Skip to content

Cevabı Görselinde: Vaka tartışması 1

Acil serviste karşınıza çıkan hastayı ilk gördüğünüzde hasta ile ilgili birkaç tanı kafanızda genellikle şekillenir. Hatta birçok Acil hekimi, eminim, hasta ile ilgili kafasında soruları yanıtlamadan başka bir konuya geçemez ve bu yüzden hastanın tetkiklerini daha yapılırken takip eder. Bazı hastalar ise bilgi verme konusunda başvurusu gereği çok cimridir. Özellikle hasta yaşlı, HİPOTANSİF ve bilinci bozuksa. Bu durumda tanı sizin bilgi ve becerilerinize emanettir.

Bir Bakışta Ultrason: Hipotansiyon

 • 61 yaşlarında erkek hasta, bilinç bulanıklığı ile acil servise getiriliyor
 • İlk bakışta soğuk ve terli görünümde, bilinç konfüze ve ajite halde.
 • TA: 60-40 mm/Hg, NB: 120 atım/dk ve vücut ısısı normal.
 • Ultrason görüntünüz..
Abdominal-aort-rüptürü.
Abd.-aorta.-rüptür
aort anevr. rüpt.

Tanınız (görmek için tıklayın)

Retroperitoneal alana rüptüre Abdominal Aort Anevrizması (AAA)

Beyaz ve Sarı okların gösterdiği patolojiler ne olabilir?

Beyaz ok: Tromboze alan, Sarı ok: Rüptüre alan

Yorum

 • Aort anevrizmalarının %80’i abdominal aort anevrizmasıdır.
 • AAA hastaların %75’i asemptomatiktir ve hastaların %20’si rüptür ile hastaneye başvurur.
 • Rüptüre AAA klasik triadı; sırt veya karın ağrısı, hipotansiyon ve pulsatil karın kitlesidir fakat hastaların ancak yarısında tüm bulgular görülür.
 • AAA rüptürü %80-90 posterolateral duvardan retroperitona açılır ve rüptür gelişen AAA vakalarında mortalite % 50-60’dır.
 • 3–5 cm çaplı AAA’da, yıllık anevrizma çap artışı 0,5 cm’den az olan veya hiç artış olmayan hastalarda izlem önerilmektedir.
 • Cerrahi tedavi yöntemi olarak da iki strateji mevcuttur. o Açık cerrahi o Endovasküler cerrahi (EVAR)
 • Nedeni bilinmeyen hipotansif hastada 6 bölgenin abdominal ve toraks taraması yapılmalıdır.
  • Subksifoid veya apikal pencereden kalbin kontraktilitesi, odacıkların boyutları ve perikardiyal efüzyon taraması. Yapılabiliyorsa parasternal uzun aks ve suprasternal pencereden çıkan ve arcus aortanın değerlendirilmesi
  • İnferior vena cava kollabsı ile volüm durumu
  • Abdominal aortanın diyaframdan bifürkasyona, transvers ve longitudinal taranması
  • Sağ üst kadran (hepatorenal) ve akciğer tabanının serbest sıvı açısından taranması
  • Sol üst kadran (splenorenal) ve akciğer tabanının serbest sıvı açısından taranması
  • Pelvik bölgenin serbest sıvı açısından taranması

Kaynaklar

 1. Atkinson PR, et al. Abdominal and Cardiac Evaluation with Sonography in Shock (ACES): an approach by emergency physicians for the use of ultrasound in patients with undifferentiated hypotension. Emerg Med J. 2009;26:(2)87-91.
 2. Ghane MR, Gharib MH, Ebrahimi A, et al. Accuracy of Rapid Ultrasound in Shock (RUSH) Exam for Diagnosis of Shock in Critically Ill Patients. Trauma Mon. 2015;20:(1)e20095.
 3. Yazgan Ö ve ark. Spontan tromboze olan rüptüre aort anevrizması. doi: 10.5505/abantmedj.2015.92408

“Cevabı Görselinde” serisinin diğer yazıları.

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

4 Yorumlar


blank
Ara
Yükleniyor..