Skip to content

Sağ Ventrikül Çıkış Yolu (RVOT) Taşikardisi

Reklam

Giriş

Sağ ventriküler çıkış yolu (RVOT) taşikardisi sağ ventrikül çıkış yolundan veya bazı durumlarda triküspit annulustan köken alan bir monomorfik VT formudur.

Akamedika

Aritmojenik sağ ventriküler displazi (ARVD) durumunda da ortaya çıkabilse de, genellikle altta yatan yapısal kalp hastalığı olmayan hastalarda görülmektedir.

Tanısal Özellikler 

 • Kalp hızı > 100 vuru/dak.
 • QRS süresi > 120 ms.
 • Sol dal bloğu morfolojisi.
 • Sağa doğru / inferior aks (+90 derece civarı).
 • Atrioventriküler disosiasyon.

Füzyon ve yakalama gibi, VT’nin diğer genel özellikleri de mevcut olabilir.

Nedenleri

RVOT taşikardisi iki durum ile birliktelik göstermektedir:

İdiyopatik VT

 • Yapısal olarak normal kalplerde meydana gelmektedir.
 • Tüm VT’lerin %10’unu oluşturmaktadır.
 • İdiyopatik VT’lerin %70’inde RVOT morfolojisi mevcuttur.
 • Altta yatan mekanizma c-AMP aracılı tetiklenmiş aktivitedir.
 • Adenozine yanıt verebilmektedir.

Aritmojenik Sağ Ventriküler Displazi

 • Paroksismal ventriküler aritmiler ve ani kardiyak ölüm ile birliktelik gösteren kalıtsal bir miyokardiyal hastalıktır.
 • Patolojik olarak sağ ventriküler miyokardda fibröz yağlı değişim ile karakterizedir.

RVOT gelişimi hasta gruplarında aşırı katekolamin, stress, fiziksel aktivite tarafından da hızlanabilmektedir.

Örnek EKG’ler

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

RVOT taşikardisi:

 • Geniş kompleks taşikardi.
 • Sol dal bloğu benzeri morfoloji.
 • İnferior aks (+90 derece).

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

RVOT taşikardisi:

 • Geniş kompleks taşikardi.
 • Sol dal bloğu benzeri morfoloji.
 • İnferior aks (+90 derece).

Yazar Katkıları

Metin:  John Larkin

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Surawicz B, Knilans TK. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice. 6th Edition. Saunders Elsevier 2008.
 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Lerman B, Stein KM, Markowitz SM, Mittal S, Slotwiner DJ. Right Ventricular Outflow Tract Tachycardia: An Update. Cardiac Electrophysiology Review. 2002;6, 1-2:68-71 PMID: 11984021

LITFL

blank

Yazar

Acilci.net çevirmeni ve ilk kadın yazarıdır. Melis, 1 yıldan kısa bir sürede LITFL EKG Kütüphanesi’nin tamamını çevirdi. LITFL ile ortak planlanan bu projenin tamamı onun eseri. Hala eski yazıların güncellenmesi ve bağlantılarının kalıcılığını sağlamak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Acil Tıp uzmanlığını alan Melis, şu an yine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Yükleniyor..