Skip to content
Reklam

Özet

EKG, zehirlenme hastalarına yaklaşımda ve bu hastaların yönetiminde şu amaçlarla önemlidir:

 • Tarama
 • Tanı
 • Prognoz
 • Yönetim ve taburculuğa kılavuzluk etmesi açısından gelişmelerin takibi.

 

Tarama testi olarak kullanımı

Kasıtlı olarak kendisini zehirleyen tüm hastalara 12 derivasyonlu EKG çekilmelidir.

 • Non-invaziv
 • Ucuz
 • Kolaylıkla erişilebilir.
 • Okkült ancak potansiyel olarak ölümcül kardiyak iletim anormalliklerini saptar.

 

Kardiyotoksisite mekanizma ve belirtileri

Hızlı sodyum kanal blokajı kardiyak aksiyon potansiyelinin faz 0’da yavaşlamasına yol açar.
 • Geniş QRS
 • QRS sonunda sağ aks sapması
 • Bradikardi (diğer faktörlere bağlı olarak taşikardi daha sık görülür)
 • Ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon

Sodyum kanal blokörü toksisitesi detaylı EKG bulguları için tıklayın.

 

Kardiyak repolarizasyon süresince hücre dışına potasyum çıkışının blokajı
 • QT aralığında uzama
 • Torsades de pointes

 

Kardiyak glikozidler ile Na+-K+ -ATPaz pompası blokajı
 • Artmış otomatisite
 • Azalmış AV düğüm iletimi (1. İla 3. Derece kalp bloğu)

Detaylı EKG bulguları için tıklayın.

 

Kalsiyum kanal blokajı
 • Sinüs bradikardisi
 • Azalmış AV düğüm iletimi (1. İla 3. Derece kalp bloğu)
 • Ventrikül içi iletim bozuklukları

 

Beta adrenerjik reseptör blokajı
 • Sinüs bradikardisi
 • Azalmış AV düğüm iletimi (1. İla 3. Derece kalp bloğu)

Detaylı EKG bulguları için tıklayın.

 

Miyokardiyal iskemi
 • ST segment çökmesi veya elevasyonu
 • İletim anormallikleri

Detaylı EKG bulguları için tıklayın.

 

Hiperkalemi
 • Sivri T dalgaları
 • İletim anormallikleri

Detaylı EKG bulguları için tıklayın.

 

Hipokalsemi
 • QT uzaması

Detaylı EKG bulguları için tıklayın.

 

Trisiklik antidepresanlar
 • > 100 ms QRS süresi kardiyak hızlı sodyum kanal blokajını akla getirir. QRS sonunda sağ aks sapması ile birlikteliği, neredeyse patognomoniktir. TCA intoksikasyonunda EKG değişimlerinin incelendiği çalışmalar ufak çaplı veya retrospektiftir. Buna rağmen, aşağıdakiler majör toksisite ile ilişkili görünmektedir:

– QRS > 100 ms (2,5 küçük kare) olması nöbet ile ilişkilidir.

– QRS > 160 ms (4 küçük kare) olması ventriküler disritmiler ile ilişkilidir.

– QRS sonunda sağ aks sapması şunlar ile tanımlanır:

a) aVR’de > 3mm terminal R dalgası.

b) aVR’de > 7mm R/S oranı.

 

TCA toksisitesinin tipik örneği Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
TCA zehirlenmesinin tipik örneği
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

 

Zehrilenme ve EKG’ye yaklaşım

 • Hız ve ritim
 • PR aralığı – herhangi bir derecede kalp bloğu var mı?
 • II. derivasyonda QRS süresini belirleyin.

Trisiklik antidepresan intoksikasyonunda QRS süresini inceleyen çalışmalar II. ekstremite derivasyonunda QRS’i ölçmek için manuel ölçüm yapmaktadır.

 • QRS’te sağ aks deviasyonunu kontrol edin.

aVR’de geniş terminal R dalgası veya artmış R/S oranı yavaş sağa dönük iletime işaret eder ve hızlı sodyum kanal blokajı için karakteristiktir.

