Skip to content

SIRS, Sepsis, Septik Şok ve Tanımları

Sepsis ve ilgili durumlar (SIRS, ciddi sepsis ve septik şok) ilk defa neredeyse 30 yıl önce tanımlanmıştır (1991’de ACCP/SCCM konsensus toplantısında ortaya atılan Sepsis-1 ve 2001’deki Sepsis-2 tanımlamaları).

Sepsis-3 Tanımlamaları

Sepsis-3 olarak adlandırılan en güncel tanımlamada “ciddi sepsis” (severe sepsis) tanımı artık YOK!. Sadece sepsis ve septik şok var.

Sepsis

 • Enfeksiyona disregüle konak yanıtı sebebiyle görülen hayatı tehdit edici organ disfonsiyonudur.
Sepsis klinik kriteri
 • Organ disfonksiyonu: SOFA skorununda 2 ya da daha fazla yükselme olarak tanımlanır.

Enfeksiyon şüphesi olan ve hastanede ölüm ya da uzun süre YBÜ yatışı beklenmesi gereken hastalar yatakbaşında qSOFA (HAT kısaltması) kriterleri kullanılarak hızla belirlenebilir. Aşağıdakilerden 2 ya da fazlası olması pozitiftir:

  • Hipotansiyon: SKB 100 mmHg ya da altında
  • Altered mental status (Bilinç Bulanıklığı): 15’den daha düşük GKS
  • Taşipne: SS 22 ya da üstünde

Septik Şok

Altta yatan dolaşımsal ve/veya hücresel/metabolik bozuklukların mortaliteyi ciddi biçimde arttıracak kadar ağır olması durumudur.

Septik Şok klinik kriteri

Sepsis ile beraber yeterli hacim resüsitasyonuna rağmen aşağıdakilerin ikisinin de olması:

  • MAP’ı 65 mmHg seviyesinde tutabilmek için vazopresör gerektiren persistan hipotansiyon VE
  • Laktat’ın 2 mmol/L veya fazla olması

Ciddi sepsis tanımı artık YOK!

 •  

Surviving Sepsis Kampanyası’nın (SSC) Önceki Tanımlamaları

Sistemik Enflamatuvar Yanıt Sendromu (SIRS)

Aşağıdakilerden 2 ya da daha fazlasının olması olarak tanımlanır (çocuklar hariç):

1. Ateş >38 C ya da <36 C
2. Nabız >90/dk
3. SS >20/dk ya da PaCO2 <32 mmHg
4. Beyaz Küre Sayısı >12.000 ya da >10% immatür bant formları

Sepsis

 • SIRS + konfirme edilmiş ya da şüphelenilen enfeksiyon

Ciddi (Severe) Sepsis

 • Sepsis + organ disfonksiyonu:
  • SKP <90 mmHg ya da  MAP < 65 mmHg ya da laktat > 2 mmol/L (ilk sıvı yüklemesinden sonra)
  • INR >1.5 ya da aPTT >60 s
  • Bilirubin >34 µmol/L
  • İdrar Çıkışı 2 saat boyunca <0.5 mL/kg/saat
  • Kreatinin >2 mg/dL
  • Trombosit <100 ×109/L
  • Oda havasında SpO2 <90%

Septik Şok

 • Septik Şok, sepsis ile beraber dirençli hipotansiyon olarak tanımlanmıştı
  • Hipotansiyon: SKB <90 mmHg ya da MAP <70 mmHg
  • Dirençli tanımı ise 30 mL/kg kristalloid uygulamasına rağmen devam eden anlamındaydı

Kaynaklar

 • Abraham E. New Definitions for Sepsis and Septic Shock. JAMA. 315(8):757-. 2016.
 • Angus DC, van der Poll T. Severe sepsis and septic shock. N Engl J Med. 2013 Aug 29;369(9):840-51. doi: 10.1056/NEJMra1208623. PubMed PMID: 23984731.
 • Beesley S, Lanspa M. Why we need a new definition of sepsis. Annals of Translational Medicine. 2015;3(19). Available at: http://www.atmjournal.org/article/view/8206/9001. Accessed December 19, 2015.
 • Dellinger RP, et al; Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. Crit Care Med. 2013 Feb;41(2):580-637. doi: 10.1097/CCM.0b013e31827e83af. PubMed PMID: 23353941.
 • Gaieski DF, Goyal M. What is sepsis? What is severe sepsis? What is septic shock? Searching for objective definitions among the winds of doctrines and wild theories. Expert Review of Anti-infective Therapy. 11(9):867-871. 2013.
 • Iwashyna TJ, Govindan S. Did they just prove that a diagnosis of “septic shock” is meaningless? American journal of respiratory and critical care medicine. 189(10):1156-7. 2014.
 • Kaukonen KM, Bailey M, Pilcher D, Cooper DJ, Bellomo R et al. Systemic inflammatory response syndrome criteria in defining severe sepsis. The New England journal of medicine. 372(17):1629-38. 2015.
 • Lever A, Mackenzie I. Sepsis: definition, epidemiology, and diagnosis. BMJ. 2007 Oct 27;335(7625):879-83. Review. PubMed PMID: 17962288; PubMed Central PMCID: PMC2043413.
 • Levy MM, Fink MP, Marshall JC, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med 2003;31:1250-6.
 • Lynn LA. The diagnosis of sepsis revisited – a challenge for young medical scientists in the 21st century. Patient safety in surgery. 8(1):1. 2014.
 • Shankar-Hari M, Bertolini G, Brunkhorst FM, et al. Judging quality of current septic shock definitions and criteria. Critical care. 19(1):445. 2015.
 • Shankar-Hari M, Deutschman CS, Singer M. Do we need a new definition of sepsis? Intensive care medicine. 41(5):909-11. 2015.
 • Singer  M, Deutschman  CS, Seymour  CW,  et al.  The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016 doi:10.1001/jama.2016.0287.
 • Seymour  CW, Liu  VX, Iwashyna  TJ,  et al.  Assessment of clinical criteria for sepsis: for the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA.2016 doi:10.1001/jama.2016.0288.
 • Shankar-Hari  M, Phillips  GS, Levy  ML,  et al.  Developing a new definition and assessing new clinical criteria for septic shock: for the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016 doi:10.1001/jama.2016.0289.
 • Vandijck D, Decruyenaere JM, Blot SI. The value of sepsis definitions in daily ICU-practice. Acta clinica Belgica. 61(5):220-6. 2007.

Acilci.Net Kaynakları

FOAMed Kaynakları

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..