Skip to content

Metoprolol İnfüzyonu

Metoprolol 5 mg/5 ml IV Enjeksiyonluk Solüsyon İçeren Ampul, damara yavaş olarak enjeksiyon yolu ile verilir. Parenteral uygulaması, kan basıncı ve EKG ölçümlerinin yapılabileceği ve resüsitasyon için gerekli işlemlerin yapılabileceği yerlerde, uygun personelin denetiminde yapılmalıdır​1​.

Uygun solüsyonlar

D5W, NS

Standart Dilüsyonlar

  
Listelenen bu seyreltmeler, akut olmayan durumlarda kullanılabilecek şekildedir.. İnfüzyon süreleri, bir oral formülasyonun başlangıcını taklit edecek şekilde formüle edilmiştir  (başlangıç-oral = 45-60 dak).

Oral’den IV’ye dönüşüm (2.5 / 1)

Örneğin, 50 mg oral = 20 mg IV (eşdeğer beta blokaj)​2​.

IV

Akut tedavi için seyreltilmeden hızlı infüzyon (IV push) ile 1 dakikaya kadar uygulanabilir​3,4​.

Daha az acil durumlarda ~ 30 ila 60 dakika boyunca yavaş infüzyonla (yani 50 mL sıvı içinde 5 ila 10 mg metoprolol) da uygulanabilir​3​.

İntravenöz yol

a) Yaklaşık 2 dakikalık aralıklarla bolus enjeksiyonları uygulayınız.

b) Advers kardiyovasküler etkiler meydana gelirse enjeksiyonu durdurunuz.

c) 5 mL’de 1 mg/mL çözelti içeren ampuller sadece tek dozluk kullanım içindir; kullanılmayan kısımları atınız​5​.


Kaynaklar

 1. 1.
  BELOC® 5 mg/5 ml IV Enjeksiyonluk Solüsyon Đçeren Ampul      . BELOC® 5 mg/5 ml IV Enjeksiyonluk Solüsyon Đçeren Ampul      . Published September 24, 2020. Accessed September 24, 2020. https://titck.gov.tr/storage/kubKtAttachments/f852f4df89765.pdf
 2. 2.
  METOPROLOL (LOPRESSOR ®). METOPROLOL (LOPRESSOR ®). Published September 24, 2020. Accessed September 24, 2020. https://globalrph.com/dilution/metoprolol-lopressor/
 3. 3.
 4. 4.
  Gahart BL, Nazareno AR. Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier Health Sciences. 37th ed. Elsevier; 2020.
 5. 5.
  Micromedex Drug Information. Micromedex Drug Information. Published September 24, 2020. Accessed September 24, 2020. www.micromedexsolutions.com/

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..