Skip to content

Prematür Kavşak Kompleksi (PJC)

Kavşak Ektopik Vurusu, Kavşak Ekstrasistolleri, Kavşak Prematür Vurusu, Kavşak Prematür Depolarizasyonları olarak da bilinir. 

Tanım

 • AV kavşakta ektopik bir odaktan çıkan perematür vuru.

Ektopik Vuruların Kaynağı

 • İletim sistemi boyunca pacemaker hücre grupları spontan depolarizasyon oluşturma kapasitesine sahiptir.
 • Depolarizasyon hızı tepeden aşağıya doğru azalır: sinoatriyal düğümde en hızlı, ventriküller içerisinde en yavaş.
 • Ek pacemakerlardan çıkan impulslar normalde yukarısındaki daha hızlı impulslar tarafından baskılanır.
 • Bununla birlikte, eğer ektopik bir odak yeterince erken depolarize olursa- bir sonraki sinüs impulsının ulaşmasından önce- ventrikülleri “yakalayarak” prematür kasılma oluşturabilir.
 • Prematür kasılmalar (“ektopikler”) kökenlerine göre sınıflandırılmıştır – atriyal (PAC), Kavşak (PJC) veya ventriküler (PVC).

cardiac-conduction-system

Kavşak Ektopik Atımları

 • Kavşak ektopik atımları prematür atriyal komplekslerden veya prematür ventriküler komplekslerden çok daha nadirdir.
 • AV düğüm bölgesinden çıkar, dolayısıyla ventriküller genellikle normal şekilde aktive olur.

Elektrokardiyografik Özellikler

Prematür kavşak ritimleri aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Hem (1) kendisinden önce gelen P dalgası olmaksızın, hem de (2) kendisinden önce gelen < 120 ms PR aralığı ile birlikte anormal P dalgası (bu “retrograd” P dalgaları genellikle II, III ve aVF’de ters dönmüştür) ile birlikte dar QRS kompleksi.
 • Bir sonraki sinüs impulsına göre beklenenden daha erken meydana gelir.
 • Kendisini kompensatuar duraklama takip eder.
 • Siklusa erken ulaşan prematür kavşak kompleksleri, en yaygın olarak sağ dal bloğu morfolojisinde, aberran olarak iletilmiş olabilir.
Retrograd P dalgası. Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Retrograd P dalgası.
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

EKG Örneği

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Prematür kavşak komplekslerinin tipik görünümü:

 • Kendisinden önce gelen P dalgası olmaksızın prematür QRS kompleksleri.
 • QRS kompleksi morfolojisi sinüs komplekslerine oldukça benzerdir.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..