Skip to content

Cevabı Görselinde – Vaka Tartışması 15

Reklam

Bir bakışta ultrason: Geç kalmadan

62 yaşında erkek hasta, aynı gün başlayan sol yan ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Hastanın bilinen HT ve BPH dışında tanılı ek hastalığı yok. Vitalleri ateş 38,2 c, nabız 85, sat %98, TA 110/70 olarak saptanıyor. Nonspesifik karın muayenesi ve sol kosta vertebral açı hassasiyeti dışında muayene bulgusu saptanmıyor. Ek olarak hasta yakını tarafından son 1-2 aydır near senkop atakları ve kilo kaybı tarifleniyor. Fakat medikal destek hasta tarafından istenmediği öğreniliyor.

Yapılan batın USG..

Sol koronal aks
Sol koronal aks
Batın vertikal aks
Batın vertikal aks
Batın transvers aks
Batın transvers aks

Tanınız (görmek için tıklayın)

Sol renal tümör ve VCI tümör trombozu

Yorum (görmek için tıklayın)

Renal hücreli tümör (RCC) renal tümörlerinin %85’ini oluşturmaktadır. Ultrasonografik bulguları açısından, tipik olarak izoekoik görünür ve parankimde periferde lokalizedir. Yine de hipo- yada hiper-ekoik de olabilir ve medulla veya sinüs içerisinde santralda da bulunabilir. Lezyonlar multifokal olabilir ve nekroz/kalsifikasyon nedeniyle kistler içerebilirler. Doppler USG, sıklıkla neovaskülarizasyon ve arteriyovenöz şant nedeniyle artmış kan akımı gösterir. Bazılarında ise kan akımı azalmış izlenmektedir (1). Normal renal görüntüleme için buraya tıklayın.

Sol böbreğin üst polüne lokalize izo-/hiper-ekoik kitle görünümü (turuncu oklar). İçerisinde yer yer anekoik kistik alanlar mevcut. "M" marker hastanın başını göstermektedir.
Sol böbreğin üst polüne lokalize izo-/hiper-ekoik kitle görünümü (turuncu oklar). İçerisinde yer yer anekoik kistik alanlar mevcut. “M” marker hastanın başını göstermektedir.

Renal tümörlerin (RCC) vena kava yayılımı nadiren görülmektedir, %4-10. Komple cerrahi eksizyon tek tedavi seçeneğidir. Radikal nefrektomi ve kaval trombektomi ile 5 yıllık survey %40-65 civarındadır (2).

Tümör yayılımı renal ven aracılığı ile gerçekleşmekte olup, evrelemesi de yine tümörün yayılımına göre belirlenmektedir (Mayo sınıflaması) (3).

RCC tümör trombozu evrelemesi
RCC tümör trombozu evrelemesi

Evre I: Renal vende sınırlı trombüs.

Evre II: IVC içerisinde fakat hepatik venlerin altında.

Evre III: Tümör trombozu intrahepatik IVC kapsar.

Evre IV: Diyaframın üzerinde veya sağ atriyumun içerisinde.

Turuncu ok, hepatik ven. Sarı ok, VKI içersinde tümör trombozu.
Turuncu ok, hepatik ven. Sarı ok, VKI içersinde tümör trombozu.

Kaynaklar

  1. Hansen K, Nielsen M, Ewertsen C. Ultrasonography of the Kidney: A Pictorial Review. D. 2015;6(1):2. doi:10.3390/diagnostics6010002
  2. Gill IS, Metcalfe C, Abreu A, et al. Robotic Level III Inferior Vena Cava Tumor Thrombectomy: Initial Series. T. 2015;194(4):929-938. doi:10.1016/j.juro.2015.03.119
  3. Vergho D, Loeser A, Kocot A, Spahn M, Riedmiller H. Tumor thrombus of inferior vena cava in patients with renal cell carcinoma – clinical and oncological outcome of 50 patients after surgery. B. 2012;5(1):1. doi:10.1186/1756-0500-5-264

Editör: Serkan Emre Eroğlu

“Cevabı Görselinde” serisinin diğer yazıları.

2 Yorumlar


blank
Yükleniyor..