlı akut sağ ventriküler dilatasyonu olan bu hastada sağ prekordiyal (V1-4) ve inferior (III, aVF) derivasyonlarda görülen T dalga inversiyonları.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

  • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
  • Harrigan RA, Jones K. ABC of clinical electrocardiography. Conditions affecting the right side of the heart. BMJ. 2002 May 18;324(7347):1201-4. Review. PMID: 12016190. Full text.
  • Mattu A, Brady W. ECGs for the Emergency Physician 1, BMJ Books 2003.
  • Mattu A, Brady W. ECGs for the Emergency Physician 2, BMJ Books 2008.
  • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
  • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..