Skip to content

Multifokal Atriyal Taşikardi (MAT)

“Kaotik atriyal taşikardi” olarak da bilinir.

Tanım

 • Atrium içerisindeki çoklu ektopik odaktan köken alan hızlı, düzensiz atriyal ritim.
 • En yaygın olarak ciddi KOAH veya konjestif kalp yetmezliği hastalarında görülür.
 • Tipik olarak sık prematür atriyal kompleks (PAC) ve atriyal flutter/fibrilasyon arasında geçiş ritmidir.

Elektrokardiyografik Özellikler

 • Kalp hızı > 100 vuru/dak (genellikle 100-150 vuru/dak hızında; 250 vuru/dakikaya kadar çıkabilir).
 • Değişken PP, PR ve RR aralıkları ile birlikte düzensiz olarak düzensiz ritim.
 • Aynı derivasyonda en az üç farklı P dalga morfolojisi.
 • P dalgaları arasında izoelektrik hat (flutter dalgası yoktur).
 • Tek bir baskın pacemaker olmaması (sık prematür atriyal kompleks ile birlikte olan sadece sinüs ritmi değildir).
 • Bazı P dalgaları iletilmemiş olabilir; diğerleri aberran olarak ventriküllere iletilmiş olabilir.

KOAH’ı destekleyen ek elektrokardiyografik bulgular olabilmektedir.

Klinik ile İlişkisi

 • Genellikle solunum yetmezliği olan, durumu ağır, yaşlı hastalarda ortaya çıkar (ör. KOAH/KKY alevlenme).
 • Altta yatan hastalığın tedavisi ile düzelme eğilimindedir.
 • Akut hastalık süresince MAT gelişmesi kötü bir prognostik işarettir, %60 hastane içi mortalite ile birliktedir ve ortalama survi bir yılın biraz üzerindedir. Ölüm aritminin kendisinden değil, altta yatan hastalığa bağlı gelişmektedir.

Mekanizma

Kronik hastalığın üzerine binen akut solunum yetmezliği olan yatışlı hastalarda var olan faktörlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar:

 • Sağ atriyal dilatasyon (cor pulmonaleden)
 • Artmış sempatik tonus
 • Hipoksi ve hiperkarbi
 • Beta agonistler
 • Teofilin
 • Elektrolit bozuklukları: hipokalemi ve hipomagnezemi (ör.diüretiklere/ beta agonistlere ikincil olarak).

Burada kesin sonuç artmış atriyal otomatisitedir.

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Multifokal atriyal taşikardi:

 •  >100 vuru/dakika hızlı düzensiz ritim.
 • En az üç birbirinden farklı P dalga morfolojisi (oklar).

Örnek 2

.kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
.kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Bu EKG’de KOAH’ın ek özellikleri ile birlikte MAT görülmektedir:

 • Çoklu P dalga morfolojisi ile birlikte hızlı, düzensiz ritim (ritim çizgisinde en iyi görünür).
 • Sağ aks sapması, V1’de baskın R dalgası ve V6’da derin S dalgası cor pulmonaleye bağlı sağ ventriküler hipertrofiyi düşündürmektedir.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..