Skip to content

Metoprolol İnfüzyonu

Reklam

Metoprolol 5 mg/5 ml IV Enjeksiyonluk Solüsyon İçeren Ampul, damara yavaş olarak enjeksiyon yolu ile verilir. Parenteral uygulaması, kan basıncı ve EKG ölçümlerinin yapılabileceği ve resüsitasyon için gerekli işlemlerin yapılabileceği yerlerde, uygun personelin denetiminde yapılmalıdır​1​.

Uygun solüsyonlar

D5W, NS

Standart Dilüsyonlar

[İlaç Miktarı][İnfüzyon hacmi][İnfüzyon hızı]
[0 ila 20 mg][50 ml][30 dak]  
[21 – 40 mg][100 ml][60 dk]
Listelenen bu seyreltmeler, akut olmayan durumlarda kullanılabilecek şekildedir.. İnfüzyon süreleri, bir oral formülasyonun başlangıcını taklit edecek şekilde formüle edilmiştir  (başlangıç-oral = 45-60 dak).

Oral’den IV’ye dönüşüm (2.5 / 1)

Örneğin, 50 mg oral = 20 mg IV (eşdeğer beta blokaj)​2​.

IV

Akut tedavi için seyreltilmeden hızlı infüzyon (IV push) ile 1 dakikaya kadar uygulanabilir​3,4​.

Daha az acil durumlarda ~ 30 ila 60 dakika boyunca yavaş infüzyonla (yani 50 mL sıvı içinde 5 ila 10 mg metoprolol) da uygulanabilir​3​.

İntravenöz yol

a) Yaklaşık 2 dakikalık aralıklarla bolus enjeksiyonları uygulayınız.

b) Advers kardiyovasküler etkiler meydana gelirse enjeksiyonu durdurunuz.

c) 5 mL’de 1 mg/mL çözelti içeren ampuller sadece tek dozluk kullanım içindir; kullanılmayan kısımları atınız​5​.


Kaynaklar

 1. 1.
  BELOC® 5 mg/5 ml IV Enjeksiyonluk Solüsyon Đçeren Ampul      . BELOC® 5 mg/5 ml IV Enjeksiyonluk Solüsyon Đçeren Ampul      . Published September 24, 2020. Accessed September 24, 2020. https://titck.gov.tr/storage/kubKtAttachments/f852f4df89765.pdf
 2. 2.
  METOPROLOL (LOPRESSOR ®). METOPROLOL (LOPRESSOR ®). Published September 24, 2020. Accessed September 24, 2020. https://globalrph.com/dilution/metoprolol-lopressor/
 3. 3.
 4. 4.
  Gahart BL, Nazareno AR. Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier Health Sciences. 37th ed. Elsevier; 2020.
 5. 5.
  Micromedex Drug Information. Micromedex Drug Information. Published September 24, 2020. Accessed September 24, 2020. www.micromedexsolutions.com/

blank

Yazar

2014 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Mezuniyetten sonra ikinci eczacılık, özel hastanede hastane eczacılığı görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında yine aynı üniversiteden Farmasötik Botanik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında Türkiye’de ilk defa yapılan Eczacılıkta Uzmanlik Sınavı’nı (EUS) kazanarak 2018 yılında Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Abd’ye araştırma görevlisi olarak atanmış olup Marmara Ünlversitesi Pendik EAH’de klinik ortam eğitimlerini ve çesitli bilimsel çalışmaları sürdürmektedir. Bir klinik eczacı olarak ilaçlarla ilgili olası hataları en aza indirmek, akılcı ilaç kullanımını yerleşik hale getirmek, hastalara, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına ilaç konusunda en doğru ve guncel bilgiler ışığında yardimcı olabilmek gayretindedir.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

blank
blank
blank
Yükleniyor..