Skip to content

Acil Tıp Hekimlerinin Yan Dal Eğitimine Bakış Açısı

Acil Tıp Yan Dalları serisine bu kadar çok emek verdikten sonra bilimsel bir çalışma ile taçlandırmak tarifsiz bir duygu. Sizlerin ilgisi ve çok kıymetli desteğiyle yaptığımız ulusal çapta anketimiz en sonunda yayınlandı.1 Artık birçok acil hekiminin kendi içerisinde belirli bir alanı daha fazla benimsediği ve ilgili alanda daha fazla emek sarf ettiği düşünüldüğünde bu sonuç kaçınılmazdı elbette.2 Aslında bugüne kadar hep biz konuştuk, şimdi bu çalışma ile sizlerin ne düşündüğünü, ne istediğini ve ne istemediğini gösterebilmek adına yine sizleri yazımızla baş başa bırakıyoruz.

Daha güzel bir meslek alanı, şiddetin olmadığı ve hep beraber uyum içinde çalışabileceğimiz günlere..

Sonuçlar

Çalışma için toplamda 607 acil tıp hekimine ulaşıldı. Katılımcıların %45.1’i uzman hekim, %40.2’si asistan hekim ve %14.7’si akademik personeldi. Hekimlerin %85.2’si yan dal eğitiminin gerekli olduğunu, %9.6’sı kararsız olduklarını ve %5.3’ü ise gereksiz olduğunu belirtti. Katılımcıların %61.3’ü üniversite hastanesi ihtisası, %38.7’si eğitim ve araştırma hastanesi ihtisasına sahipti ve yan dal eğitimi gerekliliği ile arasında anlamlı fark izlenmedi.

Hekimlerin %49.4’ü işlerinden memnundu, %28.5’i kararsız ve %22.1’i memnun değildi. Yan dal eğitimi gerekliliği ile iş memnuniyeti arasında anlamlı ilişki saptanmadı.

Yan dal eğitimine en sık başvurma nedenleri Tablo 1′ de gösterilmektedir.

Tablo 1. Acil Tıp Hekimlerinin Yan Dal Eğitimine Başvurma Nedenleri

Nedenler*n (%)
İlgi duyulan alanda üst düzey eğitim alma375 (61.8%)
Acil tıbbın gelişimine indirek katkısı284 (46.8%)
Acil tıbbın kapsamının çok geniş olması279 (46.0%)
Akademik kariyere katkı227 (37.4%)
Tüm hasta başvurularıyla ilgilenmekte isteksizlik207 (34.1%)
Acil serviste tam zamanlı çalışmakta isteksizlik98 (16.1%)
Bazı alanlarda yetersiz eğitim68 (11.2%)
Diğer10 (1.6%)

*Birden fazla cevaplı sorular

En çok talep edilen ilk üç yan dal eğitimi; toksikoloji (%72.5), travmatoloji (%71.3) ve kritik bakım (%67.4) idi (Tablo 2).

Tablo 2. Acil Hekimleri Tarafından Talep Edilen Yan Dal Eğitimleri

Eğitim Tipi*n (%)
Toksikoloji440 (72.5%)
Travmatoloji433 (71.3%)
Kritik Bakım409 (67.4%)
Afet Tıbbı248 (40.9%)
Pediatrik Acil Tıp248 (40.9%)
Ultrasonografi209 (34.4%)
Geriatrik Acil Tıp198 (32.6%)
Kardiovasküler Acil Tıp171 (28.2%)
Adli Acil Tıp107 (17.6%)
Hastane Öncesi Acil Tıp104 (17.1%)
Palyatif Bakım71 (11.7%)
Simülasyon63 (10.4%)
Uluslararası Acil Tıp60 (9.9%)
Eğitim/Araştırma58 (9.6%)
Sağlık Politikaları42 (6.9%)
Vahşi Yaşam Tıbbı40 (6.6%)
BağımlılıkTıbbı37 (6.1%)
Diğer (Girişimsel, spor hekimliği veya radyoloji v.b.)17 (2.8)

*Birden fazla cevaplı sorular

Eğer yan dal eğitimi olsaydı nerede çalışmak isterdiniz sorusuna; hekimlerin %48.9’u hem acil servis hem de diğer ilgili alanda, %36.1’i tam zamanlı acil serviste, %14.9’u ise tam zamanlı diğer ilgili alanda çalışma isteğini belirtti.

Katılımcılara göre yan dal eğitiminin önündeki engeller aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 3. Acil Hekimlerine Göre Yan Dal Eğitiminin Önündeki Engeller

Nedenler*n (%)
Bakanlığın isteksiz olması394 (64.9%)
Acil tıbbın, diğer branşlar kadar sesini duyuracak yeterli gücü olmaması377 (62.1%)
Yan dal eğitimi verecek yeterli akademik servisin olmaması278 (45.8%)
Diğer branşların karşı çıkması276 (45.5%)
Yeteri kadar çalışan aktif acil tıp hekiminin olmaması221 (36.4%)
Yan dal eğitimi sürecinde gelir azalması95 (15.7%)
Tüm acil hekimlerinin bu alana yönelme isteği88 (14.5%)
Diğer15 (2.5%)

*Birden fazla cevaplı sorular

Yorum

Katılımcıların çok büyük çoğunluğu yan dal sürecinin bir gereklilik olduğu konusunda hem fikirdi. Bu durumun sebebi olarak iki temel kriter saptandı. İlki ve en sıklıkla hekimlerin kendilerini geliştirme isteği, ikinci sırada ise acil tıbbın ülkemizdeki güncel sıkıntıları idi. Bu durum çözülmesi gereken hala ciddi problemlerimiz olduğunu gösterirken, hekimlerimizin de gelişimlerini sürdürmek için yoğun bir istek içerisinde olduğuna işaret etmektedir.


Editör: Serkan Emre Eroğlu

Acil Tıp Yan Dalları yazı dizisi


Kaynaklar

1. Aslaner MA, Eroğlu SE, Batur A, Arslan V. Emergency medicine physicians’ perspectives on subspecialty training: A national survey. T. May 2018. doi:10.1016/j.tjem.2018.01.007

2. Aslaner MA. A Reality in Emergency Medicine: Subspecialization. E. 2017;16(4):144-147. doi:10.5152/eajem.2017.68077

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

1 Yorum

  1. Değerli Mehmet Ali ASLANER
    Acil Tıp Yandallarında bütün branşlardaki eğitim gerekliliği her geçen gün önemini artırdığı inkar edilemez bir gerçek olmuştur. Özellikle Hastane Öncesi Acil Tıp alanında çalışmaların ve eğitimlerin yapılacağı günleri heyecanla bekliyorum. Acil Tıp Yan Dallarına dönük yazılarınızı acilci.net farkıyla uzun bir süredir yakından takip ediyorum. Kaleminize sağlık..


blank
Ara
Yükleniyor..