Skip to content

Tanım

Trifasiküler blok (TFB) bu üç fasikülün tümünde ileti bozukluğu varlığını içermektedir:

 • Sağ dal demeti (RBB)
 • Sol anterior fasikül (LAF)
 • Sol posterior fasikül (LPF)

fascicles

İnkomplet ve komplet trifasiküler blok karşılaştırılması

Trifasiküler blok üç fasikülün hepsinde yetmezlik olup olmamasına bağlı inkomplet veya komplet olabilir.

İnkomplet trifasiküler blok

İnkomplet trifasiküler blok iki elektrokardiyografik patternlerin biri ile ayırt edilebilir:

Komplet trifasiküler blok

TFB Patternleri

İnkomplet trifasiküler blok
Komplet trifasiküler blok

Bifasiküler blok + 3. Derece AV blok

Trifasiküler blok ile ilgili en yaygın pattern 1. Derece AV blok ile bifasiküler blok kombinasyonudur.

Önemli. Bifasiküler blok artı birinci veya ikinci derece AV blok kombinasyonu olan hastalarda AV bloğun kalan fasikülde mi ( “gerçek” bir trifasiküler blok) yoksa AV düğüm seviyesinde mi (teknik olarak trifasiküler blok değil) olduğunu söylemek yüzeysel EKG ile genellikle mümkün olmamaktadır.

Klinik Sonuçları

 • Toplam riskin düşük olmasına rağmen, inkomplet trifasiküler blok tam kalp bloğuna ilerleyebilir.
 • Senkop ile başvuran hastalardan EKG’sinde inkomplet trifasiküler blok olanların, tam kalp bloğu atakları geçiriyor olmaları mümkün olduğundan kardiyolojik araştırma için yatışı gerekmektedir. Bu hastalardan bazıları kalıcı pacemaker takılmasına ihtiyaç duyarlar (Klas II endikasyon).
 • Birinci derece AV blok ile birlikte asemptomatik bifasiküler blok pace endikasyonu değildir (klas III).

Temel Nedenler

 • İskemik kalp hastalığı
 • Hipertansiyon
 • Aort stenozu
 • Anterior MI
 • İleti sisteminin primer dejeneratif hastalığı (Lenegre/Lev’s hastalığı)
 • Konjenital kalp hastalığı
 • Hiperkalemi (tedavi ile düzelir)
 • Digoksin toksisitesi

Örnek EKG’ler

Örnek 1
Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

İnkomplet trifasiküler blok:

 • Sağ dal bloğu
 • Sol aks sapması ( = sol anterior fasiküler blok)
 • Birinci derece AV blok

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

İnkomplet trifasiküler blok

 • Sağ dal bloğu
 • Sol aks sapması (=sol anterior fasiküler blok)
 • Birinci derece AV blok

Örnek 3

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Komplet trifasiküler blok

 • Sağ dal bloğu
 • Sol aks sapması (sol anterior fasiküler blok)
 • Üçüncü derece kalp bloğu

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Hampton, JR. The ECG in Practice (5th edition), Churchill Livingstone 2008.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..