Skip to content

Odaklanmış Biliyer Ultrasonografi

Reklam

www.ALiEM.com ‘un arşivinden sizler için seçtik.

Hedefler: Safra kesesi taşlarını, kolesistit belirtilerini, ana safra kanalı genişlemesini değerlendirmek.

Prob (Transduser): Düşük frekanslı konveks prob.

Pencereler: 3 pencere, herhangi bir sıra belirlenebilir. İlkinde başarılı olamazsanız alternatif pencereleri deneyin.

Hepatobilier
Şekil 1: Safra kesesini görüntülemek için prob yerleşimleri. A: İnterkostal. B: Subkostal C: Lateral. Yeşil çizgi = kostal kenar. X= Ksifoid çıkıntı
 1. İnterkostal: Anatomik işaretler – Ksifoid çıkıntı hizasında sağ midklaviküler çizgi. Başlangıç prob yönelimi * –  prob işareti hastanın sağına doğru olacak şekilde transvers
 2. Subkostal: Anatomik işaretler – Kostal sınırın hemen altında sağ midklaviküler çizgi. Başlangıç prob yönelimi * – prob işareti hastanın başına doğru olacak şekilde sagittal
 3. Lateral: Anatomik işaretler – Ksifoid çıkıntı hizasında sağ orta ya da ön aksiller çizgi – Başlangıç prob yönelimi * – prob işareti hastanın başına doğru olacak şekilde sagittal

* Tüm incelemeler anahtar yapıların iki ortogonal (perpendiküler) düzlemde değerlendirmesini içermelidir.

Normal Referans Ölçümler

 1. Safra kesesi duvarı ≤ 3 mm (longitudinal görüntüde yakın alan/süperfisial duvardan ölçün. Eğer >3mm ise ayırıcı tanı: Kolesistit, kalp yetmezliği, nefrotik sendrom, hipoalbüminemi, HIV/AIDS, tüberküloz, böbrek yetmezliği, assit, akut hepatit, adenomyomatozis, multiple myelom
 2. Birleşik safra kanalı ≤ 5mm (kolesistektomi ve ileri yaşla birlikte genişleyebilir. İç duvardan iç duvara ölçülmeli.

Kolelitiazis

Prob işareti hastanın sağını gösterecek şekilde transvers yönelimli.

Safra kesesi ve taş
Şekil 2: Kolelitiazis. (Mavi oklarla göterilen) safra taşları, (pembe oklar) gölgelenme, (sarı oklar) normal kalınlıkta safra duvarı.

Akut Kolesistit

Kolesistit belirtileri – Safra taşları, safra kesesi duvarında kalınlaşma, perikolesistik sıvı, sonografik Murphy belirtisi.

Kolesistit
Şekil 3: Akut kolesisit. (Mavi ok) safra taşları, (siyah oklar) gölgelenme, (pembe oklar) perikolesistik sıvı ve (yeşil ok) artmış kese duvar kalınlığı.

İnceleme için çabalarken 

Safra kesesini bulamadınız mı?

 • Görüntüyü iyileştirmek için hastayı dik oturtun ve sol tarafına doğru dönmesini sağlayın.
 • Hastanın derin bir nefes alıp tutmasını sağlamayı deneyin.

Ana safra kanalını (ASK) bulamadınız mı?

 • İnterkostal pencereden kısa bir aksta safra kesesini belirleyin.
 • Yavaşça safra kesesini tümüyle geçerek ve yukarı doğru devam ederek, ultrason demetlerine hastanın başına doğru açı verin.
 • ASK uzun eksende portal venin hemen üzerinde görülecektir.
 • ASK’yı portal arter ve venden ayırdetmek için renkli Doppler’i kullanın.

Kaburga gölgeleri görüntüye engel mi oluyor?

 • Probu interkostal aralığın açısını göstermek için oblik olarak döndürün.
 • Başarılı olamazsanız, safra kesesini kaburgaların altına getirmek için hastadan derin bir nefes alıp tutmasını isteyin.

Sık Yapılan Hatalar: Yapmakta Başarısız Olunan…

Bağırsak gazları belli belirsiz “kirli” gölgelenmeye neden olabilir. Gölgelerin safra kesesi lümeni içindeki taşlardan oluştuğuna emin olun.

Kenar artefaktı  safra kesesinin kenarları tarafından oluşan yansımadan dolayı gölgeler meydana getirebilir.

Akut bilier kolik ve kolesistitin sık nedenleri olan safra kesesi boynu ya da sistik kanaldaki taşları gözden kaçırmamak için tüm safra kesesi boyunca tarama yapın. Kusursuz olun!

Küçük taşlar bazı portable ultrason sitemlerinde gözden kaçabilir.  Ön test olasılığının orta/yüksek olduğu olgularda normal inceleme sonuçlarında daha kapsamlı bir inceleme daha garantili olabilir.

Safra kesesi içerisindeki polipler hastanın pozisyonunu değiştirerek ve hareketleri değerlendirilerek safra taşlarından ayırımı yapılabilir – polipler hareketsiz kalmalı, safra taşları yerçekiminin etkisiyle hareket etmeliler (boyunda gömülü değillerse). Ek olarak polipler safra taşlarının arkasında görülen gölgelenme oluşturmamalılar.

Safra çamuru, safra kesesi içerisinde arkasında beraberinde gölgelenme olmayan ekojenik bir sıvı tabakası şeklinde görünür.

 

Kaynak

www.ALiEM.com

Editör: Arif Alper Çevik

close

ABONE OLUN

ABONE OLUN, HEM BEĞENDİĞİNİZ YAZILARI FAVORİLERİNİZE EKLEYİN, HEM YENİ YAZILAR ÇIKAR ÇIKMAZ HABERDAR OLUN, HEM DE CANLI YAYINLAR GİBİ KAPALI ETKİNLİKLERİ TAKİP EDİN.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için [link]gizlilik politikamızı[/link] okuyun.

blank

Yazar

Bursa’da doğsa da kökleri Ege’ye dayanır. Bornova Anadolu Lisesi ve Ege Tıp mezunudur. Askerliğini Kara Harp Okulu revirinde yaptıktan sonra Ankara’da kalmıştır. Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nde çalıştığı yıllar siyasete, devlete ve tababete bakışında köklü değişiklikler yaratmıştır. Ankara 112’de başladığı acil serüvenini uçak ambulans ile göklere taşıdıktan sonra, İstanbul’a acil tıp uzmanlığı için iniş yapmış, Marmara Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Halen her şeyin başladığı yerde, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil tıp uzmanı olarak çalışmaktadır. Tarihte medeniyetlerin izlerini kovalamayı, Platon’un Akademia’lısını, Roma’nın Sezar’lısını, zeybeğin Aydın’lısını, tarihin İlber’lisini sever. Soyadınız gibi değilsiniz diyenleri tebessümle seyreder. [email protected]

1 Yorum


Bir Yorum Ekle

blank
blank
blank
Yükleniyor..