Skip to content

Cevabı Görselinde – Vaka Tartışması 5

Reklam

Bir Bakışta Ultrason: Cerrahi öyküsü

55 yaşında erkek hasta acil servise karın ağrısı ile başvuruyor. Karın ağrısı son 12 saatte başlamış ve bulantı şikayetlere eşlik ediyor. Kabızlık tariflemiyor fakat eskiye ait cerrahi öyküsü hikayeden alınıyor. Vitallerinde sınırda taşikardi dışında ek patolojik bulgu saptanmıyor. Fizik muayenede yaygın batın hassasiyeti ve karın ön duvarda eski cerrahi skar mevcut. Laboratuvarında ise hafif lökositoz dışında belirgin patoloji yok.

Ultrason görüntünüz..

ince bağırsak obstruksiyonu

Tanınız (görmek için tıklayın)

İnce bağırsak obstruksiyonu

Yorum (görmek için tıklayın)

İnce bağırsak obstruksiyonu (İBO) tanısında mutlaka iyi bir hikaye ve fizik muayene şarttır.

Adezyon ile eski cerrahi öyküsü, İBO tanısı alan hastaların %75′ inde görülür.

Yatakbaşı yapılan ultrason sizi bu hastalarda yapılacak en uygun tetkike yönlendirmede çok faydalı olacaktır. Bu tür hastalarda sıklıkla ilk istenen görüntüleme tetkiki X-ray olmasına rağmen, yapılan çalışmalarda İBO tanısı için bu tetkikin sensitivitesi %75 ve spesifitesi %65 olarak gösterilmiştir.

IV-oral opaklı abdominal tomoğrafi bu hasta grubunda esas tanı yöntemi olsa da, Acil servis temelli yapılan çalışmalarda, ultrasonun İBO tanısındaki sensivitesi %91-97.7 ve spesifitesi %84-92.7 olarak belirtilmiştir.

Konveks veya mikro konvex prob ile  batın dört kadranın tranvers ve longitudinal olarak taranması ile muayene başlamaktadır. Nazikçe bastırarak dilate / komprese olmayan bağırsak segmentleri her kadranda taranmalıdır. Yapılan çalışmalarda farklı tanı kriterleri kullanılsa da, sıklıkla dikkat edilmesi gerekenler;

  • Sıvı dolu dilate ince bağırsak, >2.5 cm
  • Bağırsak içeriğinin ileri-geri hareketi
  • Bağırsaklar arası serbest sıvı, peristaltizmin olmaması (geç bulgu-nekroz göstergesi)

Aşağıda dilate sıvı dolu lümeni ile jejenum görülmektedir.

Jejenumda çok sayıda valvula konniventes gözlenirken, ileumda izlenmez.

Dilate sıvı dolu lümen, kalınlaşmış bağırsak duvarı
Dilate sıvı dolu lümen, kalınlaşmış jejenum duvarı

CT sıklıkla ayırıcı tanıda kullanılmaktadır. >2.5 cm dilate bağırsak ansları sıklıkla anormal olarak değerlendirilir. Proksimalde dilate ve distalde kollaps bağırsak ansları tanısaldır.

ince bağırsak obstruksiyonu
Dilate bağırsak ansları (D) ve normali (ok)
Dilate (D) ve normal bağırsak ansları (ok)

Kaynaklar

  1. Unlüer EE, Yavaşi O, Eroğlu O, Yilmaz C, Akarca FK. Ultrasonography by emergency medicine and radiology residents for the diagnosis of small bowel obstruction. European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine. 17(5):260-4. 2010.
  2. Jang TB, Schindler D, Kaji AH. Bedside ultrasonography for the detection of small bowel obstruction in the emergency department. Emergency medicine journal : EMJ. 28(8):676-8. 2011.
  3. Guttman J, Stone MB, Kimberly HH, Rempell JS. Point-of-care ultrasonography for the diagnosis of small bowel obstruction in the emergency department. CJEM. 17(2):206-9. 2015.
  4. Dawson, Mallin. Introduction to Bedside Ultrasound, Volumes 2. 2013 (inkling)
  5. http://emedicine.medscape.com/article/374962-overview

“Cevabı Görselinde” serisinin diğer yazıları.

2 Yorumlar

  1. Yine güzel bir olgu paylaşımı Mehmet Ali abi, bu paylaşımın aklıma yine ileusla ilişkili bir yazı fikri getirdi 🙂 İleus tanısını güçlendirecek ek bir ultason yöntemini de ben paylaşmak isterim, saygılarımı sunarım 🙂


blank
Yükleniyor..