Skip to content
Reklam

COVID-19 Erişkin Hasta

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Bu yazının Podcast Seslendirmesi

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Yusuf Ali Altuncı

Acil Tıp Yardımcı Doçenti, Ege Üniversitesi Acil Tıp AD. Asistanlığı, kıdemlinin kral olduğu dönemde çömez, çömezin kral olduğu dönemde kıdemli, olarak kavganın doğduğu Mezopotamya topraklarında geçmiştir. Ekibin Editörü, ekran yüzü ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yapmaktadır. [email protected]

Sağlık çalışanlarının riskleri

COVID-19’un bulaşı öncelikle damlacık yoluyla gerçekleşir. Bu damlacıklar yerçekiminden etkilenir ve yakın temastan doğrudan bulaşmaya veya yüzey kontaminasyonuna neden olabilir (virüs saatlerce günlerce aktif kalabilir). Bununla birlikte, bazen havadaki partiküller daha uzak mesafelere ulaşabilir ve solunarak bulaşma riskini artırabilir.

COVID-19 Hava yolu yönetimi sırasında aerosol üretimi

Aerosol üreten olaylar
 • Öksürük / hapşırma
 • Yetersiz contalı NIV veya pozitif basınçlı ventilasyon *
 • Yüksek akış nazal oksijen (HFNO)
 • Nebulize / atomize ilaçların basit yüz maskesi ile verilmesi
 • Kardiyopulmoner resüsitasyon (entübasyondan önce)
 • Trakeal aspirasyon (kapalı bir sistem olmadan)
 • Trakeal ekstübasyon
Aerosol oluşumuna açık prosedürler
 • Larengoskopi
 • Trakeal entübasyon
 • Bronkoskopi / Gastroskopi
 • FONA prosedürleri (trakeostomi, krikotiroidotomi)

*Kaçak güvenilirliği Trakeal tüp> supraglottik hava yolu> yüz maskesi

Havayolu yönetimi süreci, aşağıdaki nedenlerden dolayı aerosol bazlı bulaşma için yüksek riskli bir dönemdir.

 • Hasta hipoksi nedeniyle ajite veya saldırgan olabilir
 • Hastanın kişisel koruyucu ekipmanı (KKE) çıkarılmak zorundadır
 • Hekim hastanın hava yoluna yakındır
 • Laringoskopi ve entübasyon aerosol oluşumuna karşı savunmasızdır
 • Aerosol üretimine yatkın bir durumdur
Entübe/maskeli hasta bağlantı şeması

COVID-19 Entübasyon Arabası Önerilen İçerik

 • Videolaringoskop (hastaya uygun blade)
 • Direkt laringoskop (hastaya uygun blade)
 • Bougie / Stilet
 • 10ml şırınga
 • Tüp bağı
 • Lubrican
 • Endotrakeal tüpler (hasta için uygun boyut)
 • İkinci nesil supraglottik hava yolu (hastaya göre)
 • Orofaringeal hava yolu ve nazofaringeal hava yolu (hastaya göre)
 • Bistüri ve bougie cerrahi hava yolu kiti
 • Geniş çaplı nazogastrik tüp (hasta için uygun ebat)
 • Sürekli dalga formu ETCO2
 • Viral filtre
 • Aspirasyon

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE)

 • “Buddy sistemi”: Tüm personel ideal olarak, odaya girmeden önce ‘Gözcü’ olarak hareket eden özel olarak eğitilmiş ve atanmış bir personel tarafından yönlendirilen KKE’leri takma ve çıkarma özelliğine sahip olmalıdır. Bu, görev odaklı personelin KKE ihlallerine karşı korunmasına ve entübasyon ekibinin yaşadığı stresi azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Entübasyon yapacak, Havayolu Asistanı ve Takım Lideri için KKE (cerrahi havayolu yapması gerekebilir):
  • Koruyucu elbise, cerrahi bone, N95 maske, göz koruması için gözlük yerine yüz siperini düşünün, çift eldiven düşünün.
  • Dış eldivenler (kullanılıyorsa) hava yolu yönetimi tamamlandıktan sonra dikkatlice çıkarılmalıdır.
  • Bu KKE düzeyi endotrakeal tüpün yeniden konumlandırılması/değiştirilmesi, bronkoskopi ve perkütan dilatasyonel trakeostomi için de kullanılmalıdır
 • Diğer ekip üyeleri için KKE
  • Elbise, eldiven, N95 yüz maskesi, göz koruması.
 • Enfeksiyon kontrolü ve personel güvenliği öncelikli olmaya devam edecektir. El hijyeni süreçlerinin titizlikle takip edilmesi gerekir.
 • KKE’lerin hem takılması hem de çıkarılması için hastane ve/veya DSÖ yönergelerini izleyin
 • Baştan savma davranmanın, sağlık çalışanlarına virüs bulaşması için yüksek riskli bir adım olduğunu kabul edin

Kaynak

Önemli not: THE MEDICAL JOURNAL OF AUSTRALIA’da yayınlanmak üzere gönderilen bir makalenin ön baskısıdır. Değişiklikler nihai yayından önce yapılabilir. Tam metin için burayı tıklayınız.

Reklam

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Reklam