Skip to content

Mehmet Birkan Korgan

Mehmet Birkan Korgan

Mehmet Birkan Korgan

Egede başladığı tıp hayatına Ege Acilde devam etmiş, artık Marmara Acilde uzmanlığını sürdürmektedir. Doğa'sının peşinden koşmak dışında fırsat bulursa futbol oynar, snooker izler
AHA Kılavuzları
Mehmet Birkan Korgan

2019 AHA İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kılavuz Güncellemesi

Son olarak 2015’de yayınlanan Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu bilindiği gibi AHA tarafından her 5 yılda bir yayınlanmakta. Bir sonraki kılavuz yayınlanana kadar arada geçen bu sürede ise yapılan yeni çalışmalar ışığında eski kılavuza güncellemeler eklenmekte.
Bu yazımızda sizlere Kardiyak arrest sırasında İleri Havayolu, Vazopressör ve ECMO kullanımı konusunda yayınlanan güncellemeden bahsedeceğiz.

Direk Grafi
Mehmet Birkan Korgan

Pediatrik Hastalarda Dirsek Grafisi Değerlendirme

Çocukluk çağında görülen kırıkların %65-75’ini üst ekstremite kırıkları oluştururken, bunların da %10 kadarı dirsek bölgesinde görülmektedir. Dirsek travması sonrası

Enfeksiyon
Mehmet Birkan Korgan

Sinüzit

Sinüzit ya da çoğunlukla nazal mukozal inflamasyonun da olaya eşlik ettiği haliyle Rinosinüzit sinüzal kavitenin ve nazal mukozanın inflamasyonudur. 

Çevresel Aciller
Mehmet Birkan Korgan

Siyanür Zehirlenmeleri Yaklaşımı

Maruz kaldıktan sonra dakikalar içinde ölüme sebep olabilen siyanür, antik çağlardan günümüze kadar cinayet, suikast ve intihar aracı olarak

Gastroenteroloji
Mehmet Birkan Korgan

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları

Ülseratif Kolit (ÜK) ve Crohn Hastalığı (CH) olmak üzere başlıca iki formu bulunan İnflamatuvar Barsak Hastalıkları (İBH) gastrointestinal sistemin

baş ağrısı
BT
Mehmet Birkan Korgan

Acil Serviste Baş Ağrısı Yaklaşımı

Baş ağrısı tüm acil servis başvurularının %3-5ini oluştursa da sadece az bir kısmının altında hayatı tehdit edici sebepler yatmaktadır.

Karın ağrısı
Gastroenteroloji
Mehmet Birkan Korgan

Acil Serviste Karın Ağrısı Yaklaşımı

Karın Ağrısı Hastasına Yaklaşım Acil Serviste yeni bir gün daha başladı. Bir önceki şiftten kalan hastaları geceki ekibin yorgun

Elektrik yaralanmaları
Çevresel Aciller
Mehmet Birkan Korgan

Elektrik Yaralanmaları Yönetimi

Acil serviste Elektrik Yaralanmaları Yönetimi Yaygın bir travma nedeni olan elektrik yaralanmaları, düşük voltaj(<1000v), yüksek voltaj(>1000v) veya yıldırım hasarı