Skip to content

Sağ Ventriküler MI

Klinik Önemi

 • Sağ ventriküler MI, inferior MI’lar ile %40’a varan düzeyde birliktelik gösterir. İzole sağ ventrikül infarktı son derece nadirdir.
 • Sağ ventrikül infarktlı hastalar yüksek derecede preload duyarlıdırlar (zayıf sağ ventrikül kasılabilirliğine bağlı) ve nitratlara veya diğer preload azaltıcı ajanlara yanıt olarak ciddi hipotansiyon geliştirebilirler.
 • Sağ ventriküler infarktta hipotansiyon sıvı yüklemesi ile tedavi edilir ve nitratlar kontrendikedir.

Sağ ventrikül infarktında EKG değişiklikleri siliktir ve kolayca gözden kaçabilir!

Sağ Ventriküler İnfarktı Tanıma

Sağ ventrikül infarktını tanımada ilk adım şüphelenmektir.. İnferior STEMI’li tüm hastalarda!

 • İnferior STEMI ile prezente olan hastalarda, şunların varlığı sağ ventriküler infarktı akla getirir:
 • V1’de ST elevasyonu – direkt olarak sağ ventriküle bakan tek standart EKG derivasyonu.
 • ST elevasyonu III. derivasyon > II. derivasyon  – çünkü III. derivasyon II. derivasyondan daha sağa doğru dönüktir ve bu yüzden sağ ventrikülden kaynaklanan hasara daha duyarlıdır.

Sağ ventriküler M’ı tanımak için diğer kullanışlı tavsiyeler (ECGs for the Emergency Phsician’da Amal Mattu ve William Brady tarafından açıklandığı üzere):

 • Eğer V1’deki ST elevasyonun büyüklüğü V2’deki ST elevasyonunun büyüklüğünü aşıyor ise.
 • Eğer V1’de ST segmenti izoelektrik hatta ve V2’deki ST segmenti belirgin olarak çökmüş ise.
 • Önemli. V1’deki ST elevasyonu ve V2’deki ST çökmesi birlikteliği sağ ventriküler MI için yüksek oranda özgüldür.

Sağ ventrikül infarktı sağ taraf derivasyonlarında (V3R-V6R) ST elevasyonu varlığı ile doğrulanır.

Sağ Taraf Derivasyonları

Sağ EKG kaydı için birçok değişik yaklaşım mevcuttur:

Sağ taraf derivasyonlarının tümünün ayarlanması V1-6 elektrodlarının göğsün sağ tarafına ayna görüntüsü pozisyonunda yerleştirilmesiyle sağlanır (aşağıdaki diagrama bakın).

V1 ve V2’yi her zamanki pozisyonunda bırakıp sadece V3-6 elektrodlarını göğsün sağ tarafına yerleştirmek (V3R, V4R) daha basit olabilmektedir.

En kullanışlı derivasyon V4 elektrodunu göğüs sağ taraf midklaviküler hat 5. interkostal aralığa yerleştirerek elde edilen V4R’dir. V4R’de ST elevasyonu sağ ventrikül MI tanısında %88 duyarlılık, %78 özgüllük ve %83 tanısal doğruluğa sahiptir.

Morris ve Brady 2002'den alınmıştır. Orjinal referansa gitmek için şekle tıklayınız.
Morris ve Brady 2002’den alınmıştır. Orjinal referansa gitmek için şekle tıklayınız.

Önemli. sağ taraf derivasyonlarında ST elevasyonu geçici bir fenomen olup, sağ ventrikül infarktlı hastaların %50’sinde 10 saatten daha az sürer.

EKG Örnekleri

Örnek 1a

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

İnferior STEMI. Sağ ventrikül infarktını akla getirenler:

 • V1’de ST elevasyonu.
 • III. derivasyonda II. derivasyondakinden daha fazla ST elevasyonu.

Örnek 1b

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Aynı hastada V4R elektrod pozisyonunda EKG tekrarı:

 • V4R’de sağ ventrikül infarktı ile uyumlu ST elevasyonu mevcut.

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Sağ ventriküler MI için bir diğer örnek:

 • III. derivasyonda II. derivasyondakinden daha fazla ST elevasyonu ile birlikte inferior STEMI mevcut.
 • V2’de ST çökmesi ile birlikte V1’de silik ST elevasyonu mevcut.
 • V4R’de ST elevasyonu mevcut.

Örnek 3

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Bu EKG’de V1 ve V2 orjinal pozisyonundayken tüm sağ taraf derivasyonları (V3R-V6R) görülmektedir. Aşağıdaki bulgulara dayanarak sağ ventrikül infarktı tanısı konulmaktadır:

 • III. derivasyonda II. derivasyondakinden daha fazla ST elevasyonu ile birlikte inferior STEMI mevcut.
 • V2 belirgin olarak çökmüş iken V1 izoelektrik hattadır.
 • V3R-V6R sağ taraf derivasyonları boyunca ST elevasyonu mevcuttur.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..