Skip to content

Tako-Tsubo Kardiyomiyopatisi

Tanım

 • İskemik göğüs ağrısı, EKG değişiklikleri, ekokardiyografide karakteristik duvar haraket anormallikleri ile birlikte +/- artmış kardiyak enzim oluşturan bir STEMI taklitidir.
 • Tipik olarak ciddi emosyonel stres durumunda ortaya çıkar (“kırık kalp sendromu”)
 • Hastaların anjiografide koroner arterleri normaldir.
Tako Tsubo kardiyomiyopatisi Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Tako Tsubo kardiyomiyopatisi
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Özet

Geçtiğimiz 20 yılda Japonya’da tanımlandıktan itibaren, Tako Tsubo tanısı, muhtemelen kardiyolojide anjiografinin artmış kullanımına bağlı gitgide artmıştır.

Tako Tsubo kardiyomiyopatisi için Mayo Clinic Kriterleri (yaygın ancak evrensel olarak kabul edilmemiş)

1. Yeni EKG değişiklikleri (ST elevasyonu veya T dalga inversiyonu) veya ılımlı troponin artışı.

2. Tek bir vasküler bölgeden ileri yayılan bölgesel duvar anormallikleri ile birlikte sol ventrikülün (apikal ve mid ventriküler segmentler) geçici haraketsizliği/haraket bozukluğu.

3. >%50 koroner arter stenozu veya sorumlu bir lezyon olmaması.

Neden Tako-Tsubo Kardiyomiyopatisi deniyor?

Apikal akinezi olan sol ventrikül kayda değer ölçüde japonyada ahtapot yakalamak için kullanılan kavanoza benzemektedir.

(A) Ventikülogram (B) ahtapot kavanozu ("Tako Tsubo")
(A) Ventikülogram (B) ahtapot kavanozu (“Tako Tsubo”)
Tako-Tsubo Ventikülogram
Tako-Tsubo Ventikülogram

Neler Tako Tsubo’ya yol açar?

Klasik olarak ani emosyonel stres yaşayan post menopozal kadınlarda ortaya çıkar.

Katekolamin deşarjı

 • Mikrovasküler spazm
 • Sempatik sinir sistemi aktivasyonu
 • Altta yatan sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı

Katekolaminlerde ani deşarjın neden olduğu kabul edilmektedir ancak bu deşarjın neden tipik duvar haraket bozukluğuna neden olduğu hala tartışma konusudur. En yaygın kabul edilen görüş, sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığının da rolü olmakla birlikte,  katekolaminlerin mikrovasküler spazma neden olmasıdır. Sempatik sinir sistemi de bu olaya dahildir – laboratuvar ortamında kardiyak sempatektomi ile bu durumun önüne geçilebilmektedir, apikal dağıtım sempatik sinir liflerinin burada en yüksek yoğunlukta olmasıyla açıklanmaktadır. Benzer kardiyak histopatolojik özellikler subaraknoid kanamalı hastalarda görülmektedir.

Peki acil serviste ne yapıyoruz?

Tako tsubo kardiyomiyopatisi acil serviste STEMI’den ayırt edilemez. Bu iki durumu birbirinden ayırt etmek için güvenle kullanılabilecek bir kriter bulunmamaktadır. Lokal STEMI protokolünüzü uygulamanız gerekmektedir.

Tako-tsubo benzer EKG ile birlikte olan STEMI’lerden daha iyi prognozludur ancak kesinlikle benign değildir.

Octopus2

Yazar Katkıları

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • ClinicalCases Blogspot with Dr Ves: Takotsubo cardiomyopathy broken heart syndrome
 • Akashi YJ, Goldstein DS, Barbaro G, Ueyama T.Takotsubo cardiomyopathy: a new form of acute, reversible heart failure.Circulation. 2008 Dec 16;118(25):2754-62.PMID: 19106400
 • Abdulla I, Ward MR.Tako-tsubo cardiomyopathy: how stress can mimic acute coronary occlusion.Med J Aust. 2007 Sep 17;187(6):357-60. PMID: 17874985
 • Banning et al. Takotsubo cardiomyopathy BMJ 2010;340:c1272.
 • Salim S. Virani, MD, A. Nasser Khan, MD, Cesar E. Mendoza, MD, Alexandre C. Ferreira, MD, and Eduardo de Marchena, MD Takotsubo Cardiomyopathy, or Broken-Heart Syndrome Tex Heart Inst J. 2007; 34(1): 76–79.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..