Skip to content

Nabızsız Elektriksel Aktivite

Nabızsız elektriksel aktivite (NEA), kalbin organize veya yarı organize elektriksel aktivitesi devam etmesine rağmen sol ventrikül atım hacminin nabız alınabilecek seviyede olamamasıdır. Elektriksel defibrilasyon sonrasında en sık karşılaşılan durumdur. İleri kardiyak yaşam desteği algoritmaları NEA durumundaki yaklaşımda göğüs basısına devam etmek ve 3-5 dakikada 1 mg epinefrin verilmesi şeklindedir. Göğüs basısına devam edilirken geri döndürülebilir nedenler araştırılır.

Gerçek Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA) Nedir?

Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA) klasik tanımı ile ‘organize kardiyak elektriksel aktivite olmasına rağmen hastada nabız alınamaması’ durumudur, ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda tüm NEA’lerin aynı olmadığı görüldü. POCUS (Point Of Care Ultrasound) her alanda olduğu gibi resüsitasyonda da kullanılmaya başlandı.

Gerçek NEA, monitörde ritm görülmesine rağmen USG’de kardiyak aktivite olmaması olarak tanımlanıyor.

Gerçek NEA: USG'de kardiyak aktivite olmaması
Gerçek NEA: Usg’de kardiyak aktivite olmaması

Psödo Nabızsız Elektriksel Aktivite (P-NEA) Nedir?

Psöde-NEA, monitörde ritm görülmesi ile birlikte USG’de kardiyak aktivite görülmesine rağmen nabız alınamaması olarak tanımlanıyor.

Nabızsız Elektriksel Aktivite
Psödo-NEA: USG’de organize kardiyak kasılmaların görülmesine rağmen nabız oluşturabilecek kadar kardiyak debi sağlanamaması

FEEL (Focused Echocardiography evaluation in Life Support)

Almanya’da yapılan ve 51 NEA hastasının dahil edildiği çalışmada hastaların yalnızca 13’ünün gerçek NEA, 38 hastanın ise P-NEA durumunda olduğu tespit edilmiş ve P-NEA tespit edilen hastaların %55’inde rosc sağlanmış.​1​

Buraya kadar her şey güzel, ancak KPR esnasında yapılmaya çalışılan POCUS işleminin bir çok zorluğu mevcut. Bunların başında göğüs basısını geciktirmesi geliyor. İleri kardiyak yaşam desteği algoritmalarına göre KPR esnasındaki duraksamalar mümkün olduğunca minimalize edilmeli.

Resuscitation dergisinde yayınlanan başka bir çalışmada KPR esnasında POCUS yapılmayan hastalarda duraksama süresi 13 sn iken POCUS yapılan hastalarda duraksamalar 21 saniye kadar uzamış.​2​ Göğüs basının 8,4 saniye kadar daha uzun sürmesi Kabul edilebilecek bir durum değil tabiki.

Peki bu duraksamalar kısaltılamaz mı?

 1. KPR’e başla
 2. Ritm kontrolü esnasında subksifoid bakı ile 6 saniyelik görüntü kaydet
 3. KPR’e devam et
 4. Kaydedilen görüntüleri incele

Bu sıralama ile hastanın resüsitasyonu devam ederken ritm kontrol duraksamalarında hızlıca görüntü kayıtları alınarak , pocus inceleme yapılabilir.

Yapılan POCUS görüntülemesinde P-NEA tespit edilen hastalarda göğüs basısı sürdürülürken 2 dk’da bir yapılan ritm kontrolü aşamalarında pocus işlemine devam edilir.

Kardiyak arrest durumunda yapılacak kardiyak aktivite değerlendirmesi için geliştirilen bir algoritma da mevcut. Resuscitation dergisinde 2018 yılında yayınlanan makaledeki algoritma CASA olarak biliniyor.​3​

CASA (Cardiac Arrest Sonographic Assesment)

 1. İlk ritim kontrolü esnasında tamponadı değerlendir 
 2. İkinci ritim kontrolü esnasında sağ ventrikülü gerilme açısından (RV Strain) değerlendir
 3. Üçüncü ritim kontrolü esnasında kardiyak kasılmayı değerlendir
blank

CASA protokolü uygulanmadan yapılan resüsitasyonlarda göğüs basısı duraksamaları 19.8sn sürerken CASA protokolü ile pocus uygulandığında süre 15.8sn’e gerilemiş.​4​ Göğüs basısı duraksaması için 15sn hala uzun bir süre ancak bu protokol ile yaklaşık 4sn kazanılması da etkileyici.

Sonuç

Nabızsız elektriksel aktivite saptanan hastalarda POCUS incelemede koordine kardiyak kontraksiyonların devam ettiği duruma pseudo-NEA denir ve bu hastalarda ROSC sağlanma ihtimali daha yüksektir. P-NEA hastalarında göğüs kompresyonunun ritm kontrolü duraksamalarında CASA protokü ile incelemeye devam edilir ve resüsitasyon işlemi yönlendirilir. 

Resüsitasyon esnasında POCUS heyecan verici bir konu olsa da göğüs basısında gecikmeye yol açması ciddi bir limitasyon olarak karşımıza çıkıyor. Konu çalışmalara ve iyileştirmelere açık…


Kaynaklar

 1. 1.
  Breitkreutz R, Price S, Steiger HV, et al. Focused echocardiographic evaluation in life support and peri-resuscitation of emergency patients: A prospective trial. Resuscitation. Published online November 2010:1527-1533. doi:10.1016/j.resuscitation.2010.07.013
 2. 2.
  Clattenburg EJ, Wroe P, Brown S, et al. Point-of-care ultrasound use in patients with cardiac arrest is associated prolonged cardiopulmonary resuscitation pauses: A prospective cohort study. Resuscitation. Published online January 2018:65-68. doi:10.1016/j.resuscitation.2017.11.056
 3. 3.
  Gardner KF, Clattenburg EJ, Wroe P, Singh A, Mantuani D, Nagdev A. The Cardiac Arrest Sonographic Assessment (CASA) exam – A standardized approach to the use of ultrasound in PEA. The American Journal of Emergency Medicine. Published online April 2018:729-731. doi:10.1016/j.ajem.2017.08.052
 4. 4.
  Clattenburg EJ, Wroe PC, Gardner K, et al. Implementation of the Cardiac Arrest Sonographic Assessment (CASA) protocol for patients with cardiac arrest is associated with shorter CPR pulse checks. Resuscitation. Published online October 2018:69-73. doi:10.1016/j.resuscitation.2018.07.030

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..