Skip to content

Sinüs Taşikardisi

Melis Efeoğlu

Yayın tarihi:

23 Haziran 2014 ~

kategoriler:

Reklam

[box type=”info” align=”aligncenter” ]Erişkinde > 100 vuru/dakika veya çocukta yaşına göre normal sınırın üzerinde istirahat kalp hızı. [/box]

 

Çocuklarda normal kalp hızları

 • Yenidoğan : 110 – 150 vuru/dakika
 • 2 yaş : 85 – 125 vuru/dakika
 • 4 yaş : 75 – 115 vuru/dakika
 • 6 yaş ve üzeri : 60 – 100 vuru/dakika

Nedenleri

Farmakolojik olmayan

Farmakolojik

 • Beta agonistler : adrenalin, isoprenalin, salbutamol, dobutamin
 • Sempatomimetikler : amfetaminler, kokain, metilfenidat
 • Antimuskarinikler : antihistaminikler, TCA’lar, karbamazepin, atropin
 • Diğer : kafein, teofilin, marihuana

Faydalı Bilgi

Çok yüksek kalp hızlarında P dalgaları kendisinden önce gelen T dalgasının içerisinde gizlenip deve hörgücü görünümü meydana getirebilir.

Sinüs taşikardisinde gizlenmiş P dalgaları ("deve horgücü" görünümü).
Sinüs taşikardisinde gizlenmiş P dalgaları (“deve horgücü” görünümü).
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Örnek EKG

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Sinüs taşikardisi:

 • Kalp hızı 150 vuru/dakika.
 • P dalgaları kendisinden önce gelen her bir T dalgasının içerisinde gizlenmiştir.

[divider]

Yazar Katkıları

[divider]

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Surawicz B, Knilans TK. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice. 6th Edition. Saunders Elsevier 2008.

LITFL

Reklam

Yorumlar

2 Yorumlar


Melis Efeoğlu

YAZAR

Acilci.net çevirmeni ve ilk kadın yazarıdır. Melis, 1 yıldan kısa bir sürede LITFL EKG Kütüphanesi’nin tamamını çevirdi. LITFL ile ortak planlanan bu projenin tamamı onun eseri. Hala eski yazıların güncellenmesi ve bağlantılarının kalıcılığını sağlamak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Acil Tıp uzmanlığını alan Melis, şu an yine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.
Reklam
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin