Skip to content

Prematür Ventriküler Kompleks (PVC)

Ventriküler ektopi, ventriküler ekstrasistol, ventriküler prematür vuru, ventriküler prematür depolarizasyon olarak da bilinir.

Tanım

 • Ventriküller içerisinde ektopik bir odaktan köken alan prematür vuru.

Ektopik Vuruların Kökeni

 • İletim sistemi boyunca pacemaker hücre grupları spontan depolarizasyon oluşturma kapasitesine sahiptir.
 • Depolarizasyon hızı yukarıdan aşağı doğru azalmaktadır: sinoatriyal düğümde en hızlı; ventriküller içerisinde en yavaştır.
 • Ek pacemakerlardan çıkan ektopik impulslar normalde yukarısındaki kendisinden daha hızlı olanlar tarafından baskılanır.
 • Bununla birlikte, eğer ektopik bir odak yeterince erken depolarize olursa- bir sonraki sinüs impulsının ulaşmasından önce- ventrikülleri “yakalayarak” prematür kasılma oluşturabilir.
 • Prematür kasılmalar (“ektopikler”) kökenlerine göre sınıflandırılmıştır – atriyal (PAC), Kavşak (PJC) veya ventriküler (PVC).

cardiac-conduction-system

Ventriküler Ektopik Atımlar

 • Ventriküller içerisindeki bir odaktan ektopik ateşleme His-Purkinje sistemini bypass ederek direkt olarak ventrikülleri depolarize eder.
 • Bu durum kardiyak aktivitenin normal sırasını bozarak iki ventrikülün birbiri ile asenkronize aktivasyonuna yol açar.
 • Bunun sonucu olan ventriküller arası iletim gecikmesi süresi uzamış ve anormal morfolojide QRS kompleksleri meydana getirir.

Elektrokardiyografik Özellikler

PVC’ler aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Anormal morfoloji ile birlikte geniş QRS kompleksi (> 120 ms).
 • Prematürite  – bir sonraki sinüs impulsına göre beklenenden erken meydana gelir.
 • Diskordan ST segment ve T dalga değişiklikleri.
 • Genellikle kompensatuar duraklama takip eder.
 • Atriyumda retrograd yakalama ortaya çıkabilir veya çıkmayabilir.

“Diskordans” ST segment ve T dalgasının, QRS kompleksinin ana vektörüne ters doğrultuda olduğu repolarizasyon anormalliğini (tipik olarak sol dal bloğu, paceli ritimler, VT ile birlikte görülmektedir) tanımlar.

 • Dominant R dalgası olan derivasyonlarda ST çökmesi ve T dalga inversiyonu.
 • Dominant S dalgası olan derivasyonlarda yukarı dönük T dalgaları ile birlikte ST elevasyonu.
Uygun diskordans Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Uygun diskordans
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Tam kompensatuar duraklama ile birlikte, bir sonraki normal vuru kendinden önce gelen R-R aralığının iki katına eşit olan bir aralıktan sonra gelir (aşağıdaki diagrama bakınız).

Retrograd yakalama ektopik impulsın AV düğümden retrograd olarak iletilerek atriyal depolarizasyon meydana getirdiği süreci tanımlar. Bu EKG’de genellikle QRS kompleksinden sonra gelen ters P dalgası (“retrograd P dalgası”)  olarak görülür.

Eğer rutin EKG’de dakikada beşten daha fazla veya sürekli monitorizasyonda saatte 10-30’dan fazla PVC mevcut ise “sık” PVC adını alır.

Sınıflama

PVC’ler şu şekillerde olabilir:

 • Unifokal – tek ekopik odaktan çıkar, tüm PVC’ler birbirinin aynıdır.
 • Multifokal – iki veya daha fazla ektopik odaktan çıkar; multipl QRS morfolojisi.

Her bir PVC’nin kaynağı QRS morfolojisinden ayırt edilebilir:

 • Sağ ventrikülden çıkan PVC’lerde sol dal bloğu morfolojisi (V1’de dominant S dalgası) mevcuttur.
 • Sol ventrikülden kaynaklanan PVClerde sağ dal bloğu morfolojisi (V1’de dominant R dalgası) mevcuttur.

Paternler

PVCler tekrarlayan patternlerde meydana gelmektedir:

 • Bigemine – her iki vurudan biri PVCdir.
 • Trigemine – her üç vurudan biri PVCdir
 • Quadrigemine – her dört vurudan biri PVCdir.
 • Çift – iki ardışık PVC.
 • Triplet – üç ardışık PVC.

Klinik Önemi

 • PVCler genellikle araştırma veya tedavi gerektirmeyen normal bir elektrofizyolojik fenomendir.
 • sık PVCler çarpıntıya ve kalptte “bir vurunun atlandığı” hissine neden olabilir.
 • Altta yatan predispozan faktörleri olan hastalarda, PVC re-entran taşidisritmi oluşumunu tetikleyebilir. – ör. VT, AVNRT/AVRT.

Sık PVCler, “R on T” fenomenine neden olarak Torsades de Pointes gibi malign ventriküler aritmi gelişimini predispoze edebilen uzamış QTc durumu hariç genellikle iyi huyludur.

Nedenleri

Sık veya semptomatik PVCler şunlara bağlı olabilir:

Örnekler

Multifokal PVCler

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library com
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library com
 • İki farklı morfolojide PVC ile birlikte sinüs ritmi (oklar).
 • Uygun diskordant ST segment / T dalgalarına dikkat ediniz.
 • PVCyi çevreleyen duraklama kendisinden önce gelen R-R aralığının iki katına eşittir (=tam kompensatuar pause).

Ventriküler Bigemine

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Bigemine patterninde sık PVC ile birlikte sinüs ritmi.

Ventriküler Kuadrigemine 

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Ventriküler kuadrigemine patterninde sık PVC ile birlikte sinüs taşikardisi.

Yazar Katkıları

Metin:  Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

1 Yorum


blank
Ara
Yükleniyor..