Skip to content

Cevabı Görselinde – Vaka Tartışması 6

Bir bakışta ultrason: Ağrılı testis, renkler ve dalgalar

14 yaşında erkek çocuk hasta, acil servisinize sol testiste ağrı şikayetiyle başvuruyor. Şikayetlerinin son 4-5 saattir olduğunu söylüyor. Fizik muayenede etkilenen tarafın şiş ve ağrılı olduğu görülüyor. İdrarda yanma tariflemiyor. Vital bulgularında ateşi yok ve diğerleri normal sınırlarda izleniyor.

Ultrason görüntünüz..

Testis torsiyonu

Tanınız (görmek için tıklayın)

Testis torsiyonu

Yorum (görmek için tıklayın)

Testiküler torsiyon, ilk önce venöz ve sonrasında arteriyel kompresyon sonucunda, kan akımının parsiyel veya tam obstruksiyonu ile meydana gelir. En sık 12-18 yaş arasında izlenir.

Obstruksiyon ilk 6 saatte düzeltilirse, geri dönüşümün %100 olduğu belirtilmektedir. İlk 24 saatten sonra ise %10′ nun altına düşer.

Lineer prob, bu iş için seçilecek ilk probtur. Hasta supin pozisyonda yatarken, skrotum alttan havlu veya benzeri birşeyle desteklenmeli ve mümkünse ılık jel kullanımı önerilmektedir.

Ok, epididimal baş; T, testis
Ok, epididimal baş; T, testis

Taramaya ağrının olmadığı taraftan başlanmalı, hem transvers hem de longitudinal olarak görüntülenmelidir. Testisin tamamı, epididim ve mümkünse spermatik kord incelenmelidir. B modda inceleme sonrası renkli veya power doppler ile görüntüler tekrarlanmalı, hem testisin hem de epididimin kan akımı kontrol edilmelidir.

Spermatik kord, girdap bulgusu
Spermatik kord, girdap bulgusu
PMID: 18946103

Ağrılı olan tarafta da aynı görüntüler elde edilip, tanıya yönelik sonografik bulgular aranmalıdır;

 • Spermatik kordun, B modda veya dopplerde girdap işaretinin veya sarmal görüntüsünün izlenmesi hem inkomplet hem de komplet torsiyon için yüksek spesifik bir bulgudur.
 • Testis ve epididimis boyutlarında artış sıklıkla izlenir.
 • Süre ilişkili bulgular,
  • Erken; homojen içerikli, venöz göllenme nedeniyle hipoekoik/siyaha yakın testis görünümü.
  • Geç; hiperekoik-nekrotik alanlar içerisinde hipoekoik-hemoroji alanları olması sebebiyle heterojen içerikli testis.
 • Reaktif hidrosel bulgusu
Testis-doppler, Solda (torsiyone); hipoekoik, boyutu artmış testis ve hidrosel görünümü.
Solda (torsiyone); hipoekoik, boyutu artmış testis ve hidrosel görünümü. Sağda normal testis görünümü.
 • Bozulmuş kan akımı,
  • Komplet torsiyon, renkli/power dopplerde santral kan akımının izlenmemesi ile tanınır. Komplet kesilme, torsiyonların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Çalışmalarda renkli/power doppler ultrasonun tanısal değeri, % 86-90 sensitivite ve % 80-100 spesifite arasındadır.
  • Inkomplet torsiyon, daha nadir görülmekle birlikte, renkli/power dopplerde sıklıkla azalmış fakat nadiren de olsa normal akım mevcuttur. Bu durumda yapılacak olan, spektral dopplerde artmış veya azalmış arter ve ven dalga formunu aramak ve diğer testisle karşılaştırmaktır.
Spectral doppler, arteriyal akım
Spectral doppler, normal arteriyal akım

Konu ile ilgili Ersin’in ACR kriterleri yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yazı sadece testiküler torsiyon için sonografik bilgi vermektedir, tanınız net değil ise, farklı ayırıcı tanılar için konsultasyon isteyin.

Ameliyat notu ve görüntüsü (görmek için tıklayın)

Cerrahi sırasında testisin yaklaşık 2 tur (720 derce) torsiyone olduğu ve testis ile epididimin mor-siyah renkte nekrotik görünümde olduğu görüldü. Sıcak uygulama sonrasında ise renklerinde bir miktar açılma gözlendi.

testis torsiyonu, ameliyat görüntüsü

Kaynaklar

 • Cosby K.S., Kendall J.L. (2013). Practical Guide to Emergency Ultrasound. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins
 • Wright S, Hoffmann B. Emergency ultrasound of acute scrotal pain. European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine. 22(1):2-9. 2015.
 • Cassar S, Bhatt S, Paltiel HJ, Dogra VS. Role of spectral Doppler sonography in the evaluation of partial testicular torsion. Journal of ultrasound in medicine : official journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine. 27(11):1629-38. 2008.
 • http://www.emresus.com/?p=364 (son giriş 20.05.2016)
 • http://radiopaedia.org/articles/testicular-torsion (son giriş 20.05.2016)
 • https://www.inkling.com/read/introduction-bedside-ultrasound-dawson-mallin-1st/chapter-10/section-3-pathology

“Cevabı Görselinde” serisinin diğer yazıları.

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..