Skip to content

Cevabı Görselinde – Vaka Tartışması 13

Bir bakışta ultrason: Nadir bulgular

25 yaşında genç kadın hasta, karın ağrısı ile başvuruyor. Hasta Türkçe bilmiyor ve tercümanı da yok. Muayenesinde yaygın batın hassasiyeti mevcut fakat defans/rebound yok. Vitallerinde belirgin patoloji saptanmıyor.

Yapılan batın ultrasonunda..

blank

Tanınız (görmek için tıklayın)

Vena kava inferior trombozu

Yorum (görmek için tıklayın)

Derin ven trombozunun (DVT) yıllık insidansı %1 civarındadır ve bu hastaların %4-15’inde inferior vena kava (IVC) trombozu mevcuttur. (1) IVC trombozunun mortalite oranı DVT’ninkine göre iki kat artmıştır. Tedavi edilmeyen olgularda; post trombotik sendrom (%90), pulmoner emboli (%30) ve venöz ülserasyon (%15) görülebilmektedir. (2)

Sarı ok, aorta; mor ok, vertebra; turuncu ok, VKİ (doppler akımı izlenmiyor)
Sarı ok, aorta; mor ok, vertebra; turuncu ok, VKİ (doppler akımı izlenmiyor)

Etiyoloji

Konjenital Anormal VKİ

VKİ trombozu, konjenital VKİ anomalisi olan hastaların %60-70’inde izlenmektedir. (2) Ayrıca bilateral iliofemoral DVT saptanan hastaların sadece %10’unda normal VKİ saptanmıştır. (1) Konjenital VKİ anomalileri üçe ayrılır; infrarenal, renal ve suprarenal. (2)

Konjenital vena kava inferior anomalileri
Konjenital vena kava inferior anomalileri

Konjenital Normal VKİ

  1. Protrombotik faktörler; trombofili, malignensi, oral kontraseptifler, sigara, obezite, gebelik ve nefrotik sendrom
  2. Abdominal patolojiler; renal hücreli tümörler, VKİ dıştan bası yapan nedenler, abdominal travma/cerrahi.

VCİ filtreleri ve kateterler de yine tromboza eğilim oluşturabilmektedir.

Klinik olarak; akut VKİ trombozunda sırt ve kalça ağrısı, bacaklarda şişlik (DVT) ve nefes darlığı (PE) olabilir. Kronik olgularda sıklıkla oluşan kollateraller nedeniyle şikayetler daha yavaş ilerlemektedir.

Tedavi

Antikoagülasyon, tedavinin esas kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca akut olgularda (<14 gün) trombolizis ve anjio/stent tedavisi faydalı iken kronik olgularda (>28 gün) anjio/stent faydalı gözükmektedir.

Bizim hastamızda daha sonra öğrendik ki, hastanın tanısı mevcut ve warfarin tedavisi zaten kullanmaktadır. İlgili branşlarla konsulte edilen ve protrombin düzeyi efektif olan hasta şikayetlerinin azalması üzerine önerilerle taburcu edildi.

Ana iliak vende, infrarenal seviyede ve vena kava inferiorda lümende dolum defekti (Trombüs)
Ana iliak vende, infrarenal seviyede ve vena kava inferiorda lümende dolum defekti (Trombüs)

Kaynaklar

  1. McAree B, O’Donnell M, Fitzmaurice G, Reid J, Spence R, Lee B. Inferior vena cava thrombosis: A review of current practice. V. 2013;18(1):32-43. doi: 101177/1358863×12471967
  2. Alkhouli M, Morad M, Narins CR, Raza F, Bashir R. Inferior Vena Cava Thrombosis. J. 2016;9(7):629-643. doi: 10.1016/j.jcin.2015.12268

Editör: Serkan Emre Eroğlu

“Cevabı Görselinde” serisinin diğer yazıları.

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

2 Yorumlar


blank
Ara
Yükleniyor..