Skip to content

Sinoatriyal Kaçış Bloğu

 • Sinoatriyal kaçış bloğu pacemaker impulslarının sinoatriyal düğümden ileriye yayılımında yetersizliğe bağlıdır.
 • Sinoatriyal düğüm normal olarak depolarize olmaya devam eder.
 • Buna rağmen, sinüs impulslarının bazıları sinoatriyal düğümü terk etmeden önce “bloke” olarak atriyal depolarizasyonda aralıklı olarak başarısızlığa yol açar (düşen P dalgaları).
Tip II sino-atriyal kaçış bloğu Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Tip II sino-atriyal kaçış bloğu
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Anatomik Temel

Sinoatriyal düğüm iki temel hücre grubundan meydana gelmektedir:

 • Sinüs impulslarını oluşturan pacemaker hücrelerin oluşturduğu merkezi çekirdek.
 • Sinüs impulslarını sağ atriyuma ileten geçiş hücrelerinin oluşturduğu dış tabaka.

Sinüs düğümü fonksiyon bozuklukları ikisinden birinin sonucunda olabilir:

 • P hücrelerinin impuls üretmede yetersizliği: Bu sinüs duraklaması ve sinüs arrestine yol açar.
 • T hücrelerinin impuls iletmede yetersizliği: Bu sinoatriyal kaçış bloğuna yol açar.

İleti Paternleri

 • Sinoatriyal kaçış bloğunda ileti paternleri çeşitli AV blok tipleri ile aynıdır.
 • Buna rağmen, başlangıç sinüs impulsı EKG’de görünür olmadığından, impuls üretimi ve iletimi arasındaki ilişki tek başına P dalgaları ile gösterilmelidir (AV blokta sadece R dalgalarının kontrol edilmesine benzer).
 • Sadece ikinci derece sinoatriyal blok (tip I ve II) 12 derivasyon EKG’den tanınabilir.

Birinci Derece Sinoatriyal Blok

= İmpuls üretimi ve atriyuma iletimi arasında gecikme.

 • Bu anormallik yüzey EKG’si ile tespit edilemez.

İkinci Derece Sinoatriyal Blok, Tip I (Wenckebach)

= İmpuls üretimi ve iletimi arasındaki aralığın, sonunda iletilememe ile sonuçlanarak, giderek artması.

 • Giderek uzayan ileti aralığı P dalgalarını birbirine yakın hale getirir.
 • Bu P-QRS komplekslerinde gruplaşma ile sonuçlanır.
 • Düşen P dalgalarına bağlı duraklamalar her bir grubun sonunda ortaya çıkar.
 • P-P aralığı düşen P dalgasından önce gitgide kısalır.
 • Bu pattern kolaylıkla sinüs aritmisi ile karıştırılabilir.

İkinci derece sinoatriyal blok, tip II

= İmpuls üretimi ve atriyal depolarizasyon arasında sabit bir aralık ile birlikte aralıklı olarak düşen P dalgaları.

 • Bu patern Mobitz II’nin eşdeğeridir.
 • P-QRS kompleksi kümeleşmesi yoktur.
 • Takip eden P dalgaları zamanında ulaşırken, aralıklı P dalgaları ritimden düşer.
 • Düşen P dalgasını çevreleyen duraklama kendisinden önceki P-P aralığının tam katıdır.

Üçüncü Derece SA Blok

= Sinüs impulslarının hiçbiri sağ atriyuma iletilmez.

 • P dalgalarının tamamen yokluğu söz konusudur.
 • 3. derece SA blok uzun sinüs duraklamaları veya sinüs arresti meydana getirebilir (ölümcül asistoliye yol açabilir).
 • Ritim kavşak kaçış ritmi ile sağlanabilir.
 • Üçüncü derece SA kaçış bloğu pacemaker hücre yetmezliğine bağlı sinüs arestinden ayırt edilemez. Yalnızca elektrofizyolojik değerlendirme süresince sinüs düğüm elektrodu ile tanı alabilir.

Nedenleri

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Tip I SA blok:

 • Bu gruplaşmış vuru patterni tip I SA blok için karakteristiktir.
 • Kayıp bir P dalga-QRS kompleksinin izlediği,  P-P aralığında artarak olan kısalma mevcuttur.

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : Dr Steve Smith’s ECG blog

Tip II SA blok:

 • Oklar her bir sinüs kompleksinin olması gereken zamanlamayı göstermektedir.
 • Mavi oklar normal olarak iletilen impulsları göstermektedir – P dalgası ile sonuçlanan.
 • Siyah oklar bloke sinüs impulslarını göstermektedir (düşen P dalgaları).
 • Düşen P dalgası etrafındaki duraklama (2.1 saniye) kendisinden önceki P-P aralığının tam olarak iki katıdır (1.05 saniye).

Ayrıca:

 • 4. QRS kompleksi iletilmemiş P dalgasının izlediği kavşak kaçış vurusudur (T dalgasından hemen önce meydana gelen).
 • 8. QRS kompleksi bir kavşak kaçış ritmidir. İzleyen P dalgası, aşırı derecede uzun PR aralığı (400 ms) ile de olsa, ventriküllere iletilmiştir.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Çeşitli kaynaklar

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Phibbs BP. Advanced ECG: Boards and Beyond (second edition). Elsevier 2006.
 • Saperia GM. Sinoatrial nodal pause; arrest; and exit block . Up To Date 2009. Accessible atwww.uptodate.com .
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Ufberg JW. Sinoatrial exit block . In: TC Chan, WJ Brady, RA Harrigan, JP Ornato and PR Rosen (editors). ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier 2005. Chapter 19, pp83-85.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..