Eğer patolojik değilse, zehirlenme süresince görünümü ve ciddiyeti sabit kalır. Zehirlenme öncesi EKG ile karşılaştırılması faydalıdır.

 

Uzamış QT aralığı, polimorfik bir ventriküler taşikardi olan torsades de pointes gelişimini olanaklı kılar.

Torsades de pointes meydana gelmesi eşlik eden bradikardi varlığında daha muhtemeldir.

İlaç nedenli QT uzamasında aritmojenik risk, QT ve kalp hızının eğrisinin bulunduğu QT nomogramı ile doğrulukla öngörülebilmektedir.

Torsades de Pointes Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
Torsades de Pointes
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

 

 • Artmış kardiyak ektopi veya otomatisite
 • Miyokardiyal iskemi kanıtı

 

Sodyum kanal blokörleri

 • Trisiklik antidepresanlar

– Amitriptilin, desipramin, dotiepin, imipiramin, nortriptilin

 • Klas IA antiaritmik ajanlar

– Disopiramid, prokainamid, kinidin

 • Klas IC antiaritmik ajanlar

– Enkainid, flekainid

 • Lokal anestezikler

– Bupivakain, kokain, ropivakain

 • Fenotiazinler

– Tioridazin

 • Antimalaryanlar

– Klorakin, hidroklorakin

– Kinin

 • Amantadin
 • Diltiazem
 • Difenhidramin
 • Karbamazepin
 • Propoksifen/dekstropropoksifen
 • Propranolol

 

Potasyumun hücre dışına çıkışını bloke edenler

 • Antipsikotik ajanlar

– Amisulpirid, klorpromazin, droperidol, haloperidol, ketiapin, olanzapin, tioridazin

 • Klas IA antiaritmik ajanlar

– Kinidin, disopiramid, prokainamid

 • Klas IC antiaritmik ajanlar

– Enkainid, flekainid

 • Klas III antiaritmik ajanlar

– Sotalol, amiodaron

 • Trisiklik antidepresanlar

– Amitriptilin, desipramin, dotiepin, imipiramin, nortriptin

 • Diğer antidepresanlar

– Sitalopram, essitalopram, bupropion, moklobemid

 • Antihistaminikler

– Difenhidramin, astemizol, loratadin, terfanadin

 • Antimalaryanlar

– Klorakin, hidroklorakin

– Kinin

 • Amantadin
 • Makrolidler

– Eritromisin

 

 

Yazar Katkıları

Metin: Chris Nickson

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve Kısa ve Öz Kritik Bakım  kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and Critical Care Compendium series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar
 • Boehnert MT, Lovejoy FH. Value of the QRS duration verus the serum drug level in predicting seizures and ventricular arrhythmias after an acute overdose of tricyclic antidepressants. New England Journal of Medicine 1985; 313:474-479.
 • Chan A, Isbister GK, Kirkpatrick CMJ et al. Drug-induced QT prolongation and torsades de pointes: evaluation of a QT nomogram. Quarterly Journal of Medicine 2007:100:609-615.
 • Holstege CP, Eldridge DL, Rowden AK. ECG manifestations: the poisoned patient. Emergency Medicine Clinics of North America 2006; 159-177.
 • Liebelt EL, Francis D, Woolf AD. ECG lead AVR versus QRS interval in predicting seizures and arrhythmias in acute tricyclic antidepressant toxicity. Annals of Emergency Medicine 1995; 26:195-201.
 • Niemann JT, Bessen HA, Rothstein RJ et al. Electrocardiographic criteria for tricyclic antidepressant cardiotoxicity. American Journal of Cardiology 1986; 57:1154-1159.
 • Wolfe TR, Caravati EM, Rollins DE. Terminal 40-ms frontal plane QRS axis as a marker for tricyclic antidepressant overdose. Annals of Emergency Medicine 1989; 18:348-351.
 • Yates C, Manini AF. Utility of the electrocardiogram in drug overdose and poisoning: theoretical considerations and clinical implications. Curr Cardiol Rev. 2012 May;8(2):137-51. Review. PubMed PMID: 22708912; PubMed Central PMCID: PMC3406273.

 

LITFL

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Yükleniyor..