Skip to content

Bradikardi ve kardiyak yetmezlik ile sonuçlanan anormal sinüs düğümü işlevi ile karakterize hastalık.

 

Nedenleri

 • Kaynağı multi faktöryeldir.
 • Nedenleri dahili veya harici olarak ele alınabilir.

Dahili Nedenler

 • İdiyopatik dejeneratif fibroz (en yaygın).
 • İskemi.
 • Kardiyomiyopatiler.
 • İnfiltratif hastalık (ör. sarkoidoz, hemakromatoz.)
 • Konjenital anomallikler.

Harici Nedenler

Sinüs Düğümü İşlev Bozukluğunda EKG

EKG anormallikleri değişken ve intermittan olabilmektedir. Sinüs düğümü fonksiyon bozukluğunda aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok EKG anormalliği görülebilmektedir:

 • Sinüs bradikardisi
 • Sinüs aritmisi – yaşlı hastada solunumsal patern olmadan sinüs düğümü fonksiyon bozukluğu ile birliktelik gösterir.
 • Sinoatriyal kaçış bloğu
 • Sinüs arresti – duraklama > 3 saniye
 • Yavaş ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyon
 • Bradikardi-taşikardi sendromu.

Bradikardi-taşikardi sendromu 

 • Sıklıkla supraventriküler kökenli, paroksismal taşikardi ile değişkenlik gösteren bir bradikardi vardır.
 • Taşiaritminin kesilmesi gecikmiş sinüs iyileşmesinin bir periyodu olabilir – ör. sinüs duraklaması veya kaçış bloğu.
 • Gecikmiş iyileşmenin bu periyodu belirgin ise senkop ile sonuçlanabilir.

Klinik Belirtiler

 • Genellikle yaşlılarda görülse de sinüs düğümü fonksiyon bozukluğu tüm yaş gruplarını etkileyebilmektedir.
 • Belirtiler, kardiyak ritim anormalliği ile birlikte giden kardiyak output azalması ve hedef organ hipoperfüzyonuna bağlıdır.
 • Senkop, presenkop, sersemlik, halsizlik ve çarpıntı gibi geniş bir klinik belirti yelpazesi.

Tedavi

 • Harici nedenlerin düzeltilmesi / ortadan kaldırılması ör. non-esansiyel ilaçlar.
 • Pacemaker yerleştirilmesi – EKG anormalliklerinin ve klinik semptomların birbiriyle ilişkili olması gerekmektedir.

Sinüs Düğümü Fonksiyon Bozukluğunda Pace Önerisi

Sınıf I – Kalıcı pacelemenin faydalı ve etkili olduğuna dair kanıt ve/veya görüş birliği.

 • Belirti oluşturan sık sinüs duraklamaları dahil, dökümante edilmiş semptomatik bradikardi ile birlikte olan sinüs düğümü fonksiyon bozukluğu. Bazı hastalarda, bradikardi iyatrojeniktir ve ilaç tipi ve dozunun kabul edilebilir başka bir alternatifinin olmadığı esansiyel uzun süreli ilaç tedavisinin sonucu olarak meydana gelmektedir.
 • Semptomatik kronotropik yetersizlik.

Sınıf IIa – Çelişkili kanıt/görüş farkı var ancak ağırlıklı olarak kanıt/görüş lehine.

 • Bradikardi ile tutarlılık gösteren belirgin belirtiler ile gerçekteki bradikardi varlığı arasındaki ilişki dökümante edilmemiş olmakla beraber, spontan veya zorunlu bir ilaç tedavisinin sonucu olarak meydana gelen, 40 vuru/dakikadan daha yavaş kalp hızı ile birlikte olan sinüs düğümü fonksiyon bozukluğu.
 • Elektrofizyolojik çalışmalarda sinüs düğümü fonksiyonunun major anormallikleri ortaya çıktığında veya provake edildiğinde açıklanamayan orijinden kaynaklanan senkop.

Sınıf IIb – Kanıtlanmış fayda/etkinliğin daha zayıf olduğu, çelişkili kanıt/görüş farkı.

 • Minimal semptomlu hastalarda, uyanıkken 40 vuru/dakika altında kalp hızı.

Sınıf III – Kalıcı paceleme faydalı/etkin değil ve bazı vakalarda zararlı olabilir.

 • Önemli sinüs bradikardisinin (40 vuru/dakikanın altında kalp hızı) uzun dönem ilaç tedavisi sonucunda görüldüğü hastalar da dahil olmak üzere, asemptomatik hastalarda sinüs düğümü fonksiyon bozukluğu.
 • Yavaş kalp hızı ile ilişkili olmadığı kesin olarak dökümante edilmiş, bradikardiyi düşündüren semptomları olan hastalarda sinüs düğümü fonksiyon bozukluğu.
 • Zorunlu olmayan ilaç tedavisine bağlı semptomatik bradikardi ile birlikte sinüs düğümü fonksiyon bozukluğu.

EKG Örnekleri

Örnek 1 – Sinüs arresti

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Sinüs arresti:

 • sinüs düğümü aktivitesinin > 3 saniye olmaması (kayıp P dalgası).

Örnek 2: Bradikardi-taşikardi sendromu

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Bradikardi-taşikardi sendromu:

 • Uzun sinüs duraklamaları (6 saniyeye kadar) arasına serpişmiş taşikardi atakları.
 • Sinüs hızı, 40 vuru/dakikadan, bazı yerlerde 10 vuru/dakikaya inecek şekilde, aşırı derecede yavaştır.
 • Sinüs vurularını 140 vuru/dakika civarında kavşak taşikardisi takip etmektedir.

Yazar Katkıları

Metin (temel içerik): John Larkin

EKG’ler ve yorumlaması: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Surawicz B, Knilans TK. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice. 6th Edition. Saunders Elsevier 2008.
 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Brady WJ, Truwit JD. Critical Decisions in Emergency & Acute Care Electrocardiography. Wiley Blackwell 2009.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